“Кара – Балта шаарынын  2020 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2021-2022 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндөгү 2020-жылдын 17-декабрындагы № 01 токтому

“Кара – Балта шаарынын  2020 – жылынын бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2021-2022 – ж.ж. бюджетинин болжолу жөнүндөгү 2020-жылдын 17-декабрындагы № 01 токтому

«17» декабрь 2020 ж. № 01                                        Кара-Балта ш.

 

Кара – Балта шаарынын  2020 – жылынын

бюджетти жана Кара-Балта шаарынын 2021-2022 – ж.ж.

бюджетинин болжолу жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин негизинде Кара – Балта шаарынын шаардык кеңеши:

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кара – Балта шаарынын мэриясы тарабынан көрсөтүлгөн 2020 – жылынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн – 210419,5 миң сом өлчөмүндө бекитилсин, анын ичинен: каражат бюджетти – 194339,5 миң сом, атайын шаардын каражаты – 16080,0 миң сом, №1 тиркеме ылайык.
 2. Кара – Балта шаарынын 2021-2022 – жылдарга бюджетинин негизги параметрлеринин божомолу бекитилсин:
 3. 2021-жылга 225507,5 миң сом суммасында, жана 2022-жылга 233993,5 миң сом кирешелер жана чыгашалар боюнча божомолу, №2 жана №3 тиркемеге ылайык;
 4. 2021-2022-жылдарга бекитилген шаардык бюджеттин болжолдуу параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алынганда такталууга тийиш.
 1. № 4 жана № 5 тиркемелерине ылайык шаардын бюджетинин жана атайын эсеп боюнча бюджетинин 2020 – жылга чыгаша бөлүгү бекитилсин.
 2. Шаардык бюджеттин 2020 – жылына чыгаша бөлүгүн каржылоо накталай келип түшкөн киреше бөлүгүнүн чегинде жүргүзүлүүсү белгиленсин, эң биринчи кезекте корголгон эсеп-чоттор (эмгек акы, стипендия, социалдык фондго төгүмдөр, тамак – аш жана коммуналдык чыгымдар).

Бюджеттик мекемелерде бош орундардын түзүлүшүнө алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышына байланыштуу корголгон беренелер үчүн каралган суммаларды кыскартууга жол берилет.

Каражаттарды сарптоо жана чыгымдардын беренелерин максаттуу пайдалануу үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана муниципалдык жетекчилерине жүктөлсүн.

