«08»  апрель  2021 ж. № 03    Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө

«08»  апрель  2021 ж. № 03    Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндө

«08»  апрель  2021 ж. № 03                                    Кара-Балта ш.

 

Кара – Балта шаарынын  2021 – жылынын

бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2022-2023 – ж.ж.

бюджетинин болжолу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде Кара – Балта шаарынын шаардык кеңеши:

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

 1. Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2021 – жылынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн – 207674,7 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, анын ичинен: каражат бюджетти – 191594,7 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом, №1 тиркеме ылайык.
 2. Кара – Балта шаарынын 2022-2023 – жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин божомолу бекитилсин:
 3. 2022-жылга 214322,7 миң сом суммасында, жана 2023-жылга 219607,7 миң сом кирешелер жана чыгашалар боюнча божомолу, №2 жана №3 тиркемеге ылайык;
 4. 2022-2023-жылдарга бекитилген шаардык бюджеттин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алынганда такталууга тийиш.

№ 4 жана № 5 тиркемелерине ылайык шаардын бюджетинин жана атайын эсеп боюнча бюджетинин 2021 – жылга чыгаша бөлүгү бекитилсин.

 1. Шаардык бюджеттин 2021 – жылына чыгаша бөлүгүн каржылоо накталай келип түшкөн киреше бөлүгүнүн чегинде жүргүзүлүүсү белгиленсин, эң биринчи кезекте корголгон эсеп-чоттор (эмгек акы, стипендия, социалдык фондго төгүмдөр, тамак – аш жана коммуналдык чыгымдар).

Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшүнө алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу корголгон беренелер үчүн каралган суммаларды кыскартууга жол берилет.

Каражаттарды сарптоо жана чыгымдардын беренелерин максаттуу пайдалануу үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык жетекчилерине жүктөлсүн.

