№1 04.10.2019 ж. Кара-Балта ш. аймагында айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалангандыкүчүн жер салыгынын К3 зоналдык коэффициентинорнотуу жөнүндө

№1 04.10.2019 ж. Кара-Балта ш. аймагында айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалангандыкүчүн жер салыгынын К3 зоналдык коэффициентинорнотуу жөнүндө

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31 – беренесинин 3 – пунктуна ылайык, Кара-Балта шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2019-жылдын 1-январынан баштап Кара-Балта ш. аймагында К3 зоналдык коэффициенти 1,1өлчөмдөорнотулсун.
2. Токтоммассалыкмаалыматкаражаттарындажарыялансын.
3. Токтом нормативдик укуктук актыларынын бирдиктүү мамлекеттик реестирине киргизүү үчүн Чуй – Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
4. Токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржы жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссияга жана Кара-Балта ш. мэриясына жүктөлсүн.

Кеңештин төрагасы А. Аалыев