 1. 2019- жылы жетишсиз каржылоо 2020-жылы болжолдонгон тиешелүү бюджеттердин чегерүүсүнүн чегинде толтурулаарын белгилөө.
 2. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилерине Кара—Балта шаардык кеңешине 164,0 миң сом өлчөмүндө жардам көрсөтүү жактырылсын.
 3. Шаардык бюджеттен бир күнгө тамак – аш нормативи бекитилсин:
 • Бакча топторго – 34 сом;
 • Башка топторго – 39 сом;
 • А.С. Макаренко атындагы №10 мектеп – гимназиясына – 105 сом.
 1. “Манас” спорт топтому жана В.И. Ленина атындагы маданият үйү көрсөтүлгөн тейлөөдөн атайын эсепке түшкөн кирешелерди 60 % жумушчулардын эмгек акыларына колдонулусу, 40 % болсо ушул мекемелерге багытталуусу бекитилсин.
 2. Шаардык Кеңештин аппаратына, мэриянын жана ММБнын кызматкерлерине 2015-жылдын 27-апрели № 258 Кыргыз Республикасынын “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө жобону жана Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегин (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуна ылайыкшаардык бюджеттен 30% өлчөмүндө төлөөлөр бөлүнүп берилсин.
 3. 2016-жылдын 27-апрелининКыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”Мыйзамынын 6 пунктун 31 беренесинин, 2017-жылдын 01-мартынын № 131 4 пунктчасы 4 пунктунун Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Өкмөтүнүн Токтомуна, дагы 2015-жылдын 10-сентябрынын Кара-Балта шаардык кеӊешинин  бекитилген Жобосуна ылайык айлыкжөлөкпулдары беш миӊ сом өлчөмүндө, ийгиликтүү жана ак ниеттүү иштешине сыйлык  беш айылык акысына чейин өлчөмүндө берилсин.
 4. Шаардын мэринин резервдик фонду 1350.0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана 10.09.2015-жылдын №4 Кара-Балта шаарынын Токтому менен бекитилген “Кара-Балта шаар мэринин резервдик фонд боюнча жобосу менен жыл ичинде акча каражаты бөлүп берүүгө шаар мэрине уруксат берилсин.
 5. Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан шаарды көрктөндүрүү жана шаардын инфраструктурасын капиталдык оңдоо үчүн бөлүнгөн иштердин тизмесин жана каражаттын көлөмүн, №6 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 6. “Универсал” муниципалдык ишканасына шаарды көрктөндүрүү үчүн бөлүнгөн иштердин тизмеси жана каражаттын көлөмү бекитилсин №7 тиркемеге ылайык.
 7. Муниципалдык менчиктештирүү башкармалыгына, “Универсал” муниципалдык ишканасына, Билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнчашаардык бөлүмүнөжана мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнө товарларды сатып алууну, иштерди аткарууну, капиталдык оңдоодо жана тейлөөнү, андан тышкары менчике сатып аларда жана тамак-аш азыктарында Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуу” мыйзамынын талабына ылайык уюштурулуп аткарылсын.
 8. Структуралык бөлүмчөлөрдүн штаттык саны: Билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмү жана Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды күндүзү кароо борбору “Алтын короз” бала бакчасында – 18 бирдик өлчөмүндө, Кара-Балта МФК –  55 бирдик өлчөмүндө, СК “Манас” -67 бирдик  өлчөмүндө бекитилсин.
 9. Кара-Балта шаарынын мэриясынын алдындагы  билим берүү финансы материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмү кызматтык айлык акыларынын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “ Билим берүү тутумундагы кызматкерлердин айрым категорияларына 2015-жылдын 30 сентябрындагы №511 үчүн,  эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Токтомунун 16- тиркемесине ылайык белгилөө, ошондой эле беш миң сом өлчөмүндө эмгек акыгы түрткү берүүчү бонусту белгилөө жана беш сыйлык. Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомуну №7 жана №14 –тиркемелерине ылайык  “Алтын короз” мектепке чейинки билим берүү мекемесинин алдындагы Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды күндүзгү борборунун кызматкерлерине эмгек акы белгилөө.
 10. Бюджеттик каражаттардын 01.01.2020-жылдагы калдыгы 1714,0 миң сом суммасында, №8 тиркемеге ылайык жөнөтүлсүн.
 11. 01.2020 – жылга атайын эсеп боюнча эркин калган 154,8 миң сомду №9 – тиркемеге ылайыкколдонулсун.
 12. Кварталдык жана үй комитеттеринин төрагалары үчүн келишимдик негизде айына 1500 сом өлчөмүндө төлөм белгиленсин.
 13. Кара-Балта шаарынын мэриясы муниципалдык социалдык тапшырыкка 400,0 миң сом бөлсүн.
 14. №10 тиркемеге ылайык, 01.01.2020-жылга карата дебитордук жана кредитордук  карыздарды эске алыңыз.
 15. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге казына тутумун айланып өтүп, атайын каражаттарды колдонууга тыюу салуу.Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда 100% атайын каражаттар тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.
 16. Кара-Балта шаарынын бюджетинен бюджеттик мекемелер жана муниципалдык ишканалар тарабынан максаттуу пайдаланылбаган каражаттар тиешелүү бюджеттерге төлөтүүгө тийиштүү.
 17. Каттоодон өткөрүп ушул жарлыкты Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.
 18. Ушул токтомду аткаруу ишин Кара-Балта шаардык кеңешинин төрөгасына Аалыев А.А. жана Кара – Балта шаарынын мэринеШакирбаев Д.Б. жүктөлсүн.

