2023-жылдын 16-февралындагы № 06 токтому

2023-жылдын 16-февралындагы № 06 токтому

Кара – Балта шаарынын 2022 -жылга  бюджетинин аткарылышы жөнүндө,

2023-жылга шаардын бюджетин бекитүү жана Кара-Балта шаарынын

2024-2025 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө

 

«2023-жылга республикалык бюджет жана 2024-2025-жылдарга болжолу жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алуу менен Кара – Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Балта шаарынын 2022-жылга бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет № 1 жана № 2 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
 2. Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2023 – жылынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн – 285967,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, №3 тиркеме ылайык анын ичинен:
  • каражат бюджетти – 269887,0 миң сом;
  • атайын эсеп – 16080,0 миң сом,
 3. Кара – Балта шаарынын 2024-2025 – жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин болжолу бекитилсин:
 • 2024-жылга кирешелер жана чыгашалар боюнча болжол – 354 970,0 миң сом, 2025-жылга – 367 479,0 миң сом, № 4 жана № 5 тиркемелерге ылайык;
 • 2024-2025-жылдарга бекитилген шаардык бюджеттин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алынганда такталууга тийиш.
 1. Кара-Балта шаарынын мэриясына жөнгө салынуучу кирешелерден жана жергиликтүү салыктардан шаардын бюджетине чегерүүлөрдүн нормативи бекитилсин:
 • салык агенти төлөгөн киреше салыгы – 100%;
 • жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык (роялти) – 50%;
 • патенттин негизиндеги салык 100% өлчөмүндө.

Ал эми шаардын ичинде иш алып барган чарба жүргүзүүчү субъекттерден алынган 100% белгиленген салыктар өлчөмүндө (таштанды жыйноо акысы, үй, бакча жана бакча жерлерине мүлк салыгы, айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы, турак жана турак эмес имараттарга же жайларга мүлк салыгы, кыймылдуу мүлккө салык), ошондой эле шаардын муниципалдык мүлкүн башкаруудан түшкөн кирешелер.

 1. № 6 жана № 7 тиркемелерине ылайык шаардын бюджетинин жана атайын эсеп боюнча бюджетинин 2023 – жылга чыгаша бөлүгү бекитилсин.
 2. Шаардык бюджеттин 2022 – жылына чыгаша бөлүгүн каржылоо накталай келип түшкөн киреше бөлүгүнүн чегинде жүргүзүлүүсү белгиленсин, эң биринчи кезекте корголгон эсеп-чоттор (эмгек акы, стипендия, социалдык фондго төгүмдөр, тамак – аш жана коммуналдык чыгымдар).
 3. Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшүнө алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу корголгон беренелер үчүн каралган суммаларды кыскартууга жол берилет.
 4. Каражаттарды сарптоо жана чыгымдардын беренелерин максаттуу пайдалануу үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык жетекчилерине жүктөлсүн.
 5. Кара-Балта шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 109-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жана оперативдүү зарылчылыкка байланыштуу каражаттарды чыгашалардын экономикалык классификациясынын беренелеринин ортосундагы бөлүмдөрдүн чегинде кайра бөлүштүрүүгө укуктуу. бюджеттик каражаттардын жалпы ассигнованиелери (болжолдуу дайындоолорду статьялар жана элементтер боюнча бөлүмгө жылдыруу үчүн).
 6. 2022-жылы жетишсиз каржыланган чыгашалар 2023-жылы каралган тиешелүү бюджеттерден ассигнованиелердин чегинде компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 7. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилерине Кара-Балта шаардык кеңешине 328,0 миң сом өлчөмүндө жардам көрсөтүү жактырылсын.
 8. Шаардык бюджеттен бир күнгө тамак – аш нормативи бекитилсин:
 • Мектепке чейин мекемелерге – 40 сом;
 • А.С. Макаренко атындагы №10 мектеп – гимназиясына – 105 сом.
 1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы No 266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 4-пунктуна ылайык үстөк акылар өлчөмүндө белгиленсин. Кара-Балта шаардык кеңешинин аппаратына, Кара шаарынын мэриясына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлеринин күнүнө ар бир кварталдын аягында бир эмгек акы төлөө фондусу жана бир эмгек акы фондунун өлчөмүндө пособие -Балта, Кара-Балта шаардык кеңешинин аппаратынын, Кара-Балта шаарынын мэриясынын аппаратынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөдө мотивациялык мүнөздөгү ай сайын беш миң сом өлчөмүндө үстөк акы белгиленсин.
 2. Шаардын мэринин резервдик фонду 1500,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана 10.09.2015-жылдын №4 Кара-Балта шаарынын Токтому менен бекитилген “Кара-Балта шаар мэринин резервдик фонд боюнча жобосу менен жыл ичинде акча каражаты бөлүп берүүгө шаар мэрине уруксат берилсин.
 3. 01.2023-жылына. бюджеттик каражаттардын калдыгы 84143,0 миң сом суммасында  №8- тиркемеге ылайык жөнөтүлсүн.
 4. 01.2023-жылына бюджеттик мекемелердин атайын эсептер боюнча 6247,4 миң сом калдыгы №9 – тиркемеге ылайык колдонулсун.
 5. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгын (мындан ары – МС жана ММБ) оптималдаштырууга жана түзүүгө байланыштуу тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн бюджетинде январь жана февраль айлары үчүн бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн суммасын, ошондой эле жумуштан бошотулган кызматкерлерге жана МС жана ММБге ишке кабыл алынган кызматкерлерге компенсацияларды жана бошотуу жөлөкпулдарын төлөө катары.
 6. №10 тиркемеге ылайык МС жана ММБнын штаттык саны 159,5 бирдик өлчөмүндө бекитилсин, анын ичинде: жетекчи жана финансы-экономика сектору – 8 бирдик, муниципалдык менчик бөлүмү – 12 бирдик, “Манас” СТ – 58 бирдик, МФК – 51 бирдик, Ленин атындагы ШМҮ – 30,5 бирдик.
 7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы № 266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Жарлыгынын 4-пунктуна жана токтомдун 4-пунктуна ылайык белгиленсин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөдө иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” УКМСИнин жетекчисине жана каржы-экономика секторунун кызматкерлерине 20,0 миң сом өлчөмүндө ай сайын түрткү берүүчү сыйлыктар белгиленсин.
 8. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгында шаарды көрктөндүрүү, шаардык инфраструктураны учурдагы жана капиталдык оңдоого каралган иштердин тизмеси жана акча каражаттарынын көлөмү № 11 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 9. Маданият, спорт жана муниципалдык менчик башкармалыгын курамына кирген “Манас” СТ жана В.И.Ленин  атындагы ШМҮнүн атайын фонддор боюнча кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн кирешелер алар үчүн белгиленсин жана 60% өлчөмүндө кызматкерлердин эмгегине акы төлөөгө, 40% бул мекемелерди тейлөөгө жөнөтүлсүн.
 10. “Универсал” МИ штаттык бирдиги №12 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 11. Универсал” МИ тарабынан шаарды көрктөндүрүү, шаардын инфраструктурасын учурдагы жана капиталдык оңдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмесин жана каражаттын көлөмүн №13 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 12. МС жана ММБнө, “Универсал” МИ товарларды сатып алууну, иштерди аткарууну, капиталдык оңдоодо жана тейлөөнү, андан тышкары менчике сатып аларда жана тамак-аш азыктарды сатып алууда Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуу” мыйзамынын талабына ылайык уюштурулуп аткарылсын.
 13. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Билим берүү системасындагы мугалимдердин жана кызматкерлердин айрым категорияларынын эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө» 2022-жылдын 30-мартындагы №181 токтомуна ылайык «Алтын короз» балдар мекемесинин алдындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн күндүзгү мекеменин кызматкерлерине эмгек акы белгиленсин.
 14. Жергиликтүү маанидеги айрым маселелерди келишимдик негизде ишке ашыруу үчүн кварталдык комитеттердин төрагаларына айына 3000 сом өлчөмүндө акы төлөө белгиленсин.
 15. Кара-Балта шаарынын мэриясы муниципалдык социалдык тапшырыкка 1000,0 миң сом бөлүнсүн.
 16. Суунун агып кетишинен улам болгон өзгөчө кырдаалдарды эффективдүү жоюу максатында клапан бекитүүчү агрегаттарын орнотуу үчүн «Кара-Балта шаардык суу канал» МИ 3000,0 миң сом өлчөмүндө Кара-Балта шаарынын мэриясы тарабынан субсидия бөлүнсүн.
 17. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге казыналык системаны айланып өтүп, атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Эгерде бул тартип бузулса, атайын каражаттардын 100% тиешелүү бюджеттин кирешесине чыгарылат.
 18. Кара-Балта шаарынын бюджетинен бюджеттик мекемелер жана муниципалдык ишканалар тарабынан өз максатынан тышкары пайдаланылган каражаттар тиешелүү бюджеттерге өндүрүлүп алынууга жатат.
 19. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн катталсын жана жөнөтүлсүн.
 20. Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасы  М.К. Дуйшеналиевге жана Кара-Балта шаарынын мэри М.Р. Джекшеновго жүктөлсүн.

