2023-жылдын 16-февралындагы № 04 токтому

2023-жылдын 16-февралындагы № 04 токтому

 

Кара-Балта шаарынын спортчуларын жана машыктыруучуларын

сыйлоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 

“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34, 39-беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында, U-23 дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия чемпионаттарында, дүйнөлүк чемпионаттарында, ардагерлер арасындагы дүйнөлүк чемпионаттарда, Кыргызстан чемпионаттарында, Ислам оюндарында Кара-Балта шаарынын спортчуларын жана машыктыруучуларын сыйлоо жөнүндө жобо №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Байгелүү орундарга ээ болгондорго материалдык колдоо көрсөтүү № 2-тиркемеге ылайык белгиленсин жана бекитилсин.
 3. Бул токтом Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек шаардык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
 4. Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү Регламент, депутаттардын этикасы жана укуктук маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Таркатылсын: көктөмөгө, Кара-Балта шаарынын мэриясына, КР Юстиция Министрлигине.

 

 

Кеңештин төрагасы                                              М. Дуйшеналиев

 

 

 

№ 1 Тиркеме

Шаардык кеңешинин токтомуна

2023-ж. “___” _______________ № ___

Кара-Балта шаарынын спортчуларын жана машыктыруучуларын сыйлоо жөнүндө

ЖОБО

 

Бул жобо Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында, дүйнө чемпионаттарында, U- 23 дүйнө чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында, ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионаттарында, Кыргызстан чемпионаттарында жана Ислам оюндарында байгелүү орундарды ээлеген спортчуларды сыйлоону аныктайт:

 1. Жалпы жобо

 

 • Бул Жобо Кара-Балта шаарынын жарандарын сергек жашоого үндөө, кылмыштуулук менен күрөшүү, аларды дене тарбия жана спортко тартуу, ошондой эле шаардын спорт маданиятын өнүктүрүү максатында түзүлгөн.
 • Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында, Дүйнө чемпионатында, U- 23 дүйнөлүк чемпионатында, Азия чемпионатында, Ардагерлер арасындагы Дүйнө чемпионатында, Кыргызстан чемпионаттарында жана Ислам оюндарында байге ээлери (1-2-3-4-5-орундар).
 • Кара-Балта шаарында спортчулардын жана машыктыруучулардын иштеринин тартибин жана баасын, алардын спортту өнүктүрүүгө кошкон салымын аныктайт.
 • Бул Жобонун колдонулушу Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында, дүйнө чемпионаттарында, U- 23 дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия чемпионаттарында, ардагерлердин дүйнөлүк чемпионаттарында, Кыргызстан чемпионаттарында жана Ислам оюндарында байгелүү орундарга ээ болгон бардык машыктыруучуларга жана спортчуларга жайылтылат.
 • Байгелүү орундарга ээ болгон спортчуларды жана алардын машыктыруучуларын сыйлоону Кара-Балта шаардык кеңешинин социалдык маселелер (саламаттык сактоо, экология, спорт, маданият, билим берүү, жаштар саясаты жана коомдук уюмдар менен иштөө) боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы боюнча жана Кара-Балта шаарынын мэриясы, «Манас» спорт топтому менен макулдашуу шаардык кеңештин бекитилген бюджетине ылайык жүргүзүлөт.
 • Кара-Балта шаардык кеңешинин социалдык маселелер (саламаттык сактоо, экология, спорт, маданият, билим берүү, жаштар саясаты жана коомдук уюмдар менен иштөө) туруктуу депутаттык комиссиясы жеңүүчү, сынакта байгелүү орун алгандар тууралуу, төмөнкү күбөлөндүрүлгөн документтердин негизинде маалымдайт:
 • спорттук мелдештин протоколунун көчүрмөсү;
 • спорттук мелдештердин дипломдору, медалдары;
 • спорттук мелдештердин жүрүшүндө интернет булактарында жарыяланган маалыматтардын негизинде; Көрсөтүлгөн документтин аныктыгын күбөлөндүргөн жана төмөнкү документтин туура толтурулганы үчүн жооптуу болгон машыктыруучу жана 16 жаштан жогорку спортчулар;
 • Байгелүү спорттук мелдештердин жыйынтыгы үчүн машыктыруучу жоопкерчилик тартат;
 • спорттук мелдештердин жыйынтыгы боюнча фото-видео отчет;
 • Интернет булактарын колдонсо болот.
  • Сыйлык конкурсу. Спортчуну сыйлыкка же дипломго көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги же Улуттук олимпиада комитети тарабынан таанылган мелдештерге катышкандыгы жөнүндө протоколдук жыйын жана отчет талап кылынат.
  • Жылдын мыкты спортчусу жана машыктыруучусу наамын тапшыруу Кара-Балта шаардык кеңешинин Социалдык маселелер (саламаттык сактоо, экология, спорт, маданият, билим берүү, жаштар саясаты жана коомдук уюмдар менен иштөө) боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын сунушу боюнча өткөрүлөт.
  • Жеңүүчү Кара-Балта шаарынын командасынын курамында мүчө болушу керек:

а) Кара-Балта шаарындагы спорт мектеби тарабынан берилген маалымкат.

1.10. Акчалай сыйлык алуу үчүн машыктыруучу Кара-Балта шаарынын спорт мектептеринде же спорт федерацияларында (аталган спорт түрү боюнча) иштеши керек.

 

 1. Комиссиянын курамы жана иштөө тартиби
 • Сыйлыктар боюнча комиссиянын курамы беш адамдан ашпашы керек;
 • сыйлыктар боюнча комиссиянын төрагасы (катчысы);
 • Мүчөлөр.

 

 1. Комиссиянын максаттары жана милдеттери

Жобонун негизинде комиссиянын ишин уюштуруу жана анын иши төмөнкү милдеттерди чечүү үчүн зарыл:

 • Жободо каралган документтердин долбоорлорун түзүү;
 • Тиешелүү документтерди колдонуу;
 • республикалык эл аралык органдардын документтеринин категорияларын, регламентте көрсөтүлгөн спорттук иш-чараларды аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;
 • Активдештирүүгө туура эмес документтерди тапшырса;
 • Олимпиадалык оюндар, Азия оюндары, Дүйнөлүк чемпионаттар, Азия чемпионаттары, Дүйнө ардагерлеринин чемпионаттары, Кыргызстан чемпионаттары жана Ислам оюндарында ээлеген кызматтарына жараша акчалай сыйлыктар берилет.
 • Мыкты спортчуну, байге ээсин даярдагандыгы үчүн Кара-Балта шаарынын машыктыруучусуна спортчуга ыйгарылуучу сыйлыктын 30% өлчөмүндө сыйлык берилет;
 • Акчалай сыйлыктар жергиликтүү бюджеттен каржыланат жана комиссиянын чечими менен берилет;
 • Спорттук этиканы (тартипти) бузгандарга сыйлык берилбейт.

 

 1. Комиссиянын функциялары

4.1. Комиссия өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

б).нормативдик-методикалык документтердин долбоорлоруна конкурстук

документтердин мааниси жөнүндө корутунду берет;

в) тиешелүү мамлекеттик орган менен төмөнкү келишимдерди карап чыгуу жана

чечим кабыл алуу;

 • шаардык команданын курамын аныктайт;
 • спорттук иш-чаранын эрежелерин аныктайт;

г)  Сыйлыктарды башкаруу органы документтердин категорияларын сактоонун жана

белгиленбеген мөөнөттөрдү белгилөөнүн баалоону жана шарттарын өзгөртүү

боюнча сунуштарды жөнөтөт.