 

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                                        А. Аалыев

Тиркеме № 1

шаардык кеңешинин Токтомуна

2020-ж.”17 ” декабрь №01

 

Бюджеттин киреше бөлүгүнүн  2020 – жылы

такталып жана кварталга бөлүнгөнү (миң сомдон)

 

  Кирешелер Кара-Балта шаары
1 2 3 4 5 6 7
    Болжол I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Кирешелер  + активдер жана милдетмелер  (жерди сатуу) 210419,5 52495,5 53484,9 57689,2 46749,9
1 Кирешелер 210309,5 52468,0 53457,4 57661,7 46722,4
11 Салык кирешеси                                             188824,5 47160,6 48148,2 52352,9 41162,8
111 Кирешеге жана пайдага болгон салыктар                      175498,5 44463,2 44656,4 48973,9 37405,0
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 106974,0 26014,2 27813,2 26743,3 26403,3
1112 Атайын режимдер боюнча салык                               32267,5 7968,0 8383,5 8560,5 7355,5
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 5230,0 1281,3 1255,3 1438,3 1255,1
11121100 Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык 5230,0 1281,3 1255,3 1438,3 1255,1
11122 Патенттин негизинде салык                                  27037,5 6686,7 7128,2 7122,2 6100,4
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 3487,5 871,8 906,8 871,8 837,1
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 23550,0 5814,9 6221,4 6250,4 5263,3
113 Менчикке салык                                             36257,0 10481,0 8459,7 13670,1 3646,2
1131 Мүлккө салык                                               20720,0 5443,1 4575,4 8840,3 1861,2
11311 Кыймылсыз мүлккө салык                                     10590,0 3730,8 2647,5 2350,5 1861,2
11311100 Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 90,0 27,0 22,5 40,5 0,0
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10150,0 3574,3 2537,5 2233,0 1805,2
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 350,0 129,5 87,6 77,0 56,0
11312 Кыймылдуу мүлккө салык                                     10130,0 1712,3 1927,9 6489,8 0,0
113121 Транспорттук каражаттарга салык                            10130,0 1712,3 1927,9 6489,8 0,0
11312110 Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык 2300,0 391,0 459,9 1449,1 0,0
 

11312120

Жеке жактардын транспорт каражатына салык 7830,0 1321,3 1468,0 5040,7 0,0
1132 Жер салыгы                                                 15537,0 5037,9 3884,3 4829,8 1785,0
11321 Жер салыгы                                                 15537,0 5037,9 3884,3 4829,8 1785,0
11321100 Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 3637,0 872,9 909,3 1854,8 0,0
11321300 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 11900,0 4165,0 2975,0 2975,0 1785,0
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар              13326,0 2697,4 3491,8 3379,0 3757,8
1141 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар        12356,0 2519,8 3212,6 3126,0 3497,6
11412 Сатуудан салык                                             12356,0 2519,8 3212,6 3126,0 3497,6
11412100 Сатуудан салык 12356,0 2519,8 3212,6 3126,0 3497,6
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык                    970,0 177,6 279,2 253,0 260,2
11462 Роялти 970,0 177,6 279,2 253,0 260,2
14 Салыктык эмес кирешелер                                    21485,0 5307,4 5309,2 5308,8 5559,6
1415 Ижара акысы                                                4735,0 953,4 1184,2 1183,8 1413,6
14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы                                      45,0 15,4 11,7 11,3 6,6
14151200 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы 45,0 15,4 11,7 11,3 6,6
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы                     4690,0 938,0 1172,5 1172,5 1407,0
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 4690,0 938,0 1172,5 1172,5 1407,0
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган        кирешелер 16750,0 4354,0 4125,0 4125,0 4146,0
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы                                       420,0 84,0 105,0 105,0 126,0
14211200 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана   курулмалардын ижара акысы 420,0 84,0 105,0 105,0 126,0
1422 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр                     250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
14224 Жыйымдар жана төлөмдөр                                     250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр                  16080,0 4020,0 4020,0 4020,0 4020,0
3 Активдер жана милдеттенме                                  110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31 Финансылык эмес активдер                                   110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер                             110,0 27,5 27,5 27,5 27,5
314121 Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5

 

Кара-Балта шаар кеңешинин төрөгасы                                                            А.Аалыев

Тиркеме № 2

шаардык кеңешинин Токтомуна

2020-ж.”17”  декабрь № 01

2020-2022-жылдын  бюджеттин киреше бөлүгүнүн

 долбоор болжолу

 

