2023-жылдын 16-февралындагы № 02 токтому

2023-жылдын 16-февралындагы № 02 токтому

Токтом № 02

Кара-Балта шаарындагы кварталдык комитетинин төрагасы жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө

“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34, 39, 57-беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Балта шаары боюнча кварталдык комитеттин төрагасы жөнүндө жобо № 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Кара-Балта шаарынын аймагынын кварталдык комитеттеринин чек аралары № 2-тиркемеге ылайык белгиленсин жана бекитилсин.
 3. Жарандар тарабынан шайлангандан кийин, жергиликтүү кеңеште кварталдык комитеттердин төрагаларын эсепке алуу жүргүзүлсүн, кварталдык комитеттердин төрагаларынын бардык уюштуруучулук, финансылык, укуктук шарттарды көзөмөлдөө жагы Кара-Балта шаарынын мэриясына тапшырылсын.
 4. Бул токтом Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек шаардык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
 5. Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү Регламент, депутаттардын этикасы жана укуктук маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Таркатылсын: көктөмөгө, Кара-Балта шаарынын мэриясына, КР Юстиция Министрлигине.

 

 

Кеңештин төрагасы                                              М. Дуйшеналиев

 

 

20___-ж. “___” ________

КБШК № ____ Токтомуна

№ 1 тиркеме

 Кара-Балта шаарындагы кварталдык комитеттин төрагасынынЖОБОСУ

 

 1. Жалпы жобо
 2. Комитетти шайлоону уюштуруу жана өткөрүү

III.Комитеттердин ыйгарым укуктары жана функциялары

IV.Комитетти мөөнөтүнөн мурда шайлоо

 1. Корутунду бөлүгү

I Жалпы жобо

Бул Жобо «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык кварталдык комитеттин төрагасынын ишин жөнгө салат.

 1. Төрага жетектеген кварталдык комитет (мындан ары – Комитет) аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун бир түрү болуп саналат, анын иши жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча өз жоопкерчилигинде өз алдынча чечим кабыл алууга жана өз демилгелерин ишке ашырууга багытталган (ушул Жободо квартал түшүнүгү – калктуу конуштун аймагынын чектеш көчөлөр менен чектелген бөлүгү).
 2. Комитет турак жай комплекстеринде, көчөлөрдө, турак жай конуштарында жана жеке курулуш аймактарында түзүлөт.
 3. Комитеттин ишинин аймагынын чек аралары жашоочулардын сунуштарын эске алуу менен Кара-Балта шаардык кеңеши тарабынан белгиленет.
 4. Комитет жарандардын жалпы чогулуштарында (чогулуштарында) Кара-Балта шаардык кеңешинин же Кара-Балта шаарынын мэриясынын талапкерди сунуштоо боюнча шайлануу негизинде түзүлөт.
 5. Комитет өзүнүн статусуна Кара-Балта шаардык кеңешинде милдеттүү эсептик каттоодон өткөндөн кийин ээ болот. Комитет аны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде каттоого документтерди берет. Комитет өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын келишимдик негизде жүзөгө ашырат.
 6. Комитет Кара-Балта шаардык кеңешине аларды шайлаган жана каттаган жарандардын чогулуштарына, ал эми функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн Кара-Балта шаарынын мэриясына отчет берет.

II Комитетти шайлоону уюштуруу жана өткөрүү 7. Комитетти шайлоо ошол кварталдын аймагында жашаган жана катталган жарандардын жалпы чогулуштарында өткөрүлөт. 8. Жалпы чогулуш Кара-Балта шаарынын мэриясы менен бирдикте ошол аймактын тургундары тарабынан уюштурулат жана өткөрүлөт. Жыйынды өткөрүү күнү жана орду Кара-Балта шаарынын мэриясы менен макулдашылат.

