“08” апрель 2021-ж.  Кара-Балта шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө

“08” апрель 2021-ж.  Кара-Балта шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө

 

“08” апрель 2021-ж.                                               Кара-Балта ш.

Кара-Балта шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө

 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36 беренелерине ылайык, жана ошондой эле Кара-Балта шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш планын карап чыгып, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

БУЮРМА КЫЛАТ:

1.    Кара-Балта шаардык кецешинин 2021-жылга карата иш планы № 1 тиркемеге ылайык, бекитилсин.

2.    Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясынын отурумунда карала турган маселелерин өз убагында даярдоо көзөмөлү жооптуу катчыга жүктөлсүн.

3.    Ушул тескеменин аткарылыш көзөмөлүн өзүмө калтырам.

 

Кеңештин төрагасы А. Байсариев