  КИРЕШЕЛЕР БОЛЖОЛ
1 2 3 4 5
    2020-жылы 2021-жылы 2022-жылы
  Кирешелер  + активдер жана милдетмелер  (жерди сатуу) 210419,5 225507,5 233993,5
1 Кирешелер 210309,5 225397,5 233883,5
11 Салык кирешеси                                             188824,5 203912,5 212398,5
111 Кирешеге жана пайдага болгон салыктар                      175498,5 202904,5 211370,5
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 106974,0 134380,0 142846,0
1112 Атайын режимдер боюнча салык                                32267,5 32267,5 32267,5
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 5230,0 5230,0 5230,0
11121100 Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык 5230,0 5230,0 5230,0
11122 Патенттин негизинде салык                                  27037,5 27037,5 27037,5
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 3487,5 3487,5 3487,5
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 23550,0 23550,0 23550,0
113 Менчикке салык                                              36257,0 36257,0 36257,0
1131 Мүлккө салык                                               20720,0 20720,0 20720,0
11311 Кыймылсыз мүлккө салык                                     10590,0 10590,0 10590,0
11311100 Ишкердик иш үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 90,0 90,0 90,0
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 10150,0 10150,0 10150,0
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 350,0 350,0 350,0
11312 Кыймылдуу мүлккө салык                                     10130,0 10130,0 10130,0
113121 Транспорттук каражаттарга салык                            10130,0 10130,0 10130,0
11312100 Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык 2300,0 2300,0 2300,0
 

11312200

 

Жеке жактардын транспорт каражатына салык 7830,0 7830,0 7830,0
1132 Жер салыгы                                                 15537,0 15537,0 15537,0
11321 Жер салыгы                                                 15537,0 15537,0 15537,0
11321100 Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 3637,0 3637,0 3637,0
11321300 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 11900,0 11900,0 11900,0
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар              13326,0 1008,0 1028,0
1141 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар        12356,0 0,0 0,0
11412 Сатуудан салык                                             12356,0 0,0 0,0
11412100 Сатуудан салык 12356,0 0,0 0,0
11462 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык                    970,0 1008,0 1028,0
11462 Роялти 970,0 1008,0 1028,0
14 Салыктык эмес кирешелер                                     21485,0 21485,0 21485,0
1415 Ижара акысы                                                4735,0 4735,0 4735,0
14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы                                      45,0 45,0 45,0
14151200 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду      иштеткендиги үчүн акы 45,0 45,0 45,0
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу акысы                     4690,0 4690,0 4690,0
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 4690,0 4690,0 4690,0
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн алынган        кирешелер 16750,0 16750,0 16750,0
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы                                      420,0 420,0 420,0
14211200 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана   курулмалардын ижара акысы 420,0 420,0 420,0
1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 250,0 250,0 250,0
1424 Жыйымдар 250,0 250,0 250,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 250,0 250,0 250,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшүүлөр                  16 080,0 16 080,0 16 080,0
3 Активдер жана милдеттенме                                  110,0 110,0 110,0
31 Финансылык эмес активдер                                   110,0 110,0 110,0
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер                             110,0 110,0 110,0
314121 Турак жай имараттары жана курулмаларына берилген жер 110,0 110,0 110,0

     

Кара-Балта шаар кеңешинин төрагасы                                                                           А.Аалыев

№3 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж.  “17” декабрь  № 01
2021 – 2022 жж чыгаша бөлүгүнүн божомол долбоору
(миң сом)
№ п/п 2021-ж божомолу 2022-ж божомолу
Кара-Балта шаары
Кара-Балта шаар боюнча бардыгы     225 507,5     233 993,5
701 Мамлекеттик кызмат – анын ичинде:        21 693,5        22 693,5
Резервдик фонд          1 605,0          1 606,0
706 Турак-жай жана коммуналдык кызмат – анын ичинде:      103 531,1      106 531,1
* Капиталдык салуулар        19 000,0        19 300,0
708 Маданият жана спорт        32 059,4        33 059,4
709 Билим берүү        68 223,5        71 709,5
Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               А. Аалыев

№ 4 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2020 ж. “17” декабрь  №01

Шаардык бюджеттин 2020-жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү

(миң сом)

Мэрия 18184,4
Кенеш 2924,7
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 47298,5
Макаренко мектеп гимназиясы 6016,5
“Ленин” атындагы маданият сарайы 4648,7
“Манас” спорт топтому 20319,9
“Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 6284,7
Турак-жай чарбасы 45932,2
ММБ 11790,0
“Универсал” муниципалдык ишканасы 30939,9
Бардыгы: 194339,5

№ 5 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2020 ж. “17” декабрь  №01

 

Шаардык бюджетинин атайын эсеп боюнча

2020 – жылынын чыгаша бөлүгү.