 1. 2020- жылы жетишсиз каржылоо 2021-жылы болжолдонгон тиешелүү бюджеттердин чегерүүсүнүн чегинде толтурулаарын белгилөө.
 2. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилерине Кара—Балта шаардык кеңешине 110,0 миң сом өлчөмүндө жардам көрсөтүү жактырылсын.
 3. Шаардык бюджеттен бир күнгө тамак – аш нормативи бекитилсин:
 • Башка топторго – 40 сом;
 • А.С. Макаренко атындагы №10 мектеп – гимназиясына – 105 сом.
 1. “Манас” спорт топтому жана В.И. Ленина атындагы маданият үйү көрсөтүлгөн тейлөөдөн атайын эсепке түшкөн кирешелерди 60 % жумушчулардын эмгек акыларына колдонулусу, 40 % болсо ушул мекемелерге багытталуусу бекитилсин.
 2. Шаардык Кеңештин аппаратына, мэриянын жана ММБнын кызматкерлерине 2015-жылдын 27-апрели № 258 Кыргыз Республикасынын “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуна ылайыкшаардык бюджеттен 30% өлчөмүндө төлөөлөр бөлүнүп берилсин.
 3. 2016-жылдын 27-апрелининКыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”Мыйзамынын 6, 7 пунктуларынын 31 беренесинин, 2017-жылдын 01-мартынын № 131 4 пунктчасы 4 пунктунун Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Өкмөтүнүн Токтомуна, ылайык Кара-Балта шаардык кенешинин аппаратына, мэрия аппаратына, муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлерине  ишин баалоо натыйжалуулугунан кийин сыйлык (кварталдык, жыйынтыкталган) беш айлык акысына чейин өлчөмүндө, умтулуусун түрткү катары кошумча беш миӊ сом өлчөмүндө(ай сайын) берилсин.
 4. Шаардын мэринин резервдик фонду 1350.0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана 10.09.2015-жылдын №4 Кара-Балта шаарынын Токтому менен бекитилген “Кара-Балта шаар мэринин резервдик фонд боюнча жобосу менен жыл ичинде акча каражаты бөлүп берүүгө шаар мэрине уруксат берилсин.
 5. Бюджеттик каражаттардын 01.01.2021-жылдагы эркин калдыгы 13012,1 миң сом суммасында, №6 тиркемеге ылайык жөнөтүлсүн.
 6. 01.2021 – жылга атайын эсептер боюнча эркин калган 288,9 миң сомду №7 – тиркемеге ылайык колдонулсун.
 7. Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан шаарды көрктөндүрүү, шаардын инфраструктурасын учурдагы жана капиталдык оңдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмесин жана каражаттын көлөмүн, №8 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 8. “Универсал” муниципалдык ишканасына шаарды көрктөндүрүү, шаардын инфраструктурасын оӊдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмеси жана каражаттын көлөмү бекитилсин №9 тиркемеге ылайык.
 9. “Универсал” муниципалдык ишканасынын штаттык бирдигинин жана кызматтык маянасынын өзгөрүшү, №10 тиркемеге ылайык бекитилсин
 10. Муниципалдык менчиктештирүү башкармалыгына, “Универсал” муниципалдык ишканасына, Билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнчашаардык бөлүмүнөжана мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнө товарларды сатып алууну, иштерди аткарууну, капиталдык оңдоодо жана тейлөөнү, андан тышкары менчике сатып аларда жана тамак-аш азыктарында Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуу” мыйзамынын талабына ылайык уюштурулуп аткарылсын, “Универсал” муниципалдык ишканасы “КККП” жабык акционердик ишканасы менен Кара-Балта шаарынын турак жайларындагы башаламан таштандыларды алып салуу үчүн келишим түзсүн.
 11. “Манас” Спорт топтомунун штаттык саны 71 бирдик өлчөмүндө бекитилсин
 12. Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы  билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмү кызматтык айлык акыларынын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “ Билим берүү тутумундагы кызматкерлердин айрым категорияларына 2015-жылдын 30 сентябрындагы №511 үчүн,  эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Токтомунун 16- тиркемесине ылайык белгилөө, ошондой эле беш миң сом өлчөмүндө эмгек акыгы түрткү берүүчү катары белгилөө жана беш сыйлык. Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуну №7 жана №14 –тиркемелерине ылайык  “Алтын короз” мектепке чейинки билим берүү мекемесинин алдындагы Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды күндүзгү борборунун кызматкерлерине эмгек акы белгилөө.
 13. Кварталдык жана үй комитеттеринин төрагалары үчүн келишимдик негизде айына 1500 сом өлчөмүндө төлөм белгиленсин.
 14. Кара-Балта шаарынын мэриясы муниципалдык социалдык тапшырыкка 150,0 миң сом бөлсүн.
 15. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге казына тутумун айланып өтүп, атайын каражаттарды колдонууга тыюу салуу.Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда 100% атайын каражаттар тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.
 16. Кара-Балта шаарынын бюджетинен бюджеттик мекемелер жана муниципалдык ишканалар тарабынан максаттуу пайдаланылбаган каражаттар тиешелүү бюджеттерге төлөтүүгө тийиштүү.
 17. Каттоодон өткөрүп ушул жарлыкты Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.
 18. Ушул токтомду аткаруу ишин Кара-Балта шаардык кеңешинин төрөгасына Байсариев А.Р. жана Кара – Балта шаарынын мэринеШакирбаев Д.Б. жүктөлсүн.

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                                        А. Байсариев

Тиркеме № 1

шаардык кеңешинин Токтомуна

2021-ж._____________№_____

 

Бюджеттин киреше бөлүгүнүн  2021 – жылы

такталып жана кварталга бөлүнгөнү (миң сомдон)

 

