2021 ж

08» апрель 2021 ж. № 05    Кара-Балта шаарынын аймагында таштандыларды чыгарууга салыктык эмес чендерди бекитүү жөнүндө

08» апрель 2021 ж. № 05                                                    Кара-Балта ш.   Кара-Балта шаарынынаймагындаташтандылардычыгарууга салыктыкэмесчендердибекитүү жөнүндө   “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексин колдонууга киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31,36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: Кара-Балта шаарынын аймагынд аташтандыларды чыгарууга салыктык эмесчендер […]

 «08» апрель 2021 г. № 04       “Кара-Балта шаарынын 2020-жылдын СЭӨП жыйынтыктары жөнүндө,  Кара-Балта шаарынын 2021-жылга карата  СЭӨП планын бекитүү жөнүндө”

  токтом №04 “08” апрель 2021-ж.                                                         Кара-Балта ш. “Кара-Балта шаарынын 2020-жылдын СЭӨП жыйынтыктары жөнүндө, Кара-Балта шаарынын 2021-жылга карата СЭӨП планын бекитүү жөнүндө”     Кыргыз Республикасынын бюджеттику Кодексинин  […]

«08»  апрель  2021 ж. № 03    Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө

«08»  апрель  2021 ж. № 03                                    Кара-Балта ш.   Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө   Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде Кара – Балта шаарынын шаардык кеңеши:   ТОКТОМ  КЫЛАТ:   Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2021 – жылынын бюджетинин киреше жана […]

08» апреля  2021-ж.  № 02      Кара-Балта шаарынын КТТ полигонуна жол тилкесин уюштуруу жөнүндө

08» апреля  2021-ж.  № 02                                     Кара-Балта ш. Кара-Балта шаарынын КТТ полигонуна жол тилкесин уюштуруу жөнүндө     “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28,31,36-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 4,18-беренелерине, “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3,12-беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ:   Кара-Балта шаарынын түштүк өнөр жай зонасында жайгашкан аянты […]

«08»апрель2021-ж. №01 Кара-Балта ш. жогорку жана орто медициналык окуу жайларынын студенттерин клиникалык база менен камсыз кылуу жөнүндө

«08»апрель2021-ж. №01                         Кара-Балта ш.   Кара-Балта ш. жогорку жана орто медициналык окуу жайларынын студенттерин клиникалык база менен камсыз кылуу жөнүндө   “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана КБШКнын регламентин жетекчиликке алып,  Кара-Балта шаарындагы Н.И.Пирогова атындагы Медициналык колледжинин мүдүрү                Ж.К. Сариеванын жазуу жүзүндөгү жана Кара-Балта шаарындагы медициналык билим берүү мекемелеринин студенттеринин кайрылуусунун негизинде, […]

2021-жылга карата Кара-Балта шаарынын бюджетинин долбоорунда каралган чыгашалардын жылдык суммасынын он экиден бир бөлүгүнүн чектеринде акча каражатты пайдалануу жөнүндө 2021-жылдын 10-февралындагы № 01 Тескемеси

“10” февраль 2021-ж.  № 01                                                         Кара-Балта ш 2021-жылга карата Кара-Балта шаарынын бюджетинин долбоорунда каралган чыгашалардын жылдык суммасынын он экиден бир бөлүгүнүн чектеринде акча каражатты пайдалануу жөнүндө “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 99-беренесинин 3-пунктуна ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы   БУЙРУК КЫЛАТ:     1.    Кара-Балта […]

“Кара-Балта суу каналы” МИ Кара-Балта шаарынын абоненттери үчүн ичүүчү суунун жана канализациянын тарифи жөнүндө 2021-жылдын 10-февралында №01 Токтому

“10” февраль 2021-ж.  № 01                                                         Кара-Балта ш. “Кара-Балта суу каналы” МИ Кара-Балта шаарынын абоненттери үчүн ичүүчү суунун жана канализациянын тарифи жөнүндө “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36-беренелерине ылайык, ошондой эле “Кара-Балта суу каналы” МИ берген тарифин карап чыгып, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.    Кара-Балта шаарынын абоненттери үчүн […]