29 март 2019 ж. Токтом № 1 “Кара-Балта шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө”

29 март 2019 ж. Токтом № 1 “Кара-Балта шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө”

ТОКТОМ № 1 «29» март 2019 ж.

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин 2019-жылга карата сунушталган иш планын карап чыгып, Кара-Балта шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Кара-Балта шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш планы бул токтомдун №1-тиркемесине ылайык бекитилсин.
  2. Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясына суроолорду өз убагында даярдоого көзөмөл кылууну өзүмө калтырам.

 

Төрага                                                          А.Аалыев