19 сентябрь 2018ж. Токтом № 1 Кара-Балта шаарынын мэриясынын билим берүүнүн финансы-материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмүнүн Кара-Балта ш. мектепке чейинки мекемелердин материалдык-техникалык базасын камсыздоо жана мектептердин окуу жылына даярдыгы боюнча отчету жөнүндө

19 сентябрь 2018ж. Токтом № 1 Кара-Балта шаарынын мэриясынын билим берүүнүн финансы-материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмүнүн Кара-Балта ш. мектепке чейинки мекемелердин материалдык-техникалык базасын камсыздоо жана мектептердин окуу жылына даярдыгы боюнча отчету жөнүндө

Кара-Балта шаарынын мэриясынын билим берүүнүн финансы-материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмүнүн Кара-Балта ш. мектепке чейинки мекемелердин материалдык-техникалык базасын камсыздоо жана мектептердин окуу жылына даярдыгы боюнча маалыматын угуп, Кара-Балта шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Кара-Балта шаарынын мэриясынын билим берүүнүн финансы-материалдык камсыздоо боюнча шаардык бөлүмүнүн Кара-Балта ш. мектепке чейинки мекемелердин материалдык-техникалык базасын камсыздоо жана мектептердин окуу жылына даярдыгы боюнча маалыматы эске алынсын.
  2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Төрага                                                                         А.А. Аалыев