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Өлчөмү (миң сом)
ТЖЧ – ММБ 100,0
“Универсал” муниципалдык ишканасы 70,0
Макаренко мектеп гимназиясы 138,0
Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 13872,0
“Ленин” атындагы маданият сарайы 400,0
“Манас” спорт топтому 1500,0
Бардыгы: 16080,0

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               А. Аалыев

 

Тиркеме № 6

шаардык кеңешинин токтомуна

2020-ж “17” декабрь  №01

 

2020-жыл ичинде “ТЖЧ” бөлүмүбоюнчачыгымдар

(миӊ.сом)
Жумуштардынаталышы Сумма
2215берене
Топографиялыксүрөт, жерлергебааберүү 300,0
Мамкаттоо,архитектура, жерлердинучасткаларынтүзүү 1500,0
Балабакчалардын, мектептердинжанабашкалардындолбоорлору 400,0
Сметатүзгөн, техкөзөмөл 2,6%кызматы,курулушэкспертизасы, мамэкспертизасы 1300,0
 2215-берене боюнчакарыздардыжоюу 1274,9
2215-берененин баардыгы 4774,9
2217-берене
БириккенаймактыкооруканасынажанаБириккенүй-бүлөлүкдарыгерлертобунакислороддук концентратор,  медциналыкбуюмдардыжанаБалабакчаларга, мектептергедизенфекциялыккаражаттардыалуу. 1540,0
2221-берене
Мектептерди, балабакчалардыучурдагыжанаавариялыкоӊдоо 5000,0
Жолчункурларыноӊдоо 3000,0
Мэриянынзданиясынынфойесиноӊдоо 600,0
Жол-көпүрөчарбалары 2221-берененин 800,0
Учурдагымэрияимараттыноӊдоо(сантүтүк, жарыктандыруу,жылуулук, киреберишэшиктинблогуналмаштыруу) 500,0
Учурдагышамчырактын (светофор) абалынкүтүү 400,0
№ 8ортомектебининспортзалыноӊдоо 400,0
№ 3ортомектебининспортзалындагытерезенинтешиктеринмөөрдөө 410,0
№ 1башталгычмектебтин канализация септигининтүзмөгү 155,0
“КереметБөбөк”балабакчасынынимараттандаэл.конвекторларыналмаштыруу 290,0
Жайыл район боюнчаБириккенаймактыкоорукананынжандандыруубөлүмүноӊдоожанажакшыртуу 315,0
Садовая көчөсүнүнканализациясынавариялыкоӊдоо 225,0
Авариялыкоӊдоожана башка жергилүктүүиштердинфинансалыкжардам, ЧС 200,0
№ 12ортомектебининжылуулуктрассасыноӊдоо 280,0
2221-берене боюнчакарыздардыжоюу 5263,0
2221-берененин баардыгы 17838,0
2231-берене
Көчөгөжарыкберүү  РЭС (төлөө) 1700,0
2225-берене
Муниципалдыкобъектилеринкоргоо 1800,0
3111-берене
№ 11 ортомектебининкапиталдыкоӊдоо ( канализация. , сантүтүк) 1360,0
№ 1 ортомектебининкапиталдыкоӊдоо(тамакблок) 1050,0
№ 7ортомектебининкапиталдыкоӊдоо 3000,0
“Малыш” бала бакчасынынкапиталдыкоӊдоосу 1400,0
Капиталдыкоӊдоо 1440,0
Бириккенаймактыкоорукананынжугуштууооруларбөлүмүнчатырыноӊдоо 2040,0
3111-берене боюнчакарыздардыжоюу 540,0
3111-берененин баардыгы 10830,0
3112-берене
№ 10ортомектебининчатырынкапиталдыкоӊдоо 776,0
Бириккенаймактыкоорукананынжандандыруубөлүмүнөмед.жабдууларын (аппарат ИВЛ), эмерекалыпберүү. 3500,0
3112-берене боюнчакарыздардыжоюу 47,5
3112-берененин баардыгы 4323,5
2823-берене боюнчакарыздардыжоюу 4225,8
  Баардагы 47032,2

 