  Кирешелер Кара-Балта шаары
1 2 3 4 5 6 7  
    Болжол I квартал II квартал III квартал IV квартал  
  Кирешелер  + активдер жана милдетмелер  (жерди сатуу) 207 674,7 42 926,3 50 688,7 58 613,8 55 445,9  
1 Кирешелер 207 564,7 42 898,8 50 662,9 58 586,3 55 416,7  
11 Салык кирешеси                                             184 679,7 38 367,5 45 688,0 52 594,5 48 029,7  
111 Кирешеге жана пайдага болгон салыктар                      183 676,7 38 151,9 45 483,4 52 383,9 47 657,5  
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 116 277,0 23 255,4 30 232,0 30 464,6 32 325,0  
1112 Атайын режимдер боюнча салык                               32 425,4 7 169,2 7 733,8 8 171,2 9 351,2  
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 5 300,0 964,6 1 134,2 1 272,0 1 929,2  
11121100 Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык 5300,0 964,6 1 134,2 1 272,0 1 929,2  
11122 Патенттин негизинде салык                                  27 125,4 6 204,6 6 599,6 6 899,2 7 422,0  
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 3 550,4 805,9 823,7 887,6 1 033,2  
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 23 575,0 5 398,7 5 775,9 6 011,6 6 388,8  
113 Менчикке салык                                              34 974,3 7 727,3 7 517,6 13 748,1 5 981,3  
1131 Мүлккө салык                                               20 267,3 4 360,9 3 984,8 8 916,7 3 004,9  
11311 Кыймылсыз мүлккө салык                                     9 967,3 2 750,3 2 101,4 2 110,7 3 004,9  
11311100 Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 90,0 22,5 18,5 49,0 0,0  
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 9 506,0 2 614,1 2 001,9 1 980,0 2 910,0  
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 371,3 113,7 81,0 81,7 94,9  
11312 Кыймылдуу мүлккө салык                                     10 300,0 1 610,6 1 883,4 6 806,0 0,0  
113121 Транспорттук каражаттарга салык                            10 300,0 1 610,6 1 883,4 6 806,0 0,0  
11312110 Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык 2 750,0 651,7 651,7 1 446,6 0,0  
 

11312120

Жеке жактардын транспорт каражатына салык 7 550,0 958,9 1 231,7 5 359,4 0,0  
1132 Жер салыгы                                                 14 707,0 3 366,4 3 532,8 4 831,4 2 976,4  
11321 Жер салыгы                                                 14 707,0 3 366,4  3 532,8 4 831,4 2 976,4  
11321100 Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 4 077,0 921,5 981,6 2 173,9 0,0  
11321300 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 10 630,0 2 444,9 2 551,2 2 657,5 2 976,4  
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар              1 003,0 215,6 204,6 210,6 372,2  
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык                    1 003,0 215,6 204,6 210,6 372,2  
11462 Роялти 1 003,0 215,6 204,6 210,6 372,2  
14 Салыктык эмес кирешелер                                    22 885,0 4 531,3 4 974,9 5 991,8 7 387,0  
1415 Ижара акысы                                                6 105,0 1 127,1 1 221,3 1 528,3 2 228,3  
14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы                                      105,0 17,1 21,3 28,3 38,3  
14151200 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы 105,0 17,1 21,3 28,3 38,3  
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы                     6 000,0 1 110,0 1 200,0 1 500,0 2 190,0  
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6 000,0 1 110,0 1 200,0 1 500,0 2 190,0  
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган        кирешелер 16 780,0 3 404,2 3 753,6 4 463,5 5 158,7  
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы                                      450,0 9,0 103,5 121,9 125,6  
14211200 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана   курулмалардын ижара акысы 450,0 99,0 103,5 121,9 125,6  
1422 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр                    250,0 250,0 0,0 0,0 0,0  
14224 Жыйымдар жана төлөмдөр                                     250,0 250,0 0,0 0,0 0,0  
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0  
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр                  16 080,0 3 055,2 3 650,1 4 341,6 5 033,1  
3 Активдер жана милдеттенме                                  110,0 27,5 25,8 27,5 29,2  
31 Финансылык эмес активдер                                   110,0 27,5 25,8 27,5 29,2  
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер                             110,0 27,5 25,8 27,5 29,2  
314121 Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер 110,0 27,5 25,8 27,5 29,2  

 

Кара-Балта шаар кеңешинин төрөгасы                                                            А.Байсариев

 

Тиркеме № 2

шаардык кеңешинин Токтомуна

2021-ж.”_____________”№_____

 

 

2021-2023-жылдын  бюджеттин киреше бөлүгүнүн

 долбоор болжолу

 