 

 1. Жалпы чогулуштардын ишине төмөнкүлөр катыша алат:

а) тиешелүү аймакта катталган 18 жашка толгон жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү;

б) Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттары, Кара-Балта шаарынын мэриясынын, Кара-Балта шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын добуш берүүгө укугу бар өкүлдөрү;

 1. Комитетти шайлоо шаардыктар тарабынан жалпы чогулуштун протоколдору түрүндөгү тиешелүү документтери менен жалпы көчө жыйындарында өткөрүлөт.
 2. Көчөлөрдүн жалпы чогулушу үйлөрдүн жалпы санынын 20%дан кем эмес кворуму болгондо укуктуу деп эсептелет;

Жыйынга катышкан тургундардын жалпы санынын 50%дан ашык добушун алган талапкерлер шайланды деп эсептелет.

Комитет 2 жылдык мөөнөткө шайланат, анын мөөнөтүн ушундай эле мөөнөткө узартуу мүмкүнчүлүгү бар

 1. Комитеттин жардамчылары ыктыярдуу негизде Комитеттин төрагасын шайлоонун шарттары менен шайланышы мүмкүн.
 2. Кварталдык комиссиянын төрагасы болуп аракетке жөндөмдүү, жашап турууга уруксаты бар жана ушул кварталда же үйдө туруктуу жашаган, 18 жаштан кем эмес, орто билими бар, соттолбогон Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш. , же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кайра чакыртып алынат жана жокко чыгарылат.
 3. Шайланган Комитет жыйналыштан кийин дароо уюштуруу жыйынын өткөрөт, анда Комитеттин жардамчысы шайланат.

Ачык добуш берүүдө добуштардын жөнөкөй көпчүлүк добуш алган талапкерлер шайланды деп эсептелет. Комитеттин төрагасын шайлоо боюнча чогулушка Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттары, Кара-Балта шаарынын мэриясы, Кара-Балта шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын добуш  берүү укугу бар өкүлдөрү катыша алат.

 

III Комитеттердин ыйгарым укуктары жана функциялары

 

 1. Комитет төмөнкү ыйгарым укуктарга ээ:

а) мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, соттордо жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда ушул аймакта жашаган жарандардын коомдук кызыкчылыктарын, өз укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыктарын билдирет жана коргойт;

б) тиешелүү аймакты өнүктүрүүнүн пландарын жана программаларын иштеп чыгууга катышууга, кварталдын өзүнө бөлүнгөн аймагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана кызмат адамдарынын кароосуна сунуштарды киргизүүгө;

в) кварталдын өзүнө бөлүнгөн аймагындагы социалдык объектилерди кабыл алууга катышууга;

г) бекитилген аймакта көрктөндүрүү, оңдоо, санитардык тазалоо боюнча иштерди уюштурат;

д) Кара-Балта шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин кварталга бекитилген аймакта ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

е) кварталга бекитилген аймакта жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштарынын (конференцияларынын) чечимдеринин аткарылышын уюштурат;

ж) турак жайларды куруунун, пайдалануунун, турак жай имараттарын жана ага чектеш аймактарды күтүүнүн эрежелеринин, өрт коопсуздугунун жана санитардык нормалардын сакталышына, жерди, сууну жана башка жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга, тарых жана маданият эстеликтерин коргоого коомдук контролду жүзөгө ашырат, кварталга бекитилген аймакта аныкталган кемчиликтерди четтетүү боюнча тиешелүү органдарга сунуштарды киргизүү;

з) бекитилген аймактагы тиешелүү бийлик органдарына кварталдын ыйгарылган аймагында санитардык-эпидемиологиялык, экологиялык жана өрткө каршы контролду жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүгө;

и) кварталдын өзүнө бөлүнгөн аймагында коомдук тартипти сактоодо укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө;

к) коомдук турмуштун ар кандай маселелери боюнча демилгелерди көтөрүүгө, кварталдын өзүнө бөлүнгөн аймагында мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуштарды киргизүүгө;

л) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана алардын аткарылышын калкка маалымдайт;

