19 февраль 2018 ж. Токтом №4 Кара-Балта шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссиялардын сандык курамын бекитүү жөнүндө

19 февраль 2018 ж. Токтом №4 Кара-Балта шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссиялардын сандык курамын бекитүү жөнүндө

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кара-Балта шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Балта шаардык кеңешинин XXIX – чакырымынын туруктуу депутаттык комиссияларынын сандык курамы, № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Токтомдун аткарылыш көзөмөлүн өзүмө калтырам.

 

Төрага                                                                                                        А. Аалыев