№11. 2018-2023жж. Кара-Балта шаарынын социалдык-экономикалыкөнүгүү Программасы жөнүндө

№11. 2018-2023жж. Кара-Балта шаарынын социалдык-экономикалыкөнүгүү Программасы жөнүндө

Кара-Балта шаардык кеңешинин

ТОКТОМУ

 

2017-ж. 25-августунда № 1836-VКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2018-2023жж. Жаңы доорго – кырк кадам” Программасына ылайык, 2017-жылдын 31-мартында № 194 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын Концепциясына ылайык жана “2018-2023жж. Кара-Балта шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү Программасы жөнүндө” каржы-экономикалык бөлүмдүн башчысы М.О.Алымходжаевдин маалыматын угуп, Кара-Балта шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

  1. 2018-2023жж. Кара-Балта шаарынынсоциалдык-экономикалыкөнүгүүПрограммасыбекитилсин.

 

  1. Токтомдун аткарылышы бюджет, муниципалдыкменчик, экономика, каржыжана инвестиция боюнчатуруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

төрагасы                                                                                                                А.А. Аалыев

 

27 июнь 2018 год