29 март 2019 ж. Токтом № 6 В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж. аткарган иши жөнүндө

29 март 2019 ж. Токтом № 6 В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж. аткарган иши жөнүндө

ТОКТОМ № 6«29» март 2019 ж.

 

В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж.

 аткарган иши жөнүндө

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин иш мерчеминин 11-п. ылайык, билим, жаштар боюнча, маданият, спорт жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы А.Р.Байсариевдин В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж. аткарган иши жөнүндө маалыматтарын угуп, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Билим, жаштар боюнча, маданият, спорт жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы А.Р.Байсариевдин В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж. аткарган иши жөнүндө маалыматы эске алынсын.
  2. В.И.Ленин атындагы шаардык маданият сарайынын 2017-2018 жж. аткарган иши канааттандырарлык деп табылсын.
  3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кеңештин төрагасы                               А. Аалыев