№ 1. Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө

№ 1. Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө

Кара-Балта шаардык кеңешинин

ТОКТОМУ

 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынына жана Кара-Балта шаардык кеңешинин Регламентинин 3 бөлүмүнүн  3.1 п. ылайык, шаардык кеңештин төрагасы тиешелүү кеңештин сессиясында шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен жалпы санынын көпчүлүгүнүн жашыруун добуш менен шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 2018-жылдын 19-февралынын № 2 протоколунун негизинде, Кара-Балта шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

  1. Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 2018-жылдын 19-февралынын № 2 протоколу бекитилсин.
  2. Аалыев Алмаз Аалыевич – Кара-Балта шаардык кеңешинин шайланган төрагасы болуп эсептелсин.

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

төрагасы                                                                                                                А.А. Аалыев

 

19 февраль 2018 год