  КИРЕШЕЛЕР БОЛЖОЛ
1 2 3 4 5
    2021-жылы 2022-жылы 2023-жылы
  Кирешелер  + активдер жана милдетмелер  (жерди сатуу) 207 674,7 214 322,7 219607,7
1 Кирешелер 207 564,7 214 212,7 219 497,7
11 Салык кирешеси                                             184 679,7 191 327,7 196 612,7
111 Кирешеге жана пайдага болгон салыктар                      183 676,7 190 304,7 195 589,7
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 116 277,0 122 905,0 128 190,0
1112 Атайын режимдер боюнча салык                                32 425,4 32425,4 32425,4
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 5 300,0 5 300,0 5 300,0
11121100 Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык 5 300,0 5 300,0 5 300,0
11122 Патенттин негизинде салык                                   27 125,4 27 125,4 27 125,4
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 3 550,4 3 550,4 3 550,4
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 23 575,0 23 575,0 23 575,0
113 Менчикке салык                                             34 974,3 34 974,3 34 974,3
1131 Мүлккө салык                                               20 267,3 20 267,3 20 267,3
11311 Кыймылсыз мүлккө салык                                     9 967,3 9 967,3 9 967,3
11311100 Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 90,0 90,0 90,0
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 9 506,0 9 506,0 9 506,0
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 371,3 371,3 371,3
11312 Кыймылдуу мүлккө салык                                     10 300,0 10 300,0 10 300,0
113121 Транспорттук каражаттарга салык                            10 300,0 10 300,0 10 300,0
11312100 Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык 2 750,0 2 750,0 2 750,0
 

11312200

 

Жеке жактардын транспорт каражатына салык 7 550,0 7 550,0 7 550,0
1132 Жер салыгы                                                 14 707,0 14 707,0 14 707,0
11321 Жер салыгы                                                 14 707,0 14 707,0 14 707,0
11321100 Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 4 077,0 4 077,0 4 077,0
11321300 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 10 630,0 10 630,0 10 630,0
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар              13326,0 1008,0 1028,0
11462 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык                    970,0 1008,0 1028,0
11462 Роялти 970,0 1008,0 1028,0
14 Салыктык эмес кирешелер                                    22 885,0 22 885,0 22 885,0
1415 Ижара акысы                                                6 105,0 6 105,0 6 105,0
14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы                                      105,0 105,0 105,0
14151200 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы 105,0 105,0 105,0
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы                     6000,0 6000,0 6000,0
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6000,0 6000,0 6000,0
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган        кирешелер 16780,0 16780,0 16780,0
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы                                      450,0 450,0 450,0
14211200 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана   курулмалардын ижара акысы 450,0 450,0 450,0
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 250,0 250,0 250,0
1424 Жыйымдар 250,0 250,0 250,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 250,0 250,0 250,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр                  16 080,0 16 080,0 16 080,0
3 Активдер жана милдеттенме                                  110,0 110,0 110,0
31 Финансылык эмес активдер                                   110,0 110,0 110,0
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер                             110,0 110,0 110,0
314121 Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер 110,0 110,0 110,0

      

 

Кара-Балта шаар кеңешинин төрагасы                                                                           А.Байсариев

№3 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2021 ж. _______________ № ___
2022 – 2023 жж чыгаша бөлүгүнүн божомол долбоору
(миң сом)
№ п/п 2022-ж божомолу 2023-ж божомолу
Кара-Балта шаары
Кара-Балта шаар боюнча бардыгы     214 322,7     219 607,7
701 Мамлекеттик кызмат – анын ичинде:        20 193,5        22 193,5
Резервдик фонд          1 405,0          1 406,0
706 Турак-жай жана коммуналдык кызмат – анын ичинде:        84 531,1        84 242,7
* Капиталдык салуулар        15 000,0        15 000,0
708 Маданият жана спорт        32 059,4        32 059,4
709 Билим берүү        77 538,7        81 112,1
Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               А. Байсариев

№ 4 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2021 ж. _______________ № ___

 

 

Шаардык бюджеттин 2021-жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү

(миң сом)

Мэрия 16957,4
Кенеш 2960,0
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 48309,8
Макаренко мектеп гимназиясы 8848,1
“Ленин” атындагы маданият сарайы 6354,2
“Манас” спорт топтому 25968,3
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 7000,0
ММБөлүмүнө 10513,5
ММБ көрктөндүрүү, учурдагы жана капиталдык оңдоо 32924,8
“Универсал” муниципалдык ишканасы 31758,6
Бардыгы: 191594,7

 

 

 

