Кара-Балта шаарынын муниципалдык аянттарын колдонууга билеттин пландаштырылган калькуляциясын бекитүү жөнүндө

Кара-Балта шаарынын муниципалдык аянттарын колдонууга билеттин пландаштырылган калькуляциясын бекитүү жөнүндө

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК КЕӉЕШИ

ТОКТОМ

2017-жылдын 11-апрели № 12

Кара-Балта шаарынын муниципалдык аянттарын колдонууга билеттин пландаштырылган калькуляциясын бекитүү жөнүндө

2017-жылдын 24- февраль № 37 Кара-Балта шаарынын мэриясынын ММБ башчысынын м.а. Н.С.Аманкуловдун “Кара-Балта шаарынын №1, №3 орто мектептеринин территориясында жайгашкан муниципалдык мини-футболдук аянттарын колдонууга билеттин (тарифин) пландаштырылган калькуляциясын бекитүү жөнүндө” катын карап чыгып, Кара-Балта шаардык кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. 2017-жылдын 24-февралынын № 37 Кара-Балта шаарынын мэриясынын ММБ башчысынын м.а. Н.С.Аманкуловдун “Кара-Балта шаарынын №1, №3 орто мектептердин территориясында жайгашкан муниципалдык мини-футболдук аянттарын колдонууга билеттин (тарифин) пландаштырылган калькуляциясын бекитүү жөнүндө” каты, эске алынсын
  2. № 1 тиркемеге ылайык Кара-Балта шаарынын №1, №3 орто мектептердин территориясында жайгашкан муниципалдык мини-футболдук аянттарын колдонууга билеттин (тарифин) пландаштырылган калькуляциясы бекитилсин
  3. Токтомдун аткарылышы бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржы жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн
Төрага Г.Сарсембаев
№ 1Тиркеме№ 12 Токтом

«11»апрель 2017-ж.

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Стоимость билета

СВОД РАСХОДОВ                                                                                                                                                                                      Количество: 1 час

№ п/п Статьи расходов %  начислен. Сумма
1 Материалы 6052,85
2 Амортизация 10% 14267,00
3 Заработная плата (основная) 25500,00
4 Социальный фонд 17,25% 4398,75
Итого: 50218,60
5 Ремонтные работы 3000,00
6 Налог на имущество 300,00
7 Земельный налог н/сех. 800,00
8 Прибыль 2% 1004,37
Итого: 55322,97
9 НДС     12% 6638,76
10 НсП 2% 1106,46
Всего расходов: 63068
Стоимость 1 часа игры       350

Материалы, транспорт

Наименование, марка, размер Ед. измер. Кол-во Цена Сумма
Мыло моющие средства 350
Канцелярские товары 350
Вода мЗ 130 16 2080
Электроэнергия кВт 795 2,23 1772,85
Ассенизатор 1000
Мусоровоз 500
Итого: 6052,85

Заработная плата

Наименование операции Разряд Тариф Норма Сумма
(сом) врем (ч.ч) (сом)
Охрана 13500,0
Бухгалтер — кассир 7000,0
Уборщик 5000,0
Итого: 25500

И.о. заведующего ОМС _________________________________________

(Ф.И.О. роспись)