“Кара – Балта шаарындагы катуу тиричилик калдыктарды жыйноо, ташуу жана жайгаштыруу кызмат көрсөтүү тарифтери жөнүндө” Кара-Балта шаардык кенешинин Токтомунун проектиси 2019 жылдын 14 майынан баштап коомдук талкуулоого чыгарылат.

“Кара – Балта шаарындагы катуу тиричилик калдыктарды жыйноо, ташуу жана жайгаштыруу кызмат көрсөтүү тарифтери жөнүндө” Кара-Балта шаардык кенешинин Токтомунун проектиси 2019 жылдын 14 майынан баштап коомдук талкуулоого чыгарылат.

О тарифах на услуги по вывозу кыргызча 2

Справка-обоснование на официальном языке — кыргызча

расчеты на услуги — кыргызча