Токтом № 05 17 август 2022-ж. ““Тандоо тартиби жана ЖӨАБ демилгелерди каржылоо жөнүндө», “Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө ЖӨАБ иш-аракеттерин жарандардын жана алардын бирикмелеринин катышуусу менен биргелешкен мониторинг жана баалоо өткөрүүсү жөнүндө” 28.11.2019-ж. № 3 КБШК Токтомунун № 3 тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Токтом № 05 17 август 2022-ж. ““Тандоо тартиби жана ЖӨАБ демилгелерди каржылоо жөнүндө», “Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө ЖӨАБ иш-аракеттерин жарандардын жана алардын бирикмелеринин катышуусу менен биргелешкен мониторинг жана баалоо өткөрүүсү жөнүндө” 28.11.2019-ж. № 3 КБШК Токтомунун № 3 тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 129-беренесин, “Тандоо тартиби жана ЖӨАБ демилгелерди каржылоо жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-беренесине, ылайык”, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Тандоо тартиби жана ЖӨАБ демилгелерди каржылоо жөнүндө», “Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө ЖӨАБ иш-аракеттерин жарандардын жана алардын бирикмелеринин катышуусу менен биргелешкен мониторинг жана баалоо өткөрүүсү жөнүндө” 28.11.2019-ж. № 3 КБШК Токтомунун № 3 тиркемесине өзгөртүүлөр киргизилсин:

Кара-Балта шаарынын биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун курамы ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүлсүн.

  1. Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлү Регламент, депутаттардын этикасы жана укуктук маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Кеңештин төрагасы                                                                      М.Дуйшеналиев

Токтом № 05 17-август 2022-ж.