19 февраль 2018 ж. Токтом № 3 Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө

19 февраль 2018 ж. Токтом № 3 Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 38 беренесинин 3 п.п ылайык жана Кара-Балта шаардык кеңешинин Регламентинин 3.4 беренесинин 3.5. п. негизинде, 38 б. «шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары сессияда депутаттардын ичинен көпчүлүк жана азчылык коалициядан бирден, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү менен шайланат”, Кара-Балта шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Балта шаардык кеңештин азчылык фракциясынан – Назарбеков Эрмек Доолотбекович, төраганын шайланган орун басары деп эсептелинсин.

 

Төрага                                                                         А. Аалыев