КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-жылдын 25-октябрындагы №01 ТОКТОМУ. “Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин  жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин  болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы  №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-жылдын 25-октябрындагы №01 ТОКТОМУ. “Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин  жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин  болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы  №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН

ТОКТОМУ

 

«25» октябрь  2023 г. №01                                          г. Кара-Балта

 

 

“Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин

 жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин

 болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы

 №06 Кара-Балта шаардык кеӊешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесинин 2, 4 бөлүктөрүн жетекчиликке алып, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 27, 34, 36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.“Кара-Балта ш. 2023-жылга карата бюджетин  жана 2024-2025-жж. карата Кара-Балта ш. бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” 2023-жылдын 16- февралындагы №06 Кара-Балта шаардык кеңешинин Токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизилсин:

– 2023-жылдын аягына чейин киреше бөлүгү боюнча планды 15000,0 миң.сом суммасында күтүлүп жаткан ашыкча аткарылышына байланыштуу  бюджеттин чыгаша бөлүгүн 15000,0 миң сомго көбөйтүлсүн.

2 . Жогорулатууга жөнөтүлсүн:

2.1. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ бөлүмүнө №11 тиркемеде

көбөйтүү тарабына  

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  10078,8 миң сомго;

– «Учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар» 2221  статьясына  2000,0 миң сомго;

– «Коммуналдык кызматтар»  2231 статьясына  40,0 миң сомго;

– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясына  5370,0 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (ММ) бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 17488,8 миң сомго.

2.2. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ММ) №11 тиркемеде

азайуу тарабына

«Иш сапардык чыгымдары»    2211 статьясына 35,0 миң сомго;

– «Учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар» 2221  статьясынан 411,7 миң сомго;

– Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222  статьясына  90,0 миң сомго;

– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясынан   5700,0 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (ММ) бөлүмүнө азайуу – 6236,7 миң сомго.

 

2.3. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ФЭС) бөлүмүнө №6 тиркемеде

азайуу тарабына

– «Иш сапардык чыгымдары»    2211 статьясына 20,0 миң сомго;

– «Байланыш кызматын көрсөтүү»    2212 статьясына 100,0 миң сомго;

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  200,0 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (КЭС) бөлүмүнө азайуу – 320,0 миң сомго.

 

2.4. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн  №6 тиркемеде:

азайуу тарабына

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  150,0 миң сомго.

Баардыгы  МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө азайуу – 150,0 миң сомго.

2.5.Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ (МФК) №6 тиркемеде

көбөйтүү тарабына

  –  «Эмгек акы» 2111  статьясына   520,0 миң сомго;

– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына  90,0 миң сомго;

– «Иш сапардык чыгымдары»    2211 статьясына 400,0 миң сомго;

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  50,0 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (МФК) бөлүмүнө көбөйтүлсүн  – 1060,0 миң сомго.

2.6. Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ  (СК Манас)  №6 тиркемеде

көбөйтүү тарабына 

  –  «Эмгек акы» 2111  статьясына   1300,0 миң сомго;

– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына  225,0 миң сомго;

-«Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222  статьясынан  500,0 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (СК Манас) бөлүмүнө көбөйтүлсүн  – 2025,0 миң сомго.

2.7. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ  (ДК им. Ленина)  №6 тиркемеде

көбөйтүү тарабына

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  100,0 миң.сомго.

2.8. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө мектепке чейинки билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн  №6 тиркемеде:

көбөйтүү тарабына

– «Байланыш кызматын көрсөтүү»    2212 статьясына 19,2 миң сомго;

– «Коммуналдык кызматтар»  2231 статьясына   819,5 миң сомго;

Баардыгы  МС жана ММБ (ДДУ) бөлүмүнө  көбөйтүлсүн  – 838,7 миң сомго.

2.9. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу МС жана ММБ (СШ) бөлүмүнө  билим берүү мекемелерин тейлөө үчүн  №6 тиркемеде:

көбөйтүү тарабына

– «Коммуналдык кызматтар»  2231 статьясына   1268,2 миң сомго;

Баардыгы  МС ж ММБ бөлүмүнө көбөйтүлсүн – 22780,7 миң сомго.