 

 

Кеңешинин төрагасы                                       М.Дуйшеналиев

 

 

№ 1 – Тиркеме

шаардык кенешинин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

ОТЧЕТ

Кара-Балта шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 12 айындагы бюджетинин

аткарылышы жөнүндө

 

2022-жылдын 12-айыдын жыйынтыгы боюнча шаардык бюджеттке республикалык бюджеттен алынган трансферттерди эсепке алуу менен төлөмдөр 322406,5 миң сомду түздү,  307256,3 миң сом планга карата, такталган план боюнча 104,9 пайыз,  пландык көрсөткүчү 15150,2 миң сомго көбүрөк түшкөн, бирок былтыркы жылдын ушул  мезгилине салыштырганда  83637,4 миң сомго көбүрөк   түшкөн.

Салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 284183,5 миң сомду түзсө, план 273601,7 миң сомду (103,9%) түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 70954,9 миң сомго көп түшкөн.

Салык эмес түшүүлөрдүн көлөмү 27689,8 миң сомду түзсө, план 24450,0 миң сомду (113,3%) түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2975,8 миң сомго көп түшкөн.

Салыктын түрлөрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ишке ашыруу төмөнкү белгилер менен аныкталды:

 

 

2023-жылдын январь айына   карата  Кара-Балта шаарынын  бюджеттинин
                   киреше бөлүмүнүн аткарылышы
(миң.сом)
Кирешелердин аталышы 12-айдын пландын аткарылышы Өсүү темпи
    2021-ж.                2022 -ж.   % (+,-)
фактысы такталган     план фактысы
1 2 3 4 5 6 7 8
  Жалпы киреше жана

алынган расмий

транферттер

238 769,1 307 256,3 322 406,5 104,9 15 150,2 135,0
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 238 234,7 298 161,7 313 311,9 105,1 15 150,2 131,5
  Киреше + атайын эсеп 237 942,6 298 051,7 311 873,3 104,6 13 821,6 131,1
1 Кирешелер 225 699,7 280 471,7 293 024,0 104,5 12 552,3 129,8
11 Салыктык кирешелер 213 228,6 273 601,7 284 183,5 103,9 10 581,8 133,3
111 Кирешеге жана пайдага

салык

211 938,3 272 496,7 282 994,6 103,9 10 497,9 133,5
1111 Кирешеге жана пайдага

салык

143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке

жактардан алынуучу

киреше салыгы

143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2
11111100 Салык агенти төлөөчү

киреше салыгы

142 608,1 195 192,0 198 565,3 101,7 3 373,3 139,2
11111200 Бирдиктүү салык

декларациясы боюнча

киреше салыгы

506,4 0,0 -788,7 0,0 -788,7 -155,7
1112 Атайын режимдер

боюнча салыктар

32 159,4 40 078,6 45 680,1 114,0 5 601,5 142,0
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2
11121100 Чакан ишкердик

субьекттери үчүн

бирдиктүү салык

6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2
11122 Патенттин негизинде

салык

26 018,9 21 928,6 24 791,2 113,1 2 862,6 95,3
11122100  Милдеттүү патенттин негизинде салык 3 764,5 261,7 125,6 48,0 -136,1 3,3
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 22 254,4 10 500,0 5 794,6 55,2 -4 705,4 26,0
11122300 Патенттин негизинде салык 0,0 11 166,9 18 871,0 169,0 7 704,1 0,0
113 Менчикке салык 36 664,4 37 226,1 39 537,9 106,2 2 311,8 107,8
1131 Мүлккө салык 18 528,1 20 778,7 20 240,9 97,4 -537,8 109,2
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 9 463,5 10 128,7 10 822,7 106,9 694,0 114,4
11311100 Турак жайга же жайга мүлк салыгы 249,9 152,0 334,6 220,1 182,6 133,9
11311200 Турак эмес имаратка же

жайга мүлк салыгы

8 811,9 9 525,0 10 286,7 108,0 761,7 116,7
11311300 3-топтогу ишкердик иши

үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

401,7 451,7 201,4 44,6 -250,3 50,1
11312 Кыймылдуу мүлккө

салык

9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9
113121 Транспорттук

каражаттарга салык

9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9
11312110 Юридикалык жактардын транспорттук

каражаттарына салык

1 958,4 3 100,0 1 898,9 61,3 -1 201,1 97,0
11312120 Жеке жактардын

Транспорттук

каражаттарына салык

7 106,2 7 550,0 7 519,3 99,6 -30,7 105,8
1132 Жер салыгы 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4
11321 Жер салыгы 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4
11321100 Кошуна, короо-сарай жана багбанчылык жерлерге

салык

3 900,6 3 700,0 4 038,6 109,2 338,6 103,5
11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер

салыгы.

