2020 ж. 06 февралындагы КБШК сессиясынын тескемелери