Баардыгы  МС ж ММБ бөлүмүнө азайуу тарабына – 6706,7 миң сомго.

  1. Кара-Балта шаарын мэриясына караштуу МС жана ММБ (НСШ Макаренко)) №6 тиркемеде

көбөйтүү тарабына 

– «Тамак-аш азыктарын алуу»  2218 статьясына  900,0 миң сомго;

3.1.  Кара-Балта шаарынын мэриясына №6  тиркемеде

азайуу тарабына 

  –  «Эмгек акы» 2111  статьясына  714,0 миң сомго;

– «Социалдык фондго төгүмдөр» 2121 статьясына  123,2 миң сомго;

Баардыгы  Кара-Балта шаарынын мэриясына   азайуу – 837,2 миң сомго.

көбөйтүү тарабына

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына  837,2 миң сомго;

– «Иш сапардык чыгымдары»    2211 статьясына 30,0 миң сомго;

– «Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул»  2721 статьясына 25,0 миң сомго;

Баардыгы Кара-Балта шаарынын мэриясына көбөйтүлсүн – 892,2 миң сомго.

3.2. Кара-Балта шаарынын кеңешине №6  тиркемеде

 көбөйтүү тарабына 

– «Иш сапардык чыгымдары» 2211 статьясына 5,0 миң сомго.

Баардыгы Кара-Балта шаарынын кеңешине көбөйтүлсүн – 5,0 миң сомго.

3.3. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Универсал” МИ боюнча №13 тиркемеге өзгөртүү киргизилсин:

азайуу тарабына

– «Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222  статьясынан  1200,0 миң сомго;

– «Көмүр сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу» 2224  статьясынан  5,0 миң сомго;

– «Имараттар жана курулуштар» 3111 статьясынан 466,0 миң сомго;

– «Башка негизги каражаттар»  3113 статьясынан  368,0 миң сомго;

Баардыгы «Универсал” МИ  азайуу – 2039,0 миң сомго.

Баардыгы бюджеттик чыгашалардын жалпы өсүшү – 23740,7 миң сомго.

Баардыгы бюджеттик чыгашалардын жалпы кыскарышы – 8745,7 миң сомго.

       Атайын каражаттар боюнча:

3.4. Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Универсал” МИ боюнча №9 тиркемеге өзгөртүү киргизилсин:

азайуу тарабына

– «Машиналар жана жабдуулар» 3112 статьясынан  1970,0 миң сомго;

көбөйтүү тарабына

– «Транпорттук кызматкөрсөтүүлөр» 2214  статьясына  700,0 миң сомго;

– «Башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу» 2215 статьясына   450,0 миң.сомго;

– «Учурдагы муктаждыктар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу» 2222  статьясынан  620,0 миң сомго;

– «Кийим мүлкүн жана сатып алуу, тигүү жана спорт жабдыктарын оңдоо» 2223 статьясына  200,0 тыс сом;

 

Баардыгы «Универсал” МИ атайын каражаттар чыгашалары көбөйтүлсүн – 1070,0 миң сомго

Баардыгы«Универсал”МИ атайын каражаттар чыгашаларынын жалпы кыскарышы – 1070,0 миң сомго.

  1. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.

5.Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри М.Р.Жекшеновго

Таркатылсын: көктөмөгө, Кара-Балта шаарынын мэриясынын ФЭБге, МС жана ММБ, «Универсал» МИ, «КВК» МИ, Кыргыз Республикасынын Чуй-Бишкек юстиция башкармалыгына.