 

№ 5 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2021 ж. _______________ № ___

 

Шаардык бюджетинин атайын эсеп боюнча

2021 – жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү (миң сом)
ТЖЧ – ММБ 100,0
“Универсал” муниципалдык ишканасы 70,0
Макаренко мектеп гимназиясы 138,0
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 100,0
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 13822,0
“Ленин” атындагы маданият сарайы 350,0
“Манас” спорт топтому 1500,0
Бардыгы: 16080,0

 

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               А. Байсариев

 

№ 6 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2021 ж. _______________ № ___

 

Бюджет боюнча смета

(01.01.2021 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
Мэрия 2020 жылдын 18 сентябрындагы №16-67  Фискалдык жана инвестиция саясаты боюнча Өкмөтүнүн кеӊешменин протоколдун негизинде Республикалык бюджетинин алдындагы карыздарды төлөө 321 2500,0
Мэрия Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлер советине көмөк көрсөтүү үчүн 272 110,0
Мэрия Муниципалдык социалдык заказ 272 150,0
Мэрия МСУ кеӊешине төгүмдөр 262 45,0
Мэрия ВИЧ/СПИДге  чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар бир жашка чыкканга чейин  эненин сүтүн алмаштыруучулары 221 50,0
Мэрия Кедейлерге жардам берүү (көмүр сатып алууга ж.б) 272 360,0
Мэрия ММБ көрктөндүрүү, учурдагы жана капиталдык оңдоо 221

222

331

9797,1
Бардыгы:     13012,1

 

 

№ 7 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2021 ж. _______________ № ___

Атайын эсеп боюнча сметасы

(01.01.2021 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
ММБ Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу

Учурдагы чарбалык максат үчүн алуулар

221

222

116,4
“Универсал” МИ Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 221 7,7
Макаренко мектеп гимназиясы Учурдагы чарбалык максат үчүн буюмдар жана материалдык алуу 222 15,6
БФМКШБ  (Гофмоо) Тамак-аш азыктарын алуу 221 4,4
“Манас” спорт топтому Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

Учурдагы чарбалык максат үчүн алуулар

222

222

144,8
Бардыгы:     288,9

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                                    А. Байсариев         

 

Тиркеме № 8

шаардык кеңешинин токтомуна

2021-ж “___________” №____

.

 

 

2021-жылга “ММБ” бөлүмүнүнкөрктөндүрүү, учурдагыжанакапиталдыкоңдоочыгымдардынрасшифровкасы.
(миӊ.сом)
Жумуштардынаталышы Сумма
  2215-б  
  Топографиялыксүрөт, жерлергебааберүү 300,0
  Мамкаттоо,архитектура, жерлердинучасткаларынтүзүү 1000,0
  Балабакчалардын, мектептердинжанабашкалардындолбоорлору 500,0
  Смета түзгөн, техкөзөмөл 2,6% кызматы, курулушэкспертизасы, мамэкспертизасы 1300,0
  Араб үйлөрүнүндокументтериналууүчүн 500,0
  2215-б. бардыгы 3600,0
  2217-б.
  Дары-дармектердисатыпалуу(дезинфек-е каражаттары, мед.маскаларж.б.) 300,0
  2221-б.  
  Мектептерди, балабакчалардыучурдагыжанаавариялыкоӊдоо 1500,0
  Почтовая көчөсүндө тротуар коюу 500,0
  Жолчункурларыноӊдоо 2000,0
  Көчөлөрдү гравирования кылуу 1000,0
  КДС ( коллектордук-дренаждыктор) 800,0
  Шаардагыөзгөчөкырдаалдарүчүн 400,0
  Жолжанакөпүрөчарбасы 1000,0
  АскердикДаңкмузейи 400,0
  Учурдагышамчырактын (светофор) абалынкүтүү 200,0
  №1 ОМ козырёгуноӊдоо 500,0
  2221-б. бардыгы 8300,0
  2231-б.  
  Көчөгөжарыкберүү  РЭС (төлөө) 1700,0
  2225-б.  
  Муниципалдыкобъектилеринкоргоо 1000,0
  3111-б.  
  № 11 ортомектебининканализация капиталдыкоӊдоо 1700,0
  Көчөгөжөөадамдарүчүн светофор орнотуу,Т.КожомбердиеваЖайыл-Баатыркөчөсүндөгүкесилишинде 500,0
  “Бокс залы” чатырыноңдоо 1500,0
  Жолдордукапиталдыкоңдоо 6700,0
  Балдар спорт аянтчасынкуруу 995,7
  “Күрөшзалынын” чатырыноңдоо 1300,0
  В.И. Ленин атындагымаданиятсарайынынчатырынкапиталдыкоңдоо 1600,0
  3111-б. бардыгы 14295,7
  3112-б.  
  Мектеп, мектепкечейинкимекемелерүчүнэмеректердисатыпалуу 500,0
  Коопсузшаар (50 камера, комплект менен) 1700,0
  3112-б. бардыгы 2200,0
  2021-жылга карыздытөлөө  
  2221-берене боюнчакарыздытөлөө 637,8
  2225-берене боюнчакарыздытөлөө 150,0
  3111-берене боюнчакарыздытөлөө 538,4
  Бардыгыкарыздытөлөөбоюнча 1326,2
 