75,0 0,0 -291,1 0,0 -291,1 -388,1
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл

чарба багытындагы эмес жерлерге салык

14 160,7 12 747,4 15 549,5 122,0 2 802,1 109,8
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
1146 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы  салыктар 0,0 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
11462 Роялти 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1
114623 Металл эмес минералдар 233,8 352,0 214,9 61,1 -137,1 91,9
11462320 Курулуш куму 137,4 302,0 122,2 40,5 -179,8 88,9
11462390 Жогорууда классификацияланбаган

дагы башка металлдар

96,4 50,0 92,7 185,4 42,7 0,0
114624 Жер астындагы суулар 1 056,8 753,0 974,0 129,3 221,0 92,2
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар 1 056,8 653,0 974,0 149,2 321,0 92,2
11462490 Дагы башка жер астындагы суулар 0,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0
116 Дагы башка салыктар

жана жайымдар

-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1161 Дагы башка салыктар

жана жайымдар

-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11611200 Дагы башка салыктар жана жайымдар -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Алынган расмий трансферттер 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
13321 Өз ара эсептешүүлөр

боюнча өткөрүлүп

берилүүчү каражаттар

534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
13321200 Максаттык трансферттер 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0
14 Салык эмес кирешелер 12 471,1 6 870,0 8 840,5 128,7 1 970,5 70,9
1415 Ижара акысы 6 683,1 6 105,0 7 261,2 118,9 1 156,2 108,7
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып

алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы

42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны

кармоо үчүн акы

42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0
14152 Жаратылыш

ресурстарын пайдалануу үчүн акы

6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 1 150,5 765,0 1 545,3 202,0 780,3 134,3
1421 Мүлк ижарасы үчүн акы 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара

акысы

398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8
1422 Административдик жыйымдар жана

төлөмдөр

752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8
14224 Жыйымдар 752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 322,0 315,0 330,7 105,0 15,7 102,7
14224400 Этил спирти, ичимдикти

иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары

430,0 0,0 570,0 0,0 570,0 0,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн

түшүүлөр

12 242,9 17 580,0 18 849,3 107,2 1 269,3 154,0
14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен

түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо

акысы

48,9 90,0 40,5 45,0 -49,5 82,8
14232400 Мектепке чейинки жана

мектеп мекемелерине

кошумча кызмат көрсөтүү

үчүн акы

10 508,9 13 650,0 13 791,4 101,0 141,4 131,2
14232800 Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын,ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн

акы

80,9 740,0 184,5 24,9 -555,5 228,1
14232900 Классификацияланбаган

билим берүү жана

маданият кызмат

көрсөтүүлөрү үчүн акы

890,6 1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 168,4
14234900 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган

кызмат көрсөтүүлөргө акы

29,9 100,0 459,9 459,9 359,9 1

538,1

14238900 Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 352,6 1 500,0 2 335,8 0,0 835,8 662,5
14239100 Ишенимдүү төлөмдөр 331,1 0,0 537,2 0,0 537,2 0,0
14411 Учурдагы жардам 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14411100 Учурдагы жардам 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Дагы башка салыктык  эмес кирешелер 4 636,9 0,0 34,0 0,0 34,0 0,7
14511100 Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14511200 Дагы башка салыктык  эмес кирешелер 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
14511400 Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 36,9 0,0 33,8 0,0 33,8 91,6
3 Активдер жана милдеттенмелер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31 Финансылык эмес активдер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5
31112190 Башка имараттарды сатуу 0,0 0 0 0 0 0
 

 

Салыктык түшүүлөр боюнча план 103,9% га аткарылды (план- 273601,7 миң сом, иш жүзүндөгү – 284183,56 миң сом), 10581,8 миң сомго көбүрөк түшкөн.

 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы план 101,7 % аткарылды (план- 195192,0 миң сом, иш жүзүндөгү-198565,3 миң сом).

 

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык    115,1 % план аткарылган 2738,9 миң сомго көбүрөк түшкөн, (план – 18150,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 20888,9 миң сом).

 

Милдеттүү патенттин негизинде  салык 48,0% планга аткарылган. Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы Салык кодексине ылайык, салыктын бул   түрү жоюлган.

 

Ыктыярдуу патенттин  негизинде  салык  55,2  % түздү, 4705,4 миң сомго аз түшкөн, (план- 10500,0 миң сом, иш жүзүндөгү-5794,6 миң сом).

 

Ал эми патенттин негизиндеги салык боюнча такталган план 169,0%га аткарылып, 7704,1   миң сомго көп түшкөн (план – 11166,9 миң сом, иш жүзүндөгү -18871,0 миң сом)

 

Кыймылсыз мүлккө салык 106,9 % планга аткарылган, 694,0 миң сомго көбүрөк түшкөн, (план – 10128,7 миң сом, иш жүзүндөгү 10822,7 миң сом).

 

Транспорттук каражаттарга  салык 88,4% планга аткарылган, 1231,8 миң сомго аз түшкөн, (план – 10650,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 9418,2 миң сом).

 

Кошумча, чарбалык жана короодогу жерлерге салык план – 3700,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 4038,6 миң сом (109,2 %), б.а. 338,6  миң сомго көп түшкөн.

 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерге салык

 

 122,0% планга аткарылган, 2802,1 миң сомго көп түшкөн (план- 12747,4 миң сом, иш  жүзүндөгү – 15549,5 миң сом).

 

Роялти  107,6% планга аткарылган, 83,9 миң сомго көп түшкөн (план- 1105,0 миң сом, иш жүзүндөгү – 1188,9 миң сом).

 

Максаттык трансферттер 9094,6 миң сом түздү.

 

Атайын каражаттарды кошпогондо, салыктык эмес кирешелер боюнча 8840,5 миң сомду түзсө, план 6870,0 миң сомду (128,7%) түздү,  бюджеттке 1970,5 миң сомго кобүрөк тушкөн:

 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн – 51,6  миң сом түштү (план – 105,0 миң сом, факты – 51,6 миң сом)

 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 120,2 % түздү, 6000,0 миң сом              планга карата, 7209,6 миң сом түшкөн, 1209,6 миң сомго көп түшкөн.

 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын  жана курулмалардын  ижара акысы  143,2 % планга аткарылды, 450,0 миң сом планга карата шаардык бюджеттке 644,6 миң сом түштү б.а. 194,6 миң сомго көбүрөк  түшкөн.

 

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн  жыйым 105,0 % планга аткарылган, 315,0 миң сом планга карата жалпы суммасы 330,7 миң сомду түздү, 15,7 миң сомго көбүрөк түшкөн.

 

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн төлөм 570,0 миң сомду түздү.

 

Атайын каражаттар боюнча  107,2 % планга аткарылган, 17580,0 миң сом планга карата жалпы суммасы 18849,3  миң сом түштү б.а. 1269,3 миң сомго көбүрөк түшкөн.

 

Башка салыктык эмес кирешелер 0,2 миң сомду түздү.

 

Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр  33,8 миң сомду түздү.

 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 миң сом планга карата, 1438,6  миң   сом түштү, б.а. 1328,6 миң сомго көбүрөк түштү.

 

Финансы- экономикалык бөлүмүнүн

башчысы                                                                             Шералиева К.Дж.

 

 

Тиркеме №2

шаардык кеңештин токтомуна

2023ж. ______________ № ____

 

Шаардык бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

     “Мамлекеттик кызматтар” Бөлүмү

 

12-жылдын 2022 айында шаардык мэриянын аппаратын жана шаардык Кеңештин аппаратын күтүүгө суммада каржылоо багытталган: 24051,6 миӊ. сом.