 

 

 

 

Кеӊештин төрагасы                                         М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

 

Шаардык бюджеттин 2023-жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү

(миң сом)

Мэрия 19208,1
Кенеш 4505,2
“Универсал” муниципалдык ишканасы 67128,7
Макаренко мектеп гимназиясы 9225,8
ММБөлүмүнө 1850,3
“Ленин” атындагы маданият сарайы 1804,8
“Манас” спорт топтому 6050,4
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 1568,3
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 17190,5
Оптимизациядан кийин:  
УКСМС 141354,6
анын ичинде:  
Финансы жана экономикалык сектор 5196,1
  75299,8
“Ленин” атындагы маданият сарайы 8642,4
“Манас” спорт топтому 18865,8
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 9285,2
Билим берүү (ДДУ, мектеп) 24065,3
   
Бардыгы: 269887,0

 

 

Кеңештин төрагасы                                                  М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

 

Атайын эсеп боюнча сметасы

(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
       
“Универсал” ЖИ Машиналар жана жабдуулар 3112 2580,2
Макаренко мектеп гимназиясы Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу   Буюмдарды жана материалдарды алуу                        Баардыгы: 2215 2222 8,8       54,0         62,8
МС жана ММ башкармалыгы баардыгы:     3604,3
ММБ Байланыш кызматын көрсөтүү                                          Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр                                     Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу

Буюмдарды жана материалдарды алуу                           Баардыгы:

2212 2214        2215

2222

75,0          100,0             112,3             200,0       487,3
БМ чейин мекемелери Тамак-аш азыктарын алуу 2218 2772,9
“Манас” спорт комплекси Буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 269,2
В.И.Ленин атындагы маданият сарайы Эмгек акы

Социалдык фонд

Кызматтарды жана товарларды сатып алуу Коммуналдык кызматтар

Баардыгы:

2111

2121   2222   2231

31,6         5,5         20, 0      17,8

74,9

Бардыгы:     6247,4

 

 

Кеңештин төрагасы                                                   М.Дуйшеналиев         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тиркеме№11
  шаардык кенеш токтомуна
  №_____2023 ж. “____”___________
       
  2023-жылга карата   ММБнын боюнча чыгымдардын 
  бөлүштүрүлүшү 
  мин. сом
  элемент коддору Иштердин аталышы Суммасы
  1 2111 Айлык акы 3 556,4
  2 2121 Социалдык фондго төгүмдөр 538,9
    2211 Жол чыгымдары 50,0
    2215 Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 13 153,6
    22151400 Компьютерди тейлөө кызматтары жана утурумдук оңдоо 50,0
    22154300 Муниципалдык жерлерди жана объекттерди эсепке алуу жана ижара акысын төлөө программасын иштеп чыгуу 1 000,0
      1С Бухгалтерия программасын коштоо 96,0
    22154900 Башка чыгымдар (жер участокторун тариздөө, сметалык жана техкөзөмөл кызматтары, архитектура, долбоордук иштер, топосүрөткө тартуу, жерди баалоо ж. б.) 2 789,6
      Ген.план (Кара-Балта шаарынын топографиясы) 9 000,0
      Муниципалдык объекттерди камсыздандыруу 218,0
    2221 Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 20 950,0
    22211200 Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин, муниципалдык объекттердин имараттарын жана жайларын оңдоо (авариялык иштер) 2 750,0
      Светофорлорду тейлөө 700,0
      Жол-көпүрө чарбасы 2 000,0
      КДС оңдоо (коллектордук-дренаждык тармак) 1 000,0
      Чуңкурларды оңдоо 2 000,0
      Күрөш залын оңдоо 2 250,0
      Бокс залын оңдоо 2 250,0
      Муниципалдык объекттерди оңдоо (жылуулук эсептегичтерин орнотууну эске алуу менен) 8 000,0
    2225 Күзөт кызматтарын сатып алуу 1 000,0
    22251100 Муниципалдык объекттерди кайтаруу 1 000,0
    2231 Коммуналдык кызматтар 1 820,3
    22311100 Суу акысы 20,3
    22311300 Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 1 800,0
    3111 Имараттар жана курулмалар 34 230,6
    31113290 Төмөнкү паркты реконструкциялоо 22 730,6
      ЦОН 8 000,0
      Балдар оюн аянтчалары (Эски балдар оюн аянтчаларын оңдоо-калыбына келтирүү иштери), анын ичинде: 600,0 миң сом – ЧОФР долбоору боюнча жергиликтүү бюджеттен 30% кошо каржылоо жана төмөнкү зонанын балдар аянтчасы – 900,0 миң сом. 1 500,0
      Коопсуз шаар 2 000,0
      БААРДЫГЫ: 75 299,8
 
  2023-жылдын башындагы калдыктардын эсебинен
  Берене Аталышы суммасы
  1 2215 Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 358,6
    кредитордук карыздар 2022-ж. техкөзөмөл кызматы 44,1
    Жарыя  (ИП Кузекеев) Жайыл пресс 2022 г. 11,7
    Таштандылар  (ОАО КККП 2022 г.) 139,0
    Жер участокторун түзүү (Архитектура) 2022 г. 100,0
    Жарыя (ОсОО “Весть”) 2022 г. 3,4
      Башка чыгымдар 60,4
  2 2221  мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 3 644,8
    кредитордук карыздар  2022-ж. оюп жолдору(гравирование) 1 641,7
     №3 орто мектеби (ОсОО “МостАвтоДорСтрой”) 2021 год 1 948,8
    светофорлорду тейлөө  (ОсОО “Технобазис”) 2022-ж. 49,5
    Авариялык иштер(МП “КВК”) 2022-ж. 4,8
  3 2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 144,4
      Чарбалык товарлар 100,0
      Канцелярдык  товарлар 39,6
    кредитордук карыздар ЖИ Ахметовага З. 2021-2022-жж. 4,8
  4 3111 Имараттар жана курулмалар 36 141,7
    кредитордук карыздар Ленин атындагы шаардык маданият үйү металл чатырын алмаштыруу 1 806,9
    Ленин атындагы маданият үйүнүн  чыгыш тарабынан паркты көрктөндүрүү 1 549,8
    Кара-Балта шаардын аймагында отургучтарды орнотуу  (ОсОО “Торг КейДжи”) 515,6
      Жолдорду капитал.оңдоо 30 000,0
      Төмөнкү паркты реконструкциялоо 2 269,4
  5 3112 Машиналар жана жабдуулар 4 551,3
      Жабдууларды, эмеректерди сатып алуу (бала-бакчалар., мектептерге) 2 500,0
      Планшеттерди жана камераларды сатып алуу 2 000,0
    кредитордук карыздар Жабдууларды сатып алуу ( “Дельфин” бала-бакчасы) 51,3
      ЖЫЙЫНТЫГЫ: 44 840,8
      БААРДЫГЫ    ОМС: 120 140,6
№13 Тиркеме  
Шаардык Кеңештин токтомуна  
№____  2023-ж. “____”___________  
“Универсал” муниципалдык ишканасынын  
2023-жылга карата чыгымдарынын долбоору  
 
миң сом  
Аталышы Статья Сумма Кошумча тʏшʏнʏк  
1 Кызматкерлердин эмгек акысы 2111 38 777,0 Штаттык тизимге ылайык  
2 Социалдык фондго чегерүүлөр 2121 6 689,1 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр  
  Бардыгы:   45 466,1    
 221 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу  
2211Кызматтык кыдырууларга чыгашалар  
3 Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 22111100 30,0    
  Бардыгы:   30,0    
2212 Байланыш кызматын көрсөтүү  
4 Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 22122100 25 Телефонго жазылуу, интернет  
  Бардыгы:   25,0    
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  
5 Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 22141100 5 000,0    
6 Майлагыч материалдары 22141100 400,0    
7 Запастык бөлүктөрдү алуу 22141200 1 017,0    
  Бардыгы:   6 417,0    
2215 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу  
8 Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 22154200 200,0 Баннерлер  
9 Маалыматтык технологиялар кызматтары 22154400 60,0 Компьютердик тейлөө  
10 Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 22154300 60,0 1С программасын тейлөө  
11 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 148,0 Тууганы жок адамдарды көмүү (кредитордук карыз 48,00 миң)  
12 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 500,0 Сугат суусу үчүн (РУВХ, скважина 8 мектеп, стелл, Пушкин)  
13 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 200,0 Иттерди атып, стерилдештирүү  
14 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 500,0 Майрамдарга даярданууда  
15 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 30,0 CCTV  
16 Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 22154900 1 100,0 Башка чыгашалар (техникалык кароо, суу эсептегичтерин текшерүү, ЭЦКны узартуу, маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.) (ЧС-1000,0т.с.)  
  Бардыгы:   2 798,0    
2222 Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу  
17 Техникалык туз 22221200 314 Туз 54,14 тн 5800 сомдон  
18 Кум 22221200 276,0 Кум 587,23 тн 470 сомдон  
19 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 901,9 Чарбалык товарлар (инвентарлар) (тендер боюнча кредитордук карыз 128,85 миң сом)  
20 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 4 000,0 Электр товарлары (кабель, LED лампалар)  
21 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 100,0 Канцелярдык  товарлары  
22 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 3 500,0 Сугат тармактарын жана каналдын заставаларын калыбына келтируу учун материалдар.  
23 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 80,0 Жекен, Алтын каналдарынын заставаларын калпына келтүүрүгө арналган материалдар.  
24 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 48,0 Унаа жуучу жайды орнотуу үчүн материалдар  
25 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 300,0 Көчө урналары үчүн материалдар  
26 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 400,0 Кара-Балтадагы аялдамалардын пайдасы жана жарыктандыруу  
27 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 1 000,0 Жайыл-Батыра, 8-Март, Труда көчөлөрүнүн эки тарабындагы жол жээгиндеги тосмолор.  
28 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 331,7 Скважинаны оңдоо  
29 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 500,0 стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү  
  Бардыгы:   11 751,6    
2223 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  
30 Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 22231100 100,0 Атайын кийим  
  Бардыгы:   100,0    
                                                           2224 Көмур жана башка отундарды алуу        
31 Таш көмүрдү алуу 22241100 50,0 Көмүр (10,0 тн.)  
  Бардыгы:   50,0    
2231 Коммуналдык кызматтар  
32 Сууга акы 22311100 330,0 Муздак суу (гараж)(кред.кар.30,0 миң сом)  
33 Электр энергиясына акы 22311200 161,0 Э/энергия (кредиттик максат 11 миң, сом)  
  Бардыгы:   491,0    
  Бардыгы:   67 128,7    
           
 
                                                        2023-жылдын башындагы калдыктарга байланыштуу  
Аталышы Статья Сумма Кошумча тʏшʏнʏк  
                                                                                              2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу  
34 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 22221200 300,0 Стеланын, Жайыл баатырдын эстелигинин аймагын оңдоо жана көрктөндүрүү  
  Бардыгы:   300,0    
                                                        31123 Эмерек, оргтехника жана шаймандар  
35 Машиналар жана жабдуулар 31121290 14 289,8 техникага кред.карыз  
36 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 1 000,0 ТБО үчүн таштанды контейнерлери 100 даана * 10000 даана  
37 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 340,0 5 функциялуу ЖПСти монтаждоо 15 техникалык бирдик *19,0т.c ай сайын телефондорго абоненттик төлөм айына 300 сом  
38 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 500,0 Пилорама тилкеси электр  
39 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 700,0 токарлык станок  
40 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 350,0 Жыгач усталык жабдуулар  
41 Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31121290 180,0 Ширетүүчү машина 2 шт.  
42 Лизинг (жабдыктарды сатып алуу үчүн) 31121290 7 513,0 Таштанды ташуучу унаа 4 даана – 68,0 миң сом  
  Бардыгы:   24 872,8    
3113 Башка негизги фонддор  
43 Өсүмдүктөрдү сатып алуу 31131220 1 916,1 Жер семирткичтер, көчөттөр, гүлдөр (кредиттик карыз 511,12 миң сом)  
  Бардыгы:   1 916,1    
  Жыл башындагы калдыктардын жалпы суммасы:   27 088,9    
  Бардыгы:   94 217,6    

 

 

 

 

Кенештин төрагасы                                            М.Дуйшеналиев