“Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын  2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө”  КБШК 2021-жылынын 8-апрелиндеги   № 3 токтомунун 17 пунктун жокко чыгаруу жөнүндө 2021-жылдын 29-декаюбрындагы № 01 токтому

“Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын  2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө”  КБШК 2021-жылынын 8-апрелиндеги   № 3 токтомунун 17 пунктун жокко чыгаруу жөнүндө 2021-жылдын 29-декаюбрындагы № 01 токтому

Токтом № 1 29.12.2021-ж.

“Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын   2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө”  КБШК 2021-жылынын 8-апрелиндеги      № 3 токтомунун 17 пунктун жокко чыгаруу жөнүндө

«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34, 36-беренелерине ылайык, Чүй облусунун Жайыл районунун прокуратурасынын протестинин негизинде  «Кара-Балта шаарынын 2021-жылга бюджетин жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023-жылдарга бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө» КБШКнин 08.04.2021-жылдагы № 03 токтомунун 17 пунктун жокко чыгарууга карата, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. «Кара-Балта шаарынын 2021-жылга бюджетин жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023-жылдарга бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө» КБШКнин 08.04. 2021-жылдагы №03 токтомунун 17-пунктунун жокко чыгарылышы үчүн Чүй облусунун Жайыл районунун прокуратурасынын протести эске алынсын.
  2. “Кара-Балта шаарынын 2021-жылга бюджетин жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023-жылдарга бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” Кара-Балта шаардык кеңешинин 08.04.2021-жылдагы № 03  токтомунун 17-пункту жокко чыгарылсын.
  3. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен каттоодон өткөрүлсүн.
  4. Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлүн өзүмө калтырам.

 

Кеңештин төрагасы                                                                     А.Байсариев