 

 1. Комиссиянын укуктары

5.1. Комиссиянын курамы төмөнкүлөргө укуктуу:

 • мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүн түзүү жана айрым кызматкерлерге компетенциясына жараша сыйлыктарды берүү боюнча шаардык кеңешке сунуш киргизүү;
 • документтерди даярдоонун жүрүшү, документтерди сактоо шарттары жана документтердин жоголуп кетүү себептери жөнүндө мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин угууга;
 • комиссиянын жыйналышына консультанттар жана эксперттер катары түзүмдүк бөлүмдөрдүн адистерин, мамлекеттик коомдук мекемелердин жана башка уюмдардын өкүлдөрүн чакырууга;
 • сапатсыз, этиятсыздык менен даярдалган документтерди кайтарып берүүгө жана кайра иштетүүгө;
 • комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча мэриянын жетекчилигине маалымат берүүгө укуктуу.

 

 1. Акчалай сыйлык

 

 • Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында, Дүйнө чемпиондугунда, U- 23 дүйнө чемпионаттарында, Ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында жана Ислам оюндарында алдыңкы орундарды (1-2-3-4-5), ошондой эле Кыргызстан чемпионаттарында (1-2-3) орундарын ээлегендер сыйлык алышат.
 • Жеңүүчүлөрдү материалдык жактан сыйлоо арыз боюнча жүргүзүлөт. (№ 2 тиркеме);
 • Сыйлыктарды объективдүү жана адилеттүү берүү үчүн комиссия түзүлөт;
 • Комиссия аткаруу органы болуп саналат. Комиссиянын чечими Кара-Балта шаарынын мэриясы жана жаштар, дене тарбия жана спорт бөлүмү менен макулдашылгандан кийин күчүнө кирет;
 • Сыйлык комиссиясына төмөнкүлөр кирет:

1) Кара-Балты шаарынын мэринин орун басары;

2) Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасы (макулдашуу боюнча);

3) Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаты, социалдык маселелер (саламаттык сактоо, экология, спорт, маданият, билим берүү, жаштар саясаты жана коомдук уюмдар менен иштөө) боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын мүчөсү;

4) «Манас» спорт комплексинин директору;

5) жергиликтүү жамааттын мүчөсү (бир мүчө).

 1. Командалык спорттун катышуучуларын сыйлоо коэффициенттерге жараша жогорку тартипте жүргүзүлөт. Тиркемеде көрсөтүлгөн сыйлыктар Олимпиада оюндарында, Азия оюндарында жана дүйнө чемпионаттарында (ардагерлер арасында) 5-орунга, ошондой эле Кыргызстан чемпионаттарында (1-2-3) орундарын ээлегендер чейин ыйгарылат.
 2. Сыйлык спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча жылдын аягында тапшырылат (4-квартал).

 

 

 

Кеңештин төрагасы                                       М. Дуйшеналиев

 

 

 

 

№ 2 – Тиркеме

шаардык кенешинин токтомуна

2023-ж. _______________ № ___

 

Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча байгелүү орундарга ээ болгондорго материалдык колдоо көрсөтүү

 

Оюндар Орун Сумма
Азия оюндары 1 орун 150 000
2 орун 100 000
3 орун 70 000
4 орун 50 000
5 орун 30 000
Дүйнө Чемпионаты 1 орун 150 000
2 орун 100 000
3 орун 70 000
4 орун 50 000
5 орун 30 000
Азия Чемпионаты 1 орун 150 000
2 орун 100 000
3 орун 70 000
4 орун 50 000
5 орун 30 000
U-23 Дүйнөлүк Чемпионат 1 орун 150 000
2 орун 100 000
3 орун 70 000
4 орун 50 000
5 орун 30 000
Ислам оюндары 1 орун 150 000
2 орун 100 000
3 орун 70 000
4 орун 50 000
5 орун 30 000
Кыргызстан чемпионаты 1 орун 30 000
2 орун 20 000
3 орун 10 000

 

 

 

Кеңештин төрагасы                                                 М.Дуйшеналиев