  Лизинг жана / же атайынтехникалардысатыпалуу  4000,0
  Гранттармененкошокаржылоо(№9 ОМ, Дельфин) 6000,0
  Жалпысы 42721,9

 

№9 Тиркеме
Шаардык кеңештин токтомуна
№____  2021-ж. “____”___________
“Универсал” муниципалдык ишканасынын
2021-жылга карата чыгымдары
тыс.сом
Аталышы Статьялар Сумма Эскертүү
1 Эмгек акы жана сыйакы 2111 14 993,1 Штаттык тизимге ылайык
2 Отчисление в социальный фонд 2121 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр
Бардыгы: 14 993,1
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу
3 Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 2211 30,0
Бардыгы: 30,0
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр
4 Бензин, дизель жана башка отун 22141100 3 000,0 Бензин, дизтопливасы, майлоочу материалдар
5 Запастык бөлүктөрдү алуу 22141200 649,8
Бардыгы: 3 649,8
Башка кызмат көрсөтүүлөдү жана товарларды алуу
6 Маалыматтык технологиялар кызматы, банер 22151200 300,0 Картриджге май куюу, кызмат, 1 С программасын узатуу, баннер
7 Жогорку көрүстөнгө суу түтүгүн өткөрүү 22154900 50,0
8 Сугат тармактарын калыбына келтирүү үчүн материалдарды сатып алуу (гүлзар) 22154900 602,0
9 Туугандары жок адамдарды жерге берүү 22154900 50,0
10 Сугат суу үчүн 22154900 150,0
11 Контейнер тосмосу бар аймак ТБО 22154900 844,4
12 Ит атуу 22154900 50,0
Турак-жай конуштарындагы жана жолдордун жанындагы башаламан таштандыларды тазалоо, Кара-Балта шаардык Кеңешинин 04.08.2021-жылдагы No3 токтомунун 17-пунктуна ылайык 2215 4 000,0
Бардыгы: 6 046,4
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
13 Техникалык туз 22221100 160,0
14 Атайын кийим 22221100 155,0
15 Чарба товары 22221200 696,1
16 Электротовары 22221200 2 565,2
17 Сугат тармактарын калыбына келтирүү үчүн материалдарды сатып алуу 22221200 225,0
18 Ширетүү жана реконструкциялоо үчүн материалдар( тосмо К.Маркс/Кожембердиев, ж.б.) 1 810,0
19 Канцелярдык товарлар 22221200 150,0
20 Көчөттөр 22221200 300,0
Бардыгы: 6 061,3
Коммунальные услуги
21 Суу үчүн акы 22311100 120,0
22 Электр энергиясы үчүн акы 22311200 130,0
Бардыгы: 250,0
Мебель, офисное оборудование и инструменты
23 Контейнер алуу 3111 340,0  Т-130 бульдозер  үчүн гараж
24 Өндүрүш механизмдерин жана өндүрүш жабдууларын сатып алуу 31122210 165,00 Станоктор, сваркалык аппарат жана башкалар
25 Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 170,0 3 компьютер жана 1  түстүү принтер
26 Кондиционер, мебелдер 31123290 80,0
Бардыгы: 755,0
Жалпы: 31 785,6
 №10 Тиркеме
к постановлению городского Кенеша
№_______ от “____”________2021 г.
Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы “Универсал” МИ 2021-жылга карата штаттык тизими
Жумуш наамдары Штаттык бирдик-н саны Кызмат акы Зыяндуулугу үчүн кошумчалар Бир ай айлык акы фонду бардыгы Эмгек өргүүсүнө чыкканда материалдык жардам Жыл жыйынтыгы боюнча сыйлык Социалдык фондусуз жылдык эмгек акы 2021-жылга жылдык эмгек акы
% сумма Айлык акы Социалдык фондго чегерүү 17,25% Бардыгы
Администрация
1 Директор 1 18 500,00 0,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 259 000,00 259 000,00 44 677,50 303 677,50
2 Директордун орун басары 1 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 231 000,00 231 000,00 39 847,50 270 847,50