(миӊ.сом.)

Мамлекеттик Кызматтар – бюджет
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар     Четтөө +/-
  Чыгымдар        
Айлык акы 2111 15711,9 17323,0 14679,0 2644,0
     Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 2455,7 2723,9 2240,6 483,3
Жол чыгымдары 2211 95,0 271,0 242,3 28,7
Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматтары 2212 379,8 332,2 264,8 67,4
Транспорт ижарасы 2213 8,0 8,0 8,0 0,0
Транспорт кызматтары 2214 722,1 675,1 467,9 207,3
Башка кызматтар 2215 807,8 1025,4 622,9 402,5
Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 2221 100,0 50,0 0,0
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 418,3 421,9 370,4 51,6
Коммуналдык кызматтар  2231 1817,2 1817,2 1785,4 31,8
Сууга төлөм 22311100 17,2 27,2 26,4 0,8
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 1800,0 1790,0 1759,0 31,0
Субсидии 2512 500,0 500,0 0,0
КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирликтерине төгүмдөр 26211300 45,0 45,0 45,0 0,0
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпулдар 2721 782,1 1524,8 1188,2 336,7
Калкка социалдык төлөмдөр 27211500 798,4
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 27213100 252,0
Коомдук жумуштарды уюштурууга кеткен чыгымдар 27214200 137,8
Резервдик фонддор 2824 1500,0 1500,0 1478,9 21,1
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 24842,9 28217,5 23893,2 4324,3
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 407,3 160,7 158,3 2,4
Сатып алуу 311 407,3 160,7 158,3 2,4
Сатуу 311
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 132,6
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31123290 25,8
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 407,3 160,7 158,4 2,3
Сатып алуу 407,3 160,7 158,4
Баардык чыгымдар 25 250,2 28 378,2 24 051,6 4326,6

 

2022-жылдын 12 айдын ичинде төмөнкүлөр бөлүнгөн -1478,9 миӊ сом.

Кара-Балта шаарынын калкынын аз камсыз болгон жана социалдык жактан аярлуу катмарына бир жолку материалдык жардам көрсөтүүлүдө анын ичинен:

-820.2 миң.сом Кара-Балта шаарынын тургундарынын арыздары боюнча афгандыктардын жесирлерине материалдык жардам, аз камсыз болгондорго бир жолку социалдык жардам көрсөтүлдү

– 658.7 миң сом демөөрчүлүк жардам төмөнкүлөргө берилди:, 8 Март майрамына карата, ЧАЭСТИ ардагерлерине, Март майрамынын урматына, 7 апрель революциясына катышуучуларына, Энелер күнүнө, окуучулардын арасындагы сынактын жеңүүчүлөрүнө, балдар үйүнө балдарды коргоо күнүнө карата, медициналык кызматкерлердин күнүнө ж. б

 

                                                    ТЖКЧ бөлүмү

2022 –ж. 12 айда «Универсал» МИна 52 201,0 миӊ. сом.бөлүнгөн, анын ичинен:

 

УНИВЕРСАЛ  МИ – бюджет
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   смета боюнча такталды  Кассалык чыгымдар     Четтөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 20 951,0 20 219,0 20 219,0 0,0
     Соцфонд муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр 2121 3 614,0 3 488,0 3 488,0 0,0
Жол чыгымдары 2211 30,0 30,0 16,0 14,0
Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматтары 2212 27,9 27,9 19,2 8,7
Транспорт кызматтары 2214 7 400,0 6 990,7 6 777,7 213,0
Башка кызматтар 2215 870,0 1 379,3 1 260,4 118,9
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 17 915,9 9 412,5 8 965,1 447,4
Буюм мүлкүнүн предметтерин тигүү жана оңдоо 2223 300,0 300,0 300,0 0,0
Коммуналдык кызматтар  2231 150,0 687,0 399,5 287,5
Сууга төлөө 22311100 254,6
Электр энергиясы үчүн төлөм 22311200 144,9
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 51 258,8 42 534,4 41 444,9 1089,5
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0
сатып алуу 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0
Башка транспорт каражаттарын сатып алуу 31121290 9 605,5
Башка механизмдерди жана механизмдерди капиталдык оңдоо 31123230 543,0
Эмерек жана жабдууларды сатып алуу 31123290 74
башка негизги фонддор 3113 1 026,0 926,0 414,9
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 6 626,0 36 299,5 10 637,4 25662,1
Баардык чыгаша 57 884,8 78 833,9 52 082,3 26751,6
МП УНИВЕРСАЛ-атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы баланс 360,3 360,3
Поступления текущего года – Всего 70,0 70,0 2 338,6
Бардык кирешелер 70,0 70,0 2338,6
Телефондук байланыш 2212
Башка кызматтар 2215 70,0 430,3 118,7 311,6
Баардык чыгаша 70,0 430,3 118,7 311,6
Баланс каражаттары 0,0 2580,2

 

 

             ММК Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы мүлккө

 

2022-ж. 12 айда  ММК бөлүмүнө –62 268,1 миӊ. сом. бөлүнгөн, анын ичинен:

 

ММК Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы мүлккө – бюджети
  Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 8 650,5 8 401,1 6 833,9 1567,2
     Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 1 342,9 1 299,9 992,4 307,5
Жол чыгымдары 2211 90,0 90,0 48,4 41,6
Телефон байланышы 2212 0,0
Транспорт кызматтары 2214 302,8 272,8 90,1 182,7
Башка кызматтар 2215 5 650,0 4 180,8 3 743,5 437,3
Медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 2217 250,0 150,0 150,0
Тамак-аш азыктарын сатып алуу 2218 100,0 0,0
Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгымдар 2221 3 700,0 15 096,1 10 794,5 4301,6
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 250,0 250,0 176,2 73,8
Ведомстводон тышкары күзөт кызматтарын сатып алуу 2225 1 500,0 1 500,0 816,0 684,0
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 21 836,2 31 240,7 23 495,0 7745,7
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 21 246,5 52 017,2 32 507,5 19509,7
Сатып алуу 311 21 246,5 52 017,2 33 946,1 18071,1
Сатуу 311 1 438,6
Башка имараттарды капиталдык оңдоо 31112390 12 540,6
Башка курулмаларды капиталдык оңдоо 31113390 97,6
Башка курулмаларды сатып алуу жана куруу 31113290 11 280,8
Жолдорду капиталдык оңдоо 31113320 10 027,1
машиналар жана жабдуулар 3112 4 646,8 7 300,6 6 174,6 1 126,0
Башка механизмдерди капиталдык оңдоо 31122390 2 459,3
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31123290 3 715,3
Сатып алуу 3141 110 110 1438,6
Сатуу 3141 110 110 1 438,6
Айыл эмес жерлерди сатуу 31412110 110,0 110,0 1 438,6
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 26003,3 59 427,8 38 682,1 20635,7
Сатыпа алуу 21 246,5 52 017,2 40 120,7
Продажа 110 110 1 438,6
Бардык чыгымдар 47 839,5 90 668,5 62 177,1 28381,4
ММК мүлккө-атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы калдык 121,3 121,3
Үстүдөгү жылдын түшүүлөрү-бардыгы 100,0 100,0 457,1
Бардык кирешелер 100,0 100,0 457,1
Чыгаша
Телефон байланышы 2212 75,0 70,0 5,0
Байланыштын башка кызмат көрсөтүүлөрү 2212290 75 70,0 5,0
Башка кызматтар 2215 100,0 100,0 21,0 79,0
Буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 46,3 46,3
Бардык чыгымдар 100,0 221,3 91,0 130,3
Жылдын аягындагы калдык 487,3
 