м) Кыргыз Республикасы кварталдын өзүнө берилген аймагында эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган жазаларды жана жазык-аткаруу мыйзамдарына ылайык соттолгондорду кайра коомдоштурууга жана аларга социалдык жардам көрсөтүүгө багытталган жазык-укуктук мажбурлоо чараларын уюштуруу жана аткаруу боюнча чаралардын комплексин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

н) кварталдын бекитилген аймагында ветеринардык-санитардык жана карантиндик-чектөө иш-чараларынын өз убагында жүргүзүлүшүн камсыз кылууга көмөктөшөт;

о) кварталдын ыйгарылган аймагында үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө;

о) кварталдын ыйгарылган аймагында бодо малды жана майда малды үймө-үй кыдырып текшерүү жана кайра эсептөө боюнча иш-чаралардын комплексин жүргүзүүгө;

р) Кара-Балта шаарынын мэриясынын, Кара-Балта шаардык кеңешинин тапшырмаларын аткарат;

в) Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарында белгиленген башка ыйгарым укуктар.

р) ушул аймактын маселелерин талкуулоодо жергиликтүү кеңештердин ишине катышууга;

с) жарандардын курултайларынын, чогулуштарынын (чогулуштарынын) чечимдеринин аткарылышын уюштурат.

с) жарандардын курултайларынын, чогулуштарынын (чогулуштарынын) чечимдеринин аткарылышын уюштурат.

 1. Келишимдик негизде Кара-Балта шаарынын мэриясы тарабынан жүктөлгөн функцияларды аткарат жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
 2. Тиешелүү кварталдын калкынын кызыкчылыгын козгогон маселелерди чечүүдө өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен учурларда комитетке Кара-Балта шаарынын мэриясы тарабынан жазуу жүзүндөгү эскертүү же анын кайра шайлоо көтөрүлүшү мүмкүн

IV Комитетти мөөнөтүнөн мурда шайлоо 

 1. Комитетке мөөнөтүнөн мурда шайлоо төмөнкүдөй учурларда өткөрүлөт:

а) Комитеттин ыйгарым укуктарын алып салуу жөнүндө жеке арызы;

б) Кара-Балта шаардык кеңешинин, Кара-Балта шаарынын мэриясынын сунушу боюнча ушул аймактын жашоочуларынын жалпы санынын 20%дан кем эмесин түзгөн жашоочулардын демилгелүү тобу.

 1. Комитет төмөнкү учурларда кайра шайланышы мүмкүн:

а) өз милдеттерин талаптагыдай аткарбоо;

б) Кара-Балта шаардык кеңеши, Кара-Балта шаарынын мэриясы, кварталдын ушул аймагынын жашоочуларынын жалпы санынын 20%дан кем эмесин шайлаган анын калкы тарабынан ишеним көрсөтпөө;

в) жеке арызы боюнча же ден соолугуна байланыштуу.

 1. Кайра шайланганда комитет ушул Жобонун 2-главасынын нормасына ылайык шайланат.

V Корутунду бөлүгү

 

 1. Жарандардын жалпы чогулушунун (чогулушунун), уюштуруу чогулушунун протоколдорунун көчүрмөлөрү каттоо үчүн Кара-Балта шаардык кеңешине берилет.
 2. Ушул Регламентке өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кара-Балта шаарынын мэриясынын сунуштарынын негизинде киргизилет жана Кара-Балта шаардык кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин күчүнө кирет.

 

 

Кеңештин төрагасы                                                М.Дуйшеналиев

 

 

20___-ж. “___” ________

КБШК № ____ Токтомуна

№ 2 тиркеме

Кара-Балта шаарынын кварталдык комитеттеринин аймагынын чек аралары

п/п

 

 

Кварталдын

№ 

 

Короолордун саны

 

Кварталга кирген көчөлөрдүн аталышы

 

  1 № 1 307 короо Ж. Баатыр көч.-. Карабалта көч чейин, Тимирязева көч.- ж/д. Островский көч, Ж. Баатыр -. Карабалтинская, Тимирязева – ул. Островский
  2 № 2 118 короо Береговая көч, Макаренко көч, Жаштык көч.
  3 № 3 220 короо Почтовая көч -. Ж. Баатыр көч, Почтовый, Ракетная көч
  4 № 4 376 короо

