08» апрель 2021 ж. № 05    Кара-Балта шаарынын аймагында таштандыларды чыгарууга салыктык эмес чендерди бекитүү жөнүндө

08» апрель 2021 ж. № 05    Кара-Балта шаарынын аймагында таштандыларды чыгарууга салыктык эмес чендерди бекитүү жөнүндө

08» апрель 2021 ж. № 05                                                    Кара-Балта ш.

 

Кара-Балта шаарынынаймагындаташтандылардычыгарууга

салыктыкэмесчендердибекитүү жөнүндө

 

“Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексин колдонууга киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31,36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Балта шаарынын аймагынд аташтандыларды чыгарууга салыктык эмесчендер бекитилсин:
  • юридикалыкжак -100 сом;
  1. Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.
  2. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемди кукуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн КыргызРеспубликасынын Юстиция министрлигине жɵнɵтүлсүн.
  3. Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржыжана инвестиция боюнчатуруктуудепутаттык комиссиясына, Кара-Балта шаарынын вице-мэри Т.Н.Айткулуевге жүктөлсүн.

 

Кеңештинтөрагасы                                          А. Байсариев

 

токтом №05