Маданият бөлүмү

 

СК «Манас»

2022-жылдын 12-айынында Кара-Балта шаардык мэриясынын бюджетинен каржылоо 30481,6 миң. сомго жүргүзүлдү:

 

СК МАНАС – бюджет
көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгаша
Айлык акы 2111 8 875,5 12 416,8 12 416,8 0,0
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 1 531,0 2 142,9 2 116,0 26,9
Жол чыгымдары 2211 3 025,6 3 275,6 3 275,6 0,0
Телефон байланышы 2212 9,9 9,9 9,9 0,0
Башка кызматтар 2215 979,5 979,5 938,6 40,9
медикаменттерди сатып алуу 2217 5,0 5,0 5,0 0,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 1 000,0 1 000,0 983,0 17,0
кийим сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223 500,0 500,0 494,1 5,9
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 2231 5 871,6 6 607,8 6 607,8 0,0
Суу акысы 22311100 1 497,5 746,7 746,7 0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 4 374,1 5 861,1 5 861,1 0,0
Учурдагы чыгымдардын жыйынтыгы 21 798,1 26 937,5 26 846,9 90,6
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги фонддор 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
сатып алуу 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
Өндүрүш объекттерин сатып алуу жана куруу 31113210 1 748,8
Башка курулмаларды капиталдык оңдоо 31113290 2 627,3 2 687,3 599,7 2087,6
Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8
Сатып алуу 2 348,5
Бардык чыгымдар 24 425,4 29 624,8 29 195,4 429,4
СК МАНАС – атайын каражаттар
Эсептин аталышы    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жылдын башындагы калдык 55,4 55,3
Үстүдөгү жылдын түшүүлөрү-бардыгы 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Бардык кирешелер 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Чыгымдар
Айлык акы 2111 900,0 900,0 759,8 140,2
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 155,3 155,3 131,1 24,2
Жол чыгымдары 2211 10,0 10,0 10,0
Телефон байланышы 2212 12,0 12,0 7,7 4,3
Бензин дизель жана башка отун 2214 30,4 30,4 30,4 0,0
Башка кызматтар 2215 83,9 83,9 82,9 1,0
медикаменттерди сатып алуу 2217 5,0 5,0 5,0 0,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 150,0 150,0 132,9 17,1
Приобретение, пошив и ремонт обмундирования 2223 153,4 208,8 136,5 72,3
Бардык чыгымдар 1 500,0 1 555,4 1 286,2 269,2
Жылдын аягындагы калдык 269,1

 

Манас СК республикадагы жападан жалгыз спорттук комплекс болуп саналат, анда10 га аянтында бардык санитардык-гигиеналык шарттары бар,  18 спорттук объекттер тыгыз жайгашкан. Спорттун 25 түрүндө  бардыгы 1272 бала машыгат.

 

Манас» МКсынын жетекчилиги «Инсандын руханий-адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы» мамлекеттик программасын ишке ашырып, отчеттук мезгилде 39 спорттук иш-чара өткөрүп, катышып, ага 1119 Кара-Балта шаарынын тургундары катышты.

 

                           “Кара-Балта”муниципалдык футболдук командасы

 

2022-жылдын 12-айынын  8543,6 миң сом каржыланды, анын ичинде:

 

МФК – бюджет
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгымдар
Айлык акы 2111 1 626,6 2 180,1 2 179,8 0,3
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 280,6 376,1 373,9 2,2
Жол чыгымдары 2211 848,5 1 348,5 1 348,5
Телефон байланышы 2212 10,0 10,0 10,0
Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 2213 50,0
Бензин дизель жана башка отун 2214 100,0 150,0 148,3 1,7
Башка кызматтар 2215 1 140,0 1 540,0 1 540,0
медикаменттерди сатып алуу 2217 30,0 30,0 29,6 0,4
Тамак-аш азыктарын сатып алуу 2218 182,0 182,0 182,0
Башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 2222 25,0 25,0 25,0
Формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223 115,3 115,3 114,5 0,8
Стипендия 2821 2 592,0 2 592,0 2 592,0 100,0
Бардык чыгымдар 7 000,0 8 549,0 8 543,6 105,4
МФК  – атайын каражаттар
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Фактыларык чыгымдар
Жыл башындагы калдык
Киреше- Бардыгы 100,0 100,0
Бардык киреше 100,0 100,0
Чыгымдар
Айлык акы 2 111,0 85,3 85,3
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121,0 14,7 14,7
Учурдагы чыгымдар 100,0 100,0
Жалпы чыгымдар 100,0 100,0
 Жылдын аягындагы калдык                 –                    –                   –      

                                        

                                          «Ленин» атындагы сарайы

2022-жылдын 12-айында Кара-Балта шаардык бюджеттен 9810,4 миң сом каржыланды, анын ичинде:

ЛЕНИН  атындагы сарайы – бюджет
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген   жылдын сметасы боюнча такталды  Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Чыгымдар
Айлык акы 2 111 3 281,4 5 584,1 5 577,6 6,5
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121 566,1 963,0 948,5 14,5
Жол чыгымдары 2 211 14,0 14,0 13,6 0,4
Телефон байланышы 2 212 20,0 20,0 14,0 6,0
Унаа ижарасы 2 213 46,0 56,0 56,0 0,0
Бензин дизель жана башка отун 2 214 50,0 50,0 50,0 0,0
Башка кызматтар 2 215 350,0 430,0 373,9 56,1
медикаменттерди сатып алуу 2 217 10,0 10,0 10,0
Тейлөө чыгымдары 2 221 30,0 30,0 22,6 7,5
Буюмдарды жана материалдарды башка сатып алуу 2 222 320,0 320,0 305,9 14,1
Формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2 223 600,0 600,0 578,9 21,1
Коммуналдык кызматтар 2 231 1 218,7 1 282,0 1 282,0
Суу акысы 22311100 60,0 68,0 68,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 1 158,7 1 214,0 1 214,0
учурдагы чыгымдар 6 506,2 9 359,1 9 232,8 126,3
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Негизги каражаттар 311 450,0 450,0 443,3 98,5
Сатып алуу 311 450,0 450,0 443,3
Сатуу 311
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер 450,0 450,0 443,3 98,5
Сатып алуу 450,0 450,0 443,3
Бардык чыгымдар 6 956,2 9 809,1 9 676,1 133,0
 ЛЕНИН атындагы шаардык сарайы – атайын каражаттар
Каттоо эсебинин аты    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жыл башындагы калдык 24,7 24,7
Үстүбүздөгү жылдын түшүүлөрү – Бардыгы 350,0 350,0 184,5
Бардык киреше 350,0 350,0 184,5
ЧЫГЫМДАР
Айлык акы 2 111,0 201,6 222,7 114,5 108,2
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2 121,0 34,8 38,4 19,8 18,6
Коммуналдык кызматтар 2 231,0 113,6 113,6 113,6
Бардык чыгымдар 350,0 374,7 134,3 240,4
Жылдын аягындагы калдык 74,9

 

2022-жылдын 12 айында ГДК им. В.И.Ленин атындагы, 289 маданий иш-чара өткөрүлдү, аларга 69784 көрүүчү катышты.