№7 Тиркеме
Шаардык кеңештин токтомуна
№01 2020-ж. “17”декабрь
“Универсал” муниципалдык ишканасынын
2020-жылга карата чыгымдарынын долбоору
миң сом
Аталышы Статья Сумма Кошумча тʏшʏнʏк
1 Эмгек акы жана сыйакы 2111 14 212,1 Штаттык тизимге ылайык
2 Отчисление в социальный фонд 2121 2 333,5 17,25% социалдык фондко чегерʏʏлɵр
Бардыгы: 16 545,6
3 Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 2211 25,2
Бардыгы: 25,2
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
4 Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 2214 4 324,0 Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар, запастык бɵлʏктɵр
Бардыгы: 4 324,0
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү
5 Туугандары жок жарандарды кɵмʏʏ, сугатка кеткен суу ʏчʏн тɵлɵм, баннер, компьтердик тейлɵɵ кызматтары, стихиялык таштандыларды чыгаруу, чарбалык жана элетр товарларын алуу,  ж.б. 2215 2 472,5
Бардыгы: 2 472,5
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
6 Акиташ, теникалык туз, кум, чарбалык, электр жана канцелярдык товарларды сатып алуу, гипохлорит кальций, жашылдандыруу боюнча кɵчттɵрдʏ сатып алуу ж.б. 2222 4 434,8
Бардыгы: 4 434,8
Коммунальнык кызматтар
7 Сууга акы 223 133,8
8 Электр энергиясына акы 223 77,0
Бардыгы: 210,8
Эмерек, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу
9 Компьютер, эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу 311 427,0 Компьютер, газонокосилка, эмерек, офистик жабдуулар
10 Жʏк тартуучу машиналарды сатып алуу 2 500,0
Бардыгы: 2 927,0
Жалпы: 30 939,9

№ 8 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2020 ж. “17” декабрь  № 01

 

Бюджет боюнча смета

(01.01.2020 – жылдын эркин калдык)

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
Мэрия Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлер советине көмөк көрсөтүү үчүн 272 164,0
Мэрия Муниципалдык социалдык заказ 272 400,0
Мэрия ВИЧ/СПИДге  чалдыккан энелерден төрөлгөн балдар бир жашка чыкканга чейин  эненин сүтүн алмаштыруучулары 272 50,0
Мэрия Карыздарды жоюу 331 1100,0
Бардыгы:   1714,0

 

№ 9 – Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

2020 ж. “17” декабрь  № 01

Атайын эсеп боюнча сметасы

(01.01.2020 – жылдын эркин калдык)

 

Бөлүмдөрдүн аталышы Берененин аталышы Берене Өлчөмү (миң сом)
ММБ Ижара акысы

Транспорт кызматын көрсөтүүлөр

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу

Учурдагы чарбалык максат үчүн алуулар

Жабдуулар

221

221

221

222

311

133,1
“Ленин” атындагы маданият сарайы Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 221 1,1
Макаренко мектеп гимназиясы Учурдагы чарбалык максат үчүн буюмдар жана материалдык алуу 222 0,3
БФМКШБ  (Гофмоо) Тамак-аш азыктарын алуу 221 0,9
“Манас” спорт топтому Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

Учурдагы чарбалык максат үчүн алуулар

Жабдуулар

222

222

311

19,4
Бардыгы:   154,8

 

Шаардык  кеңешинин төрагасы                                               А. Аалыев            

№ 10 – Тиркеме
Шаардык кенешинин токтомуна
2020 ж. “17” декабрь  № 01
Дебитордук жана кредитордук карыз боюнча маалымат
Мекемелердин аталышы 01.01.2020ж
п/п боюнча
Дт Кт
1 Мэрия 136,4 605,3
2 Муниципалдык менчик башкармасы 4410,2 29415,2
3 ” Манас” спорт топтому 850,3 997,4
4 “Кара-Балта” муниципалдык футбол клубу 92,8 197,7
5 Макаренко мектеп гимназиясы 702,9 431,2
6 Билим берүү финансы материалдык камсыдоо боюнча шаардык бөлүм 15,2 11412,8
7 “Ленин” атындагы маданият сарайы 290,7 53,8
8 “Универсал” муниципалдык ишканасы 37,3 1400,3
Всего : 6535,8 44513,7
Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысынын м.а. С. Ниязбеков

 

Жүктөп алуу