 

Советский көч, Коржова көч, Восточная көч, Дачная,Ж. Баатыр түштүк тарабы,. Карабалтинская көч- Почтовый көч.
 5 № 5 233 короо

 

 Советский бурч, Ленинградская көч, Садовая көч,.Советская көч- Почтовая көч. чейин, Куйбышева көч.
  6 № 6 230 короо

 

 

Вокзал көч, Ильич көч, Ленинский кесилиш, Садовая (Ильич көч.- Почтовыйкөч.)  – № 35-66, Звездная көч, Михайлова
  7 № 7 243 короо Садовая көч.,Ильич көч – 8-Марта, жатак үй КСХТМ,. Некрасова көч. с № 1 по 87, с № 2-90 ,8-Март көч.- Садовый көч, (1 – 67 так, так эмес эки жагы, 8-Март туюк көч., Чернышевского көч.- Садовый көч.)
  8 № 8 212 короо Чкаловский көч, Чкалова көч, Московская көч, 8-Март  56-106, Некрасова көч. № 91, Чернышевского көч., Садовойкөч. аягына чейин
  9 № 9  

262 короо

Фрунзенский кесилиш, Фрунзенская көч, Садовый кесилиш – Садовая келишике чейин, Жуковский кесилиш, Пушкин көч., инд.дом короо.

Крылов көч, Садовая көч.- 8-Март- Труд көч., Садовый кесилиш 84 – 135, 8-Март  67 мончого чейин

  10 № 10 230 короо

 

 

 

Степная көч., Дулат көч № 1-5; 2-12, .Полевая көч, Окружная көч, Чапаевский кесилиш, Ключевая көч., О. Кошевого көч. 8-Март көч., 8 март көч. , а/вокзал Луговой көч, Луговая көч.-         8 март – О.Кошевого көч.
  11 № 11  

271 короо

 

Комсомольская көч.1-55, 8 Март кесилиши 1-24 +210 короо, Чапаевскийкесилиш- Чапаева көч. О. Кошев көч., Комарова көч., Мичурина көч.,Дорожная көч,.Ключевая көч. О.Кошев көч.
  12     № 12  

231 короо

Краснодарская көч, Крупская көч, Ж.Баатыр көч. № 2 -60 ,

Луговая көч.,.8 Март көч.- Труд көч., Тихая көч., Зеленая көч. № 7 – так жагы аягына чейин, №14 –  так эмес жагы  аягына чейин, Чапаев көч батыш тарабы, Луговой көч., Чапаев көч.-О. Кошев көч.

  13 № 13 235 короо

 

Киргизская көч., Кыргызстанга 50 жыл көч, Грибоедова көч, Интернационал көч., Луговая көч 104-166, 151-195 Тулебердиев көч., Труд көч.- Ж. Баатыр шаардын түндүк тарабы
  14 № 14  

130 короо

Комсомольская көч. № 53-96, Оборонная көч.-. Ломоносова көч., Ломоносов көч.,  Белинский көч.
  15 № 15 241 короо Оборонная көч.- Ломоносов көч. аягына чейин,.Комсомол көч., Агрономической көч.-  Ломоносов көч., У. Громов көч. аягына чейин, У. Громов кесилиши, Олимпийская көч., Ярославская көч., Луговая көч.-Ломоносов көч., Агрономической көч. – № 198-219, Ж. Баатыр  көч.283-352, 108-156, Пирогов көч.
  16      № 16 181 короо

 

Владимиров көч. 114-242, Ж.Баатыр көч. 152-192, .Комсомол көч. 133-169, 130-168,Кооператив көч. 2-20, 1-27, Луговая көч. 200-220, 221-235, Агрономический көч. 94-142, 75-113, Солнечная көч. 1-20,Коммунальная  көч.2-26, 3-27, Чуйская көч.2-20, 1-7, Запад кесилиши
  17 № 17 125 короо