Иш планга ылайык, бардык иш-чаралар өткөрүлдү, бир гана Мамлекеттик тил күнү (23-сентябрь), Кара-Балта шаарынын күнү – Баткен облусунда болгон кайгылуу окуяларга байланыштуу жылдырылды..

Бардык иш-чаралар жогорку профессионалдык деңгээлде, бардык санитардык нормаларды сактоо менен, учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өткөрүлдү.

 

 

“Билим берүү” бөлүмү

ШББФМК 

 

(Шаардык билим берүүнү финансылык жана материалдык жактан камсыздоо бөлүмү)

  Кара-Балта шаарынын билим берүү мекемесинин түзүмүндө 22 бюджеттик мекеме, анын ичинде 11 орто мектеп, №1 башталгыч мектеп, чыгармачылык балдар үйү жана 10 мектепке чейинки билим берүү мекемеси жана бухгалтердик эсеп кирет.

2022-жылдын 12 айында Кара-Балта шаарынын мэриясынын шаардык бюджетинен каржылоо: 65249,8 миң сом:

             
ГОФМОО СВОД
Көрсөткүчтөр    элементтердин коддору                  Жыл сметасы боюнча бекитилген Отчеттук жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгым. Чектөө +/-
Чыгымдар
Айлык акы 2111 2 332,8 3 834,1 3 749,8 84,3
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 402,4 661,4 590,6 70,8
Жол чыгымдары 2211 15,0 15,0 5,7 9,3
Телефон байланышы 2212 151,4 151,4 151,4
Башка кызматтар 2215 460,0 460,0 430,0 30,0
Тамак-аш сатып алуу 2218 16 494,4 16 494,4 12 030,6 4 463,8
Буюмдарды жана материалдарды башка сатып алуу 2222 143,4 143,4 138,4 5,0
Көмүр алуу 2224 48,0 48,0 48,0
Коммуналдык кызматтар 2231 23 943,2 43 019,2 36 519,2 6 500,0
Суу акысы 22311100 1 943,2 2 659,1 2 659,1        0,0
Электр акысы 22311200 355,9 355,9
Жылуулук энергисын төлөм 22311300 22 000,0 40 004,2 33 504,2 6 500,0
Учурдагы чыгымдар 43 990,6 64 826,9 53 663,6 11163,3
Машиналар жана жабдуулар 31123230 87,0 87,0 24,0 63,0
Жалпы чыгымдар 44 077,6 64 913,9 53 687,6 11226,3
ГОФМОО – атайын каражаттар
Каттоо эсеби    элементтердин коддору                 Жыл сметасы боюнча бекитилген жылдын сметасы боюнча такталды Кассалык чыгым. Чектөө +/-
Жыл башындагы калдык 6,5 6,5
Үстүбүздөгү жылдын түшүүлөрү – Бардыгы 13 822,0 13 822,0 14 502,6
Бардык киреше 13 822,0 13 822,0 14 328,6
ЧЫГЫМДАР
Башка кызматтарды төлөөгө байланышкан башка чыгымдар 2215 877,0 877,0 714,7 162,3
Тамак-аш сатып алуу 2218 12 945,0 14 451,5 10 847,5 3 604,0
Жалпы чыгымдар 13 822,0 15 328,5 11 562,2 3 766,3
Жылдын аягындагы калдык 2 772,9

                      

                                  А.С.Макаренко атындагы мектеб гимназия

 

Макаренко атындагы No10 мектеп-гимназиясын тейлөөгө 2022-жылдын 12 айына. шаардык бюджеттен 9351,3 миң сом суммасында каржыланды, анын ичинде төмөнкү чыгаша статьялары боюнча:

 

 

 

МАКАРЕНКО – бюджет
Көрсөткүчтөр Элемен.

коддору

Жылдын

сметасы

Отчеттук смета

боюнча

такталды

Кассалык

чыгымдар

Чектөө +/-
Чыгымдар
Жол чыгымдары 2212 45,2 45,2 12,0 33,2
Маалымат берүү үчүн төлөм 2215 40,0 40,0 36,0 4,0
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217 25,0 25,0 24,2 0,8
Тамак-аш сатып алуу 2218 3 617,0 3 617,0 3 208,0 409,0
Тейлөө чыгымдары 2221
Товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2222 345,0 345,0 344,9 0,1
Коммуналдык кызматта 223 5 299,8 5 699,8 5 699,8 0,0
Суу акысы 22311100 430,0 520,0 520,0
Жылуулук энергисын төлөм 22311300 4 869,8 5 179,8 5 179,8
Бардык чыгымдар 9 372,0 9 772,0 9 324,9 447,1
МАКАРЕНКО – атайын каражаттар
Көрсөткүчтөр Элемен.

коддору

Жылдын

сметасы

Отчеттук смета

боюнча

такталды

Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жыл башындагы калдык 48,6 48,7
Үстүбүздөгү жылдын түшүүлөрү – Бардыгы 138,0 138,0 40,5  
Бардык кирешелер 138,0 138,0 40,5  
ЧЫГЫМДАР
Байланыш кызматы 2212 5,0 5,0 5,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215 15,0 15,0 11,1 3,9
мүлктү тейлөө боюнча чыгымдар 2221 13,0 13,0 13,0
буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 105,0 153,6 15,2 138,4
Коммуналдык кызматтар 2231 0,0
учурдагы чыгымдар 138,0 186,6 26,4 160,2
Бардык чыгымдар 138,0 186,6 26,4 160,2
Жылдын аягындагы калдык 62,8

 

 

ЖАЛПЫ – бюджет
Көрсөткүчтөр Элемен.

