№ 7. Кара-Балта шаарынын турак жай курулушуна коркунуч келтирген коопсузду бактарды кыйуу жөнүндө

№ 7. Кара-Балта шаарынын турак жай курулушуна коркунуч келтирген коопсузду бактарды кыйуу жөнүндө

Кара-Балта шаардык кеңештин

ТОКТОМУ

 “Карабалтинская көчөсүнүн, № 50-үйдөгү коопсуздуу бактарды кыюу жөнүндө” саламаттыкты сактоо, экология, социалдык маселелер жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 22-мартындагы №15 чечиминин негизинде, Кара-Балта шаардык кеңеш

 ТОКТОМ КЫЛАТ :

 1. “Карабалтинская көчөсүнүн, № 50-үйдөгү коопсуздуу бактарды кыйуу жөнүндө” саламаттыкты сактоо, экология, социалдык маселер жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2018-жылдын 22-мартындагы №15 чечими эске алынсын.

2.  Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу мүлккө муниципалдык менчик бөлүмү Карабалтинская көчөсүнүн, № 50 коопсуздуу бактарды кыйуу боюнча иштерди 1 ай ичинде жүргүзсүн.

3. Куураган, коопсуздуу жана Кара-Балта шаарынын территориясында турак жай курулушуна коркунуч келтирген бактарды таап көрсөтүү боюнча иш комиссиясы түзүлсүн.

4. Токтомдун аткарылыш көзөмөлү саламаттыкты сактоо, экология, социалдык маселелер жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Кара-Балта шаардык кеңештин

төрагасы                                                                                                  А.А. Аалыев

 

04 апрель 2018 жыл