3 Башкы бухгалтер 1 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 231 000,00 231 000,00 39 847,50 270 847,50
4 Бухгалтер-кассир 1 14 500,00 0,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 203 000,00 203 000,00 35 017,50 238 017,50
5 Кадрлар бөлүм-н инспектору, катчы 1 13 500,00 0,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 189 000,00 189 000,00 32 602,50 221 602,50
6 ПТБ адиси 2 13 500,00 0,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 378 000,00 378 000,00 65 205,00 443 205,00
7 Кызматык жайлардын тазалагычы 1 3 500,00 25% 875,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 61 250,00 61 250,00 10 565,63 71 815,63
Бардыгы: 8 96 500,00 875,00 110 875,00 110 875,00 110 875,00 1 552 250,00 1 552 250,00 267 763,13 1 820 013,13
Сектор по озеленению
1 Бригадир 1 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 161 000,00 161 000,00 27 772,50 188 772,50
2 Жашылдандыруу боюнча тейлөө жумушчулары 7 11 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 1 078 000,00 1 078 000,00 185 955,00 1 263 955,00
Бардыгы: 8 22 500,00 88 500,00 88 500,00 88 500,00 1 239 000,00 1 239 000,00 213 727,50 1 452 727,50
Сектор по освещению
1 Цехтин башкаруучу 1 15 500,00 0,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 217 000,00 217 000,00 37 432,50 254 432,50
2 Электрик 3 15 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 630 000,00 630 000,00 108 675,00 738 675,00
Бардыгы: 4 30 500,00 0,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 847 000,00 847 000,00 146 107,50 993 107,50
Сектор по благоустройству
1 Мастер 1 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 196 000,00 196 000,00 33 810,00 229 810,00
2 Бригадир 3 12 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 504 000,00 504 000,00 86 940,00 590 940,00
3 Жумушчу 37 11 000,00 0,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 5 698 000,00 5 698 000,00 982 905,00 6 680 905,00
4 Жумушчу-айдоочу 5 11 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 770 000,00 770 000,00 132 825,00 902 825,00
5 Санитардык тазалоочу жана жаныбарларды атуу боюнча жумушчу 1 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 133 000,00 133 000,00 22 942,50 155 942,50
6 Көрүстөндүн жумушчусу (күзөтчү) 2 3 500,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 98 000,00 98 000,00 16 905,00 114 905,00
Бардыгы: 49 61 000,00 0,00 0,00 528 500,00 528 500,00 528 500,00 7 399 000,00 7 399 000,00 1 276 327,50 8 675 327,50
Сектор по транспорту цеху
1 Гараж башчысы, кампа башчысы 1 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 196 000,00 196 000,00 33 810,00 229 810,00
2 Тракторист 5 12 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 840 000,00 840 000,00 144 900,00 984 900,00
4 Газоэлектро ширетүүчү 3 13 500,00 0,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 567 000,00 567 000,00 97 807,50 664 807,50
5 Күзөтчү 3 3 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 147 000,00 147 000,00 25 357,50 172 357,50
Бардыгы: 12 43 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 301 875,00 2 051 875,00
ЖАЛПЫ: 81 253 500,00 875,00 913 375,00 913 375,00 913 375,00 12 787 250,00 12 787 250,00 2 205 800,63 14 993 050,63

токтом №03