Токтомдор жана тескемелер

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-жылдын 25-октябрындагы №02 ТОКТОМУ. “Р-3 зонасын П-2 зонасына которуу”

КАРА-БАЛТИНСКОГО ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ   «25» октябрь 2023-ж. №02                                                    Кара-Балта ш. Р-3 зонасын П-2 зонасына которуу “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-беренесине ылайык, […]

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-жылдын 25-октябрындагы №01 ТОКТОМУ. “Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин  жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин  болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы  №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ   «25» октябрь  2023 г. №01                                          г. Кара-Балта     “Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин  жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин  болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы  №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин […]

АРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-жылдын 10-октябрындагы №02 ТОКТОМУ. ” Кара-Балта шаарында маалыматтык-жарнак түзүмдөрүн жайгаштыруу жана эксплуатациялоо боюнча талаптардын эрежелерин бекитүү жөнүндө”

        КАРА-БАЛТА ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ     «10»октябрь 2023-ж. №02                                                Кара-Балта ш.   Кара-Балта шаарында маалыматтык-жарнак түзүмдөрүн жайгаштыруу жана эксплуатациялоо боюнча талаптардын эрежелерин бекитүү жөнүндө   “Жергиликтүү мамлекеттик администрация […]

Токтом №06 10-октябрь 2023-жыл

Атайын техникаларды жана атайын жабдуулар үчүн агрегаттарды лизингге сатып алууга макулдук берүү жөнүндө   Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 34, 39-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 78-беренесин жетекчиликке алуу менен, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: «Универсал» муниципалдык ишканасына «Айыл Банк» ААКтан 14 955 500 (он төрт […]

Токтом № 03 10 октябрь 2023-жыл

Кара-Балта шаарынын № 4 орто мектебине Дуулат уулу Илья атын ыйгаруу жөнүндө   “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 27,36,39-беренелерине ылайык, ошондой эле № 4 орто мектебинин директору А.А.Саргалдаеванын  Кара-Балта шаарынын № 4 орто мектебине “Дуулат уулу Илья” атын ыйгаруу жөнүндө кайрылуусун эске алуу менен, Кара-Балта шаардык кеңешинин […]

Жайыл районунда административдик-аймактык реформа жүргүзүүнүн алкагында айыл аймактарды бириктирүү сунуштар жана айыл аймактактарынын аталыштары жөнүндө

VIII-ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКТЕГИ 14-СЕССИЯСЫ   27.09.2023-ж.                                                                                      Эриктүү а.  Жайыл районунда административдик-аймактык реформа жүргүзүүнүн алкагында айыл аймактарды бириктирүү сунуштар жана айыл аймактактарынын аталыштары жөнүндө   Кыргыз Республикасынын Минситрлер Кабинетинин 2023-жылдын 30-мартындагы №177 токтомунун негизинде Жайыл районунда административдик-аймактык реформа жүргүзүүнүн алкагында айыл аймактарды бириктирүү сунуштар жана айыл аймактактарынын аталыштары жөнүндө   Сары-Коо айылдык кеңшинин сессиясы төмөндөгүдөй токтом кылат: […]

Сары-Коо айыл аймагынын жергиликтүү коомунун  Уставын бекитүү тууралуу

ТОКТОМ  VIII созыв, №14 сессия 27-сентябры 2023-жыл   № ___                                                               Эриктүү а.   Сары-Коо айыл аймагынын жергиликтүү коомунун  Уставын бекитүү тууралуу   Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 21-беренесине ылайык, Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун Сары-Коо айыл аймагынын жергиликтүү коомунун Уставынын долбоорун айылдык жыйындарында талкуулап, элдин жана айылдык кеңештин депутаттарынын ой-пикирлерин […]

Сары-Коо айыл өкмөтунүн укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген туруктуу иштөөчү комиссиясынын Жобосун, сандык жана персоналдык курамын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ                  VIII созыв, №14 сессия 27-сентябры 2023-жыл    № ___                                                              Эриктүү а.   Сары-Коо айыл өкмөтунүн укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген туруктуу иштөөчү комиссиясынын Жобосун, сандык жана персоналдык курамын бекитүү жөнүндө   Жеке адамдардын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын, юридикалык жактардын кызыкчылыктарын, коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды, коомдук башкаруу тартибин укукка каршы кол салуулардан […]

2023-жылдын 4 августундагы № 10 Токтому “2023-жылдын 1-январынан тартып Кара-Балта шаарында мүлк салыгын киргизүү жөнүндө”

“2023-жылдын 1-январынан тартып Кара-Балта шаарында мүлк салыгын киргизүү жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 5-беренесинин 5-бөлүгүнө жана “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” 37-беренесинин 3-бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын 34-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктуна жана 39-беренесине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: Кара-Балта шаарынын аймагындагы […]

2023-жылдын 4 августундагы № 09 Токтому “Кара-Балта суу канал” МИ Кара-Балта шаарынын абоненттерине  ичүүчү суу жана саркынды сууларды тазалоо үчүн (канализация) кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифинин прейскурантын бекитүү жөнүндө”  

“Кара-Балта суу канал” МИ Кара-Балта шаарынын абоненттерине  ичүүчү суу жана саркынды сууларды тазалоо үчүн (канализация) кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифинин прейскурантын бекитүү жөнүндө”   Кара-Балта шаарынын мэриясына “Кара-Балта суу канал” МИ директору Т.К.Молдокуловдун ичүүчү суу жана саркынды сууларды тазалоо үчүн кызмат көрсөтүүлөргө тарифин бекитүү боюнча маалыматын угуп, ошондой эле «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу […]