2023-жылдын 4 августундагы № 06 Токтому “Адистештирилген техниканын кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө”

2023-жылдын 4 августундагы № 06 Токтому “Адистештирилген техниканын кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө”

“Адистештирилген техниканын кызмат

көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө”

 

Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу «Универсал» МИ директору Ж.С.Ахметовдун атайын техниканын кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө маалыматын угуп, ошондой эле «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34, 39-беренелерине ылайык Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Калкка кызмат көрсөтүү менен байланышкан иштерди аткаруу үчүн адистештирилген техниканын (фронттук жүктөгүч, таштанды таштоочу, автоманипулятор, чиркегичи бар Беларусь трактору жана автолифтер) кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерин № 1,2,3,4,5,6,7,8 тиркемелерине ылайык бекитилсин.
  2. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине жөнөтүлсүн.
  3. Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри – М.Р.Джекшеновго жүктөлсүн.

 

 

Кеңештин төрагасы                                              М.Дуйшеналиев

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№1 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
на услуги фронтального погрузчика XGMA-931
( ставка мех./часа)
Наименование затрат Ө.Б саны Ст-ть баасы
п/п (сом) (сом)
1 механиктин эмгек акысы чел/час 1,00 109,09 109,09
2 сыйлык 50% 109,09 54,55
жалпы эмгек акысы 163,64
3 социалдык фондко салык % 17,25% 163,64 28,23
жалпы сом 191,86
4 Амортизация сом 270
5 ондоо фонду сом 50
6 кошумча чыгымдар % 54,95% 163,64 89,92
7 майлоочу майлар (эсеп№2) сом 116,48
8 күйүүчү май (эсеп№1) л. 23,8 62,00 1475,60
жалпы сом 2194
9 пайда % 90% 163,64 147,27
жалпы сом 2341,1
10 НДС % 12% 2341,13 281
бардыгв сом 2622,1
күйүүчү май керектөө техниканын малыматтардын негизинде эсептелет  : 0,235кг. /1 кв  = 21,6 л./мех.час х1,05х1,05
23,8 л мото/час
2. иштеген жерине баруу үчүн күйүүчү майдын эсеби факты болгондон кийин эсептелет
2. майлоочу майлардын эсеби
майлоочу майлар -3,2% х 21,6л.х120сом = 82,94сом
трансмис – 0,8% х 21,6л.х 95сом = 16,4сом
пластч. 0,06х100сом = 1 сом
бардыгы  116,48сом

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 2 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
на проезд до места услуг фронтального погрузчика XGMA-931
10км.
Чыгымдардын аталышы Ө.Б саны Ст-ть баасы
п/п (сом) (сом)
1 механиктин эмгек акысы чел/час 0,25 109,09 27,27
2 сыйлык 50% 27,27 13,64
жалпы акысы 40,91
3 социалдык фондко салык % 17,25% 40,91 7,06
жалпы сом 47,97
4 Амортизация сом 68
5 кошумча чыгымдар сом 17
6 Накладные расходы % 54,95% 40,91 22,48
7 майлоочу майлар (эсеп №2) сом 26,63
8 күйүүчү май (эсеп №1_ л. 1,6 62,00 99,20
жалпы сом 281
9 пайда % 90% 40,91 36,82
жалпы сом 318,1
10 НДС % 12% 318,09 38
бардыгы сом 356,3
күйүүчү май керектөө техниканын малыматтардын негизинде эсептелет
1.күйүүчү май эсеби: 14,1л/час.х К(1.05 ) х К(1.05) ] = 17,1л.:100км.х 10км. = 1,6 л.
К1-коэф. высокогорья.
К2-коэф. работы в городских условиях
К3- коэф.стеснённости
2.Расчет смазочных материалов:
масло смазочные-3,2% х 1,7л.х120сом = 6,53сом
трансмис – 0,8% х 1,7л.х 95сом = 19,1сом
пластч. 0,06х100сом = 1 сом
Всего 26,63сом

 

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 3 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
SINOTRUK автолифт кызматтары үчүн
( ставка мех/час.)
Чыгымдардын аталышы Ө.Б саны баасы сумма
п/п (сом) (сом)
1 Эмгек акысы чел*час 1,00 109,09 109,09
1 сыйлык % 50,00 109,09 54,55
2 социалдык фондко салык % 17,25% 163,64 28,23
жалпы сом 191,86
3 Амортизация сом 260
4 ондоо фонду сом 50
5 коошумча чыгымдар % 54,95% 163,64 170,18
6 майлоочу майлар (эсеп №2) л. 69,88
7 күйүчүү майлар (эсеп №1) л. 4,2 62 260,40
жалпы сом 1002,32
8 пайда % 90% 163,64 147,27
жалпы сом 1149,6
9 Н с Пр. % 2%
10 НДС % 12% 1149,59 137,95
бардыгы сом 1287,55
эскертүү:
1.Көтөрүү иштөсү үчүн күйүүчү майдын эсеби: 3,5л. саат хК1(1,05)хК2(1,05)хК3(1,1) = 4,2л.саатына
2. майлоочу майдын эсеби
     ( 2,1л.*250с.+0,3кг..*300с.+0,1*120с.+0,25л.*80с)* 1,2/100*9л.=  69,88сома.
К1-коэф Бийик тоолу
К2-коэф. Шаардык шартар иши
К3-коэф.чектөө
К4 коэф.жол таталдыгы
Эскертүү: күйүүчү майлоочу материалдарга эсептөлөр сызыктуу күйүүчү май керектө нормалары…” Прик.Мин.транс. №366 от 2015г.

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 4 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
SINOTRUK автолифт тейлөө пунктуна баруу кызматы
                                                                                                                                         10км.
Чыгымдардын аталышы Ө.Б саны баасы Сумма
п/п (сом) (сом)
1 эмгек акысы чел*час 0,25 109,09 27,27
1 сыйлык % 50,00 27,27 13,64
2 социалдык фондко салык % 17,25% 40,91 7,06
жалпы сом 47,97
3 Амортизация сом 23,86
4 ондоо фонду сом 17
5 кошумча чыгымдар % 54,95% 40,91 42,55
6 майлоочу майлар ( эсеп №2) л. 23,39
7 күйүүчү майлар (эсеп №1) л. 2,7 62 167,40
жалпы сом 322,16
8 пайда % 90% 40,91 36,82
жалпы сом 359,0
9 Н с Пр. % 2%
10 НДС % 12% 358,98 43,08
бардыгы сом 402,06
эскертүү:
1.күйүүчү майдын эсеби20,5л.хК1(1,05)хК2(1,05)х К3(1.1)х К4(1,1)х 10км.:100км.= 2,7 л.
3. майлоочу майдын эсеби:
     ( 2,1л.*250с.+0,3кг..*300с.+0,1*120с.+0,25л.*80с)* 1,2/100*3л.=  23,29сома.
К1-коэф Бийик тоолу
К2-коэф. Шаардык шартар иши
К3-коэф.чектөө
К4 коэф.жол таталдыгы
эскертүү:күйүүчү майлоочу материалдарга эсептөлөр Сызыктуу күйүүчү май керектө нормалары…” Прик.Мин.транс. №366 от 2015г.

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 5 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө+LB7:LK42
автоманипулятора DONGFEN кызматтары үчүн  жүк көтөрүмдүгү 10т.
( ставка мех/час.)
Чыгымдардын аталышы Ө.Б саны баасы Сумма
п/п (сом) (сом)
1 эмгек акысы чел*час 1,00 109,09 109,09
1 сыйлык % 50,00 109,09 54,55
2 социалдык фондко салык % 17,25% 163,64 28,23
жалпы сом 191,86
3 Амортизация сом 250
4 ондоо фонду сом 50
5 кошумча чыгымдар % 54,95% 163,64 170,18
6 майлоочу майлар (№2) л. 69,88
7 күйүүчү майлар (эсеп №1) л. 6,1 62 378,20
жалпы сом 1110,12
8 пайда % 90% 163,64 147,27
жалпы сом 1257,4
9 Н с Пр. % 2%
10 НДС % 12% 1257,39 150,89
бардыгы сом 1408,28
эскертүү:
1. көтөрүү иштөөсү үчүн күйүүчү майдын эсеби : 5л. саатына хК(1,05)хК2(1,05)хК3(1,05)= 6,1 л.в мото/сааты
2. иштеген жерине баруу үчүн күйүүчү майдын эсеби факты болгондон кийин өзүнчө эсептелет
3. майлоочу майлардые эсеби.
     ( 2,1л.*250с.+0,3кг..*300с.+0,1*120с.+0,25л.*80с)* 1,2/100*9л.=  69,88сома.

 

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 6 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
автоманипулятору DONGFENG
                                                                                                                                         10км.
Чыгымдардын аталышы Ед. изм саны баасы Сумма
п/п (сом) (сом)
1 эмгек акысы чел*час 0,25 109,09 27,27
1 сыйлык % 50,00 27,27 13,64
2 социалдык фондко салык % 17,25% 40,91 7,06
жалпы сом 47,97
3 Амортизация сом 65
4 ондоо фонду сом 50
5 кошумча чыгымдар % 54,95% 40,91 42,55
6 майлоочу материалдар (№2) л. 23,39
7 күйүүчү майлар (№1) л. 2,2 62 136,40
жалпы сом 365,30
8 пайда % 90% 40,91 36,82
жалпы сом 402,1
9 Н с Пр. % 2%
10 НДС % 12% 402,12 48,25
бардыгы сом 450,37
эскертүү:
1.күйүүчү майдын эсеби: 20л.хК1(1,05)хК2(1,05)х 10км.:100км.= 2,2 л.
3.майлоочу майлардын эсеби:
     ( 2,1л.*250с.+0,3кг..*300с.+0,1*120с.+0,25л.*80с)* 1,2/100*3л.=  23,29сома.
К1-коэф.Бийик тоолу.
К2-коэф. Шаардык шартар иши
К3-коэф.чектөө
К4 коэф.жол таталдыгы
күйүүчү-майлоочу майдын наркы  Күйүүчү майдын сызыктуу керектөө нормаларына ылайык жүргүзүлгөн ” колдонмо.Мин.транс. №366 от 2015г.

 

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 7 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
кызматтар үчүн  трактор “Беларус”-82.1с прицепом.
( ставка мех./часа)
Чыгымдардын аталышы Ө.Б саны Ст-ть Сумма
п/п (сом) (сом)
1 механиктин эмгек акысы чел/час 109,09 109,09
2 сыйлык 50% 109,09 54,55
жалпы эмгек акысы 163,64
3 социалдык фондко салык % 17,25% 163,64 28,23
жалпы сом 191,86
4 Амортизация сом 450
5 ондоо фонду сом 550
6 кошумча чыгымдар % 95,00% 163,64 155,45
7 майлоочу материалдар(№2) сом 78,05
8 күйүүчү майлар (№1) л. 19,8 62,00 1227,60
жалпы сом 2652,97 2653
9 пайда % 95% 109,09 103,64
жалпы сом 2756,6
11 НДС % 12% 2756,60 331
бардыгы сом 3087,4
эскертүү:
1.күйүүчү майдын эсэби: [13,2л/час.х К1(1.05 )х К2(1.05) х К3(1,1)хК4(1,2)] + [ 0.6л х К(1.05) х К(1.05))] = 19,8л.
2. майлоочу майлардын эсептөө:
   (5.1л. х 100с.+ 1.2кг. х100с.+0,2л.х100с)х 1,2:100х12л.= 78,05сом.
К1-коэф.Бийик тоолу
К2-коэф. Шаардык шартар иши
К3- коэф. Уна күйүү.
К4-работа в сложных условиях
күйүүчү -майлоочу майдын наркы “күйүүчү майдын сызыктуу керектөө нормаларына ылайык жүргүзүлгөн  колдонмо. мин.трансп. №241 от 2009г.

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

“_____”___________________

№______ токтомуна

№ 8 тиркемеси

Пландаштырылган эсептөө
кызматтар үчүн  МАЗ 490343(мусоровоз)
( ставка 1мех/час.)
наркынын аталышы Ө.Б саны баасы Сумма
п/п (сом) (сом)
1 айдоочунун эмгек акысы чел*час 1,00 109,09 109,09
2 жумушчунун эмгек акысы чел*час 1,00 109,09 109,09
3 сыйлык % 50,00% 218,18 109,09
4 социалдык фондко салык % 17,25% 327,27 56,45
5 жалпы сом 383,72
6 Амортизация сом 15,15
7 ондоо фонду сом 250
8 кошумча чыгымдар % 54,95% 327,27 179,83
9 майлоочу материалдар (эсеп №2) 31,10
10 күйүүчү майлар (эсеп №1) л. 12,2 62 756,40
жалпы сом 1616,21
11 пайда % 60% 327,27 196,36
жалпы сом 1812,57
12 НДС % 12% 1812,57 217,51
бардыгы сом 2030,08
эскертүү:
1.күйүүчү майдын эсеби: 21л.хК1(1,05)хК2(1,05)х К3(0)хК4(1,1)хК5(1,2)х30км(саатына км).:100км.= 9,2 л.
Гидравлика: 2,5х1,1*1,1=3л.
бардыгы : 9,2л.+3л.=12,2л.
майлоочу майлардын эсептөө:
     ( 2,1л.*60с.+0,3кг..*80с.+0,1*120с.+0,25л.*80с)* 1,2/100*16,4л.=  31,1сома
К1-коэф. Бийик тоолу
К2-коэф. Шаардык шартар иши
К3-коэф. Уна кийүү.
К4-коэф. Жол татаалдыгы
К-5-коэф.      Оор шарттарда иштөө
эскертүү: күйүүчү майлоочу материалдар үчүн эсептөө нормалары …” Прик.Мин.транс. №366 от 2015г.
                                                                                                         Исполнитель:___________Хафизов О.И. специалист ПТО