“П.Тольяти атындагы көчөнү Сарманбек уулу Өмүралы атындагы көчөгө   өзгөртүү жөнүндө” 2023-жылдын 1-декабрындагы № 09 токтому

“П.Тольяти атындагы көчөнү Сарманбек уулу Өмүралы атындагы көчөгө   өзгөртүү жөнүндө” 2023-жылдын 1-декабрындагы № 09 токтому

П.Тольяти атындагы көчөнү Сарманбек уулу Өмүралы атындагы көчөгө   өзгөртүү жөнүндө

 

1916-жылдагы геноцид учурунда кыргыз элин коргоого зор салым кошкон көрүнүктүү коомдук ишмер Сарманбек уулу Өмүралынын элесин түбөлүккө калтыруу максатында «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-беренесине ылайык жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары», Каар-Балта шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Пальмира Тольяти көчөсүн Сарманбек уулу Өмүрбек атындагы көчөсүнө өзгөртүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлсүн.
  2. Кара-Балта шаарынын мэриясы тарабынан «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштарды каттоонун жана географиялык объектилеринин аталыштарын өзгөртүү, кайра атоо тартиби жөнүндө» жободо көрсөтүлгөндөй жергиликтүү калкты жана башка адистерди сурамжылоону эсепке алуу менен бардык жол-жоболор жүргүзүлсүн

3   Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын        мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек шаардык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.

4  Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү  Джекшенов М.Р-Кара-Балта  шаарынын мэрине жүктөлсүн.

Таркатылсын: көктөмөгө, Кара-Балта шаарынын мэриясына, Чүй – Бишкек башкармалагына

 

 

Кенешин төрагасы                                                          М. Дуйшеналиев