2024-жылдын 22-февралындагы № 01 токтому

2024-жылдын 22-февралындагы № 01 токтому

КАРА-БАЛТИНСКОГО ШААРДЫК КЕНЕШИНИ

ТОКТОМУ

 

“Дене тарбия жана спорт жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын мындан ары ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы “Административдик-аймактык реформаны пилоттук режимде айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде жүргүзүү жөнүндө” Жарлыгына ылайык, Кара-Балта шаарына облустук маанидеги шаар статусун берүү менен, ошондой эле Кара-Балта шаарында спортту, анын ичинде футболду жайылтуу жана өнүктүрүү, жаштарды сергек жашоого үндөө максатында, Кара-Балта шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. «Кара-Балта» муниципалдык футбол клубун Кара-Балта шаарынын Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгынан штаттык бирдикти, эмгек акыны жана стипендияны жогорулатуу менен, тиркемеге ылайык бөлүү үчүн, Кара-Балта шаардык кеңешинин 2023-жылдын 23-декабрындагы № 01 “Кара-Балта шаарынын мэриясынын 2023-жылга карата түзүмдөрүн уюштуруу боюнча иш-процесстерин оптималдаштыруу жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин.
  2. Кара-Балта шаарынын мэриясы Кара-Балта шаардык муниципалдык футбол клубун Кара-Балта шаарынын Маданият, спорт жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн курамынан ажыратуу боюнча керектүү иш аракеттерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзсүн.
  3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлсүн.
  4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Регламент, депутаттардын этикасы жана укуктук маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Кара-Балта шаарынын мэри– М.Р.Джекшеновго жүктөлсүн.

Таркатылсын: көктөмөгө, ТДКга, Кара-Балта ш. мэриясына.

 

 

Кеңештин төрагасы                                                          М. Дуйшеналиев

 

2024-ж. 22-февралындагы

Кара-Балта шаардык кеңешинин

№ ____ Токтомуна тиркеме

 

ШТАТТЫК РАСПИСАНИЕСИ
МС ж/а ММБ – Кара-Балташаарынын алдындагы МФК  
Кызматтардын аталышы Штаттык бирдиктердин саны Эмгек акы Кошумча акы Баардыгы МФЗП Жылдык сый акы Соцфондсуз жылдык төлөм фонду Жылдык төлөм фонду
Эмгек акы Соцфондго чегерүү Баардыгы
  НЕГИЗГИЛЕР                  
1 Директор 1 16 192,0 28 808,0 45 000,0   540 000,0 540 000,0 93 150,0 633 150,0
2 Башкы бухгалтер 1 18 585,6 21 414,4 40 000,0   480 000,0 480 000,0 82 800,0 562 800,0
3 Администратор 1 14 080,0 20 920,0 35 000,0   420 000,0 420 000,0 72 450,0 492 450,0
4 Лицензиялоо жана командалык суроо-талаптар боюнча менеджер 1 20 000,0 5 000,0 25 000,0   300 000,0 300 000,0 51 750,0 351 750,0
5 Башкы тренер 1 19 008,0 25 992,0 45 000,0   540 000,0 540 000,0 93 150,0 633 150,0
6 Башкы тренердин жардамчысы 1 16 896,0 23 104,0 40 000,0   480 000,0 480 000,0 82 800,0 562 800,0
7 Резервдеги машыктыруучу 1 14 784,0 20 216,0 35 000,0   420 000,0 420 000,0 72 450,0 492 450,0
8 Дарбазачылардын машыктыруучусу 1 14 784,0 25 216,0 40 000,0   480 000,0 480 000,0 82 800,0 562 800,0
9 Кыздар командасынын машыктыруучусу 1 14 784,0 15 216,0 30 000,0   360 000,0 360 000,0 62 100,0 422 100,0
10 Балдар командасынын машыктыруучусу 1 14 784,0 15 216,0 30 000,0   360 000,0 360 000,0 62 100,0 422 100,0
11 Балдар командасынын машыктыруучусу 1 14 784,0 15 216,0 30 000,0   360 000,0 360 000,0 62 100,0 422 100,0
12 Тренер 1 14 784,0 23 216,0 38 000,0   456 000,0 456 000,0 78 660,0 534 660,0
13 Тренер 1 14 784,0 23 216,0 38 000,0   456 000,0 456 000,0 78 660,0 534 660,0
14 Тренер 1 14 080,0 23 920,0 38 000,0   456 000,0 456 000,0 78 660,0 534 660,0
15 Спорт дарыгери 1 14 080,0 15 920,0 30 000,0   360 000,0 360 000,0 62 100,0 422 100,0
16 АЙдоочу 1 11 827,2 18 172,8 30 000,0   360 000,0 360 000,0 62 100,0 422 100,0
17 СММ адиси 1 14 784,0 20 216,0 35 000,0   420 000,0 420 000,0 72 450,0 492 450,0
  ЖЫЙЫНТЫГЫ: 17 233 452,8 300 547,2 534 000,0   6 408 000,0 6 408 000,0 1 105 380,0 7 513 380,0
                     
  Стипендиялар                  
15 Футболчулар 22 30 000,0   7 920 000,          
16 Футболчулар 20 5 000,0   1 200 000,          
  ЖЫЙЫНТЫГЫ: 42 35 000,0   9120 000,          
  БААРДЫГЫ:                  
МС ж/а ММБ башчысы Байышбаев А.С.
Башкы бухгалтер Солтонкулова З.М.