коддору

Жылдын

сметасы

Отчеттук смета

боюнча

такталды

Кассалык чыгымдар  Чектөө +/-
Чыгымдар        
Айлык акы 2111 61 429,7 69 958,2 65 655,8 4302,4
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 10 192,7 11 655,2 10 750,0 905,2
Жол чыгымдары 2211 4 118,1 5 044,1 4 950,1 94,0
Байланыш кызматы 2212 644,2 596,6 481,3 115,3
Аренда 2213 104,0 64,0 64,0 0,0
Транспорттук кызматтар 2214 8 574,9 8 138,6 7 533,9 604,7
Башка кызматтар 2215 10 297,3 10 035,0 8 945,3 1089,7
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217 320,0 220,0 68,8 151,2
Тамак аш сатып алуу 2218 20 393,4 20 293,4 15 420,6 4872,8
Тейлөө чыгымдары 2221 3 830,0 15 176,1 10 817,0 4359,1
буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 20 417,6 11 917,8 11 308,8 609,0
Кийим буюмдарын алуу, тигүү жана оңдоо 2223 1 515,3 1 515,3 1 487,4 27,9
аш көмүрдү алуу 2224 48,0 48,0 48,0 0,0
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу 2225 1 500,0 1 500,0 816,0 684,0
Коммуналдык кызматтар 2231 38 300,5 59 113,0 52 293,7 6819,3
Суу акысы 22311100 4 274,8 -4274,8
Электр акысы 22311200 500,8 -500,8
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300 47 518,1 -47518,1
Субсидии 2512 500,0 500,0 0,0
КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирикмелерине салымдар 26211300 45,0 45,0 45,0 0,0
Калкка социалдык жардам көрсөтүү үчүн жеңилдиктер 2721 782,1 1 524,8 1 188,2 336,7
Стипендиялар 2821 2 592,0 2 592,0 2 592,0 0,0
Резервдик фондусу 2824 1 500,0 1 500,0 1 478,9 21,1
учурдагы чыгымдар   186 604,8 221 437,1 196 444,9 24992,2
 
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР    
Негизги каражаттар 311 23 873,8 54 704,5 36 294,6 18409,9
Сатып алуу 311 23 873,8 54 704,5 36 294,6 18409,9
Сатуу 311 0,0
Башка имараттарды капиталдык оңдоо 31112390 12 540,6
Өндүрүштү алуу жана куруу 31113210 1 748,8
Башка курулуштарды алуу жана куруу 31113290 11 880,5
Жолдорду капиталдык оңдоо 31113320 8 000,0 10 027,1
Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 31113390 97,6  
машиналар жана жабдуулар 3112 11 191,1 43 371,8 17 022,8  
Башка унааларды сатып алуу 31121290 9 605,5
башка механизмдерди капиталдык ремонттон 31122390 3 002,3
Өндүрүлгөн механизмдерди алуу 31122210
куралдарды алуу 31122290 85,0
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 211,6
Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу 31123290 4 118,4
Башка негизги фонддор 3113 1 026,0 926,0 414,9
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар 314 –    1 438,6
Сатып алуу 314 0,0
Сатуу 314 110 110 1 438,6
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу 31412110 1 438,6
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер   36 200,9 99 112,3 52 293,7 46708,6
Сатып алуу   36 200,9 99 112,3 53 732,3 45270,0
 
Жалпы чыгымдар   222 805,7 320 549,4 248 738,6 71700,8
ЖАЛПЫ – атайын каражаттар
Көрсөткүчтөр Элемен.

коддору

Жылдын

сметасы

Отчеттук смета

боюнча

такталды

Кассалык чыгымдар Чектөө +/-
Жыл башындагы калдык     616,8 616,8
Үстүбүздөгү жылдын түшүүлөрү – Бардыгы   16 080,0 17 580,0 18 849,3
Жалпы киреше   16 080,0 17 580,0 18 849,3
ЧЫГЫМДАР        
Айлык акы 2111 1 186,9 1 208,0 874,3 333,7
           Соцфонд

муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр

2121 204,8 208,4 150,8 57,6
Жол чыгымдары 2211 10,0 10,0 0,0 10,0
Байланыш кызматы 2212 17,0 92,0 77,7 14,3
Транспорттук кызматтар 2214 30,4 30,4 30,4
Башка кызматтар 2215 1 145,9 1 506,2 948,5 557,7
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217 5,0 5,0 5,0
Тамак аш сатып алуу 2218 12 945,0 14 451,5 10 847,5 3604,0
Тейлөө чыгымдары 2221 13,0 13,0 13,0
буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 255,0 349,9 148,1 201,8
Кийим буюмдарын алуу, тигүү жана оңдоо 2223 153,4 208,8 136,5 72,3
Коммуналдык кызматтар 2231 113,6 113,6 0,0 113,6
Калкка социалдык жардам көрсөтүү үчүн жеңилдиктер 2721
учурдагы чыгымдар   16 080,0 18 196,8 13 218,8 4978,0
Жалпы чыгымдар   16 080,0 18 196,8 13 218,8 4978,0
Жылдын аягындагы калдык       6 247,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиркеме № 3

шаардык кенешинин токтомуна

 

№ ____ 2023-ж_____________

 

2023-жылга бюджеттин киреше бөлүгүнүн бекитилген планы

жана кварталдык бөлүштүрүлүшү  (миң сом)

 

  КИРЕШЕ Кара-Балта шаары
1 2 3 4 5 6 7
    Болжолдоо I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 285 967,0 70 225,0 70 776,2 77 848,2 67 117,6
1 Кирешелер 285 857,0 70 197,5 70 748,7 77 820,7 67 090,1
11 Салыктык кирешелер 263 001,0 64 695,8 65 134,5 72 172,0 60 998,7
111 Кирешеге жана пайдага салык 261 889,0 64 495,6 64 834,3 71 866,3 60 692,8
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
11122 Патенттин негизинде салык 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
11122300  Патенттин негизинде салык 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8
113 Менчикке салык 39 669,0 10 620,8 9 523,8 15 309,9 4 214,5
1131 Мүлккө салык 21 251,0 5 023,8 4 919,3 9 595,5 1 712,4
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 11 151,0 3 710,8 2 899,3 2 828,5 1 712,4
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 240,0 76,8 62,4 100,8
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10 911,0 3 634,0  2 836,9 2 727,7 1 712,4
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0  
113121 Транспорттук каражаттарга салык 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0  
11312110 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 2 820,0 366,6 564,0 1 889,4
 11312120 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 7 280,0 946,4 1 456,0 4 877,6
1132 Жер салыгы 18 418,0 5 597,0 4 604,5 5 714,4 2 502,1
11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 3 700,0 740,1 925,0 2 034,9
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 14 718,0 4 856,9 3 679,5 3 679,5 2 502,1
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
11462 Роялти 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9
114623 Металл эмес пайдалуу кендер 352,0 63,4 95,0 96,7 96,9
11462320 Курулуш куму 302,0 54,4 81,5 83,0 83,1
11462390 Жогорууда классификацияланбаган  дагы башка металлдар 50,0 9,0 13,5 13,7 13,8
114624 Жер алдындагы суулар 760,0 136,8 205,2 209,0 209,0
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар 660,0 118,8 178,2 181,5 181,5
11462490 Дагы башка жер астындагы суулар 100,0 18,0 27,0 27,5 27,5
14 Салык эмес кирешелер 22 856,0 5 501,7 5 614,2 5 648,7 6 091,4
1415 Ижара акысы 6 105,0 1 090,7 1 524,2 1 526,2 1 963,9
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
Жер ижара акысы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

 

16 751,0 4 411,0 4 090,0 4 122,5 4 127,5
1421 Ижара акысы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 321,0 321,0      
14224 Жыйымдар 321,0 321,0      
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 321,0 321,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 16 080,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0
14232 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 15 980,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0
14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы

 

90,0 22,5 22,5 22,5 22,5
14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн акы 13 650,0 3 412,5 3 412,5 3 412,5 3 412,5
14232800 Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын,ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы 740,0 185,0 185,0 185,0 185,0
14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 1 500,0 375,0 375,0 375,0 375,0
14234 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкадокументтерди берүү кызматтары 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
14234900 Каттоо,маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31 Финансылык эмес активдер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5