 

Ж. Баатыр көч., Агрономической көч.-.Владимировой көч. чейин, Владимировой көч.-.Фунзенский көч. чейин,.Ж. Баатыр көч., Лермонтов көч. – Владимиров көч. чейин, Агрономическийй көч.,  Суворов көч., Владимиров көч. – Агрономический көч. чейин.
  18 № 18 244 короо

 

 

Первомайская көч. 1-105, Школьная көч. 1-31, Ананьева көч. 1-22, уГромов көч. 1-14, Узбекская көч., Лермонтов кесиилиш, Ломоносов көч., Суворов көч.-. Ж. Баатыр көч. чейин, Труд көч.- Первомайской көч. -Ж. Баатыр көч.чейин
  19      № 19 209 короо

 

Суворов көч. 1-76, У. Громов көч. 15-50, Учительская көч. 38-64, Лермонтов көч.- Агрономической көч. чейин,. Учительская көч., Труд көч.- Громов көч. чейин

 

  20      № 20 194 короо Фрунзе көч., Труд көч. –Агрономическая көч. чейин, Первомайский кесилиш, Труд көч.  1 -87, Красноармейская көч. 1-85, 2-74, Пржевальск көч., Ананьева  көч. № 23 аягына чейин

 

  21 № 21 308 короо

 

 

 

Панфилов көч., Фрунзенская көч. (түштүк тарабы), Стадион көч.,Мира көч.,Фрунзенская көч. ылдый  жагы, Агрономический көч-.Владимиров көч. чейин, Агрономический көч. эки тарабы, Ж. Баатыр көч., Красноармейский көч. 87 жана76.
  22 № 22 404 короо

 

Шевченко көч, Молодежная көч, Ж.Бокомбаев көч., Студенческая көч., А.Чехов көч., Т.Владимиров көч –, Дружба көч., Калининская көч.,.Горная көч., Горький көч.
  23 № 23 225 короо

 

Целинная көч., Токтогул көч.

 

 

  24 № 24 222 короо

 

Новороссийский көч. , Федоров көч.

 

  25 № 25 159 короо

 

ул. Абая, З. Космодемьянской, пер. Базарный, пр. Труда от ул. Шопокова  до ул. Свердлова

 

  26 № 26 279 короо

 

Пионер көч., Гоголь көч., Бакай кв.,.Джамбул көч. 1-59.

 

 

  27 № 27 382 короо Джамбул көч., Октябрь көч.,  Л. Толстой көч., Россия көч, 1-150

 

  28 № 28 210 короо

 

 

Л.Чайка көч., Маяковский көч., Гвардейская көч,.Жданова көч, Свердлова көч.- Т. Кожомбердиев көч. чейин

 

  29 № 29 201 короо

 

 

 Железнодорожная көч, Космическая көч. Нан азыктары комбинатына чейин, МПС үйү,  № 1 -№ 5 «Килем» конушу

 

  30 № 30  

332 короо

 

 

Д.Шопоков көч. (эки тарабы) Т. Кожомбердиев көчшаардын батыш тарабына чейин,Фурманова көч..

 

  31 № 31 245 короо Киров көч., Свердлов көч. , Матросов көч, П. Морозов көч,
  32 № 32 265 д короо К. Маркс көч, Тельман көч., с № 1 – 88, Калинин көч с № 33-37, Т. Молдо көч, Ленин көч., Топографическая көч, Энгельса көч.

 

  33 № 33 291 короо Спортивная көч., Бородачев көч.с № 33, Бородачев көч № 33 -42 кесилишке чейин, Заводская көч, Киров көч.,Серкебаев көч.
  34 № 34 297 короо

 

Бала бакча үйү, Кара-Балта көч. эки тарабы, Кара-Балта кесилиши так эмес тарабы, Бакыт көч. так тарабы, Кара-Балта көч., Кара-Балта көч. № 19,25,27

 

 

 

 

Председатель кенеша                                              М.Дуйшеналиев