 

 

 

Кеңештин төрагасы                                                 М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиркеме № 4

шаардык кенештин токтомуна

 

№ ____ 2023-ж_____________

 

 

2023-2025-жылдарга бюджеттин  кирешесинин болжолунун долбоору

 

 

 

  КИРЕШЕ

 

   
  Кирешенин аталышы  2023-ж. долбоору 2024-ж. болжолдоо 2025-ж. болжолдоо
1 2 3 4 5
  Киреше+активдер жана милдеттенмелер 285967,0 354970,0 367479,0
1 Кирешелер 285857,0 354860,0 367369,0
11 Салыктык кирешелер 263001,0 332004,0 344513,0
111 Кирешеге жана пайдага салык 261889,0 330892,0 344513,0
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 197150,0 266153,0 278662,0
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 25070,0 25070,0 25070,0
11122 Патенттин негизинде салык 25070,0 25070,0 25070,0
11123200 Патенттин негизинде салык 25070,0 25070,0 25070,0
113 Менчикке салык 39669,0 39669,0 39669,0
1131 Мүлккө салык 21251,0 21251,0 21251,0
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 11151,0 11151,0 11151,0
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 240,0 240,0 240,0
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10911,0 10911,0 10911,0
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 10100,0 10100,0 10100,0
113121 Транспорттук каражаттарга салык 10100,0 10100,0 10100,0
11312100 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 2820,0 2820,0 2820,0
11312200 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 7280,0 7280,0 7280,0
1132 Жер салыгы 18418,0 18418,0 18418,0
11321 Жер салыгы 18418,0 18418,0 18418,0
11321100 Мүлккө салык короо жанындагы жана жер участокторун пайдалануу үчүн жерлерге 3700,0 3700,0 3700,0
11321300 Мүлккө салык калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн 14718,0 14718,0 14718,0
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 1112,0 1112,0 1112,0
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 1112,0 1112,0 1112,0
14462 Роялти 1112,0 1112,0 1112,0
14 Салык эмес кирешелер 22856,0 22856,0 22856,0
1415 Ижара акысы 6105,0 6105,0 6105,0
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 105,0 105,0 105,0
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 105,0 105,0 105,0
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 6000,0 6000,0 6000,0
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6000,0 6000,0 6000,0
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

 

16751,0  

16751,0

 

16751,0

14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 350,0 350,0 350,0
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 350,0 350,0 350,0
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 315,0 315,0 315,0
14224 Жыйымдар 315,0 315,0 315,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 321,0 321,0 321,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 16080,0 16080,0 16080,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 110,0 110,0 110,0
31 Финансылык эмес активдер 110,0 110,0 110,0
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 110,0 110,0 110,0
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 110,0 110,0 110,0

 

 

 

Кенештин төрагасы                                      М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

 

Шаардык бюджеттин 2023-жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү

(миң сом)

Мэрия 19208,1
Кенеш 4505,2
“Универсал” муниципалдык ишканасы 67128,7
Макаренко мектеп гимназиясы 9225,8
ММБөлүмүнө 1850,3
“Ленин” атындагы маданият сарайы 1804,8
“Манас” спорт топтому 6050,4
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 1568,3
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 17190,5
Оптимизациядан кийин:
УКСМС 141354,6
анын ичинде:
Финансы жана экономикалык сектор 5196,1
  75299,8
“Ленин” атындагы маданият сарайы 8642,4
“Манас” спорт топтому 18865,8
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 9285,2
Билим берүү (ДДУ, мектеп) 24065,3
   
Бардыгы: 269887,0

 

 

Кеңештин төрагасы                                                  М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

Шаардык бюджетинин атайын эсеп боюнча

2023 – жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү (миң сом)
“Универсал” муниципалдык ишканасы 70,0
Макаренко мектеп гимназиясы 105,0
“Ленин” атындагы маданият сарайы 28,2
“Манас” спорт топтому 340,0
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 4235,2
Оптимизациядан кийин:
УКСМС жалпы: 11301,6
анын ичинде
“Ленин” атындагы маданият сарайы 321,8
“Манас” спорт топтому 1160,0
ММБөлүмүнө 210,0
Билим берүү (ДДУ, мектеп) 9609,8
Бардыгы: 16080,0

 

 

 

Кеңештин төрагасы                                                  М.Дуйшеналиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

Бюджет боюнча смета

(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
Мэрия

 

Эмгек акы 2111 4645,3
Социалдык фонд 2121 801,1
Субсидиялар 2512 3000,0
ЖӨБ биримдигине салымдар 2621 97,5
Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлер советине көмөк көрсөтүү үчүн 2721 328,0
Муниципалдык социалдык заказ 2721 1000,0
ВИЧ/СПИДге  чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар бир жашка чыкканга чейин  эненин сүтүн алмаштыруучулары 2721 50,0
Жакырларга көмүр сатып алууга жардам берүү 2721 500,0
Ардактуу граждандарга материалдык жардам керсетуу 2721 360,0
Мэрия Бардыгы:     10781,9
Кеңеш Эмгек акы 2111 1271,0
Социалдык фонд 2121 160,4
Кеңеш баардыгы     1431,4
“Универсал” ЖИ Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды  алуу 2222 300,0
машиналар жана жабдуулар 3112 24872,8
башка негизги фонддор 3113 1916,1
“Универсал” ЖИ баардыгы 27088,9
ММБ Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу 2215

 

358,6
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221

 

3644,8
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды  алуу 2222 144,4
Имараттар жана курулуштар 3111 36141,7
Машиналар жана жабдуулар 3112 4551,3
Бардыгы ММБ:     44840,8
Бардыгы:   84143,0

 

 

Кеңештин төрагасы                                              М.Дуйшеналиев         

 

№ 9 – Тиркеме

Шаардык кенештин токтомуна

2023 ж. _______________ № ___

 

 

Атайын эсеп боюнча сметасы

(01.01.2023 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
“Универсал” ЖИ Машиналар жана жабдуулар 3112 2580,2
Макаренко мектеп гимназиясы Башка кызматтарды жана товарларды сатып алуу   Буюмдарды жана материалдарды алуу                        Баардыгы: 2215 2222 8,8       54,0         62,8
МС жана ММ башкармалыгы баардыгы: 3604,3
ММБ Байланыш кызматын көрсөтүү                                          Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр                                     Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу

Буюмдарды жана материалдарды алуу                           Баардыгы:

2212 2214        2215

2222

75,0          100,0             112,3             200,0       487,3
БМ чейин мекемелери Тамак-аш азыктарын алуу 2218 2772,9
“Манас” спорт комплекси Буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 269,2
В.И.Ленин атындагы маданият сарайы Эмгек акы

Социалдык фонд

Кызматтарды жана товарларды сатып алуу Коммуналдык кызматтар

Баардыгы:

2111

2121   2222   2231

31,6         5,5         20, 0      17,8

74,9

Бардыгы:   6247,4

 

 

Кеңештин төрагасы                                                   М.Дуйшеналиев