4 авгута 2020 года в 11-00 часов в конференц зале мэрии г. Кара-Балты состоялась внеочередная сессия Кара-Балтинского городского кенеша

4 авгута 2020 года в 11-00 часов в конференц зале мэрии г. Кара-Балты состоялась внеочередная сессия Кара-Балтинского городского кенеша

2020-жылдын 4-августунда Кара-Балта шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы өттү. Кара-Балта шаардык кеңешинин төрагасы Аалыев Алмаз Аалыевич кезексиз сессияга төрагалык кылып ачып берди. Шайланган 31 депутаттын ичинен 24 депутат кезексизсессиягакатышышты.Сессиянын күн тартибинде 3  маселе  бекитилди.

Төмөнкү оорукананын аймагында гемодиализ бөлүмүн уюштуруу үчүн имарат берүү жөнүндө (“ГемоТек” ЖЧКнын кайрылуусу) маселеси каралып, Кара-Балта шаардык кенешинин депутаттары тарабынан гемодиализ бөлүмүн уюштуруу үчүн төмөнкү оорукананын аймагынан имаратты акысыз 20 жылгабөлүп берүүчечими бир добуштан кабыл алынды.

1 миллион 300 миң сомакча каражатын бөлүштүрүү жөнүндө маселесине 16 депутат каршы, 7  депутат калыс добуш беришип маселе чечилген жок.

“ЭлАман” фракциясынын депутаты Токомбаева Мухаббат Толкуновнапандемия учурунда муктаж болгондорго жардам кылгын ыктыярчылардын тизмесин Кара-Балта шаарынын ардактуу атуулу наамынасунуштап жана Кара-Балта шаардык кенешинин17 депуты тарабынан  колдоого алынды.

 

4 августа 2020 года состоялась внеочередная сессия  Кара-Балтинского городского кенеша. Председатель Кара-Балтинского городского кенеша Аалыев Алмаз Аалыевич председательствовал на внеочередной сессии. Из 31 избранного депутата 24 депутата приняли участие на внеочередной сессии. На внеочередной сессии Кара-Балтинского городского кенеша рассмотрено 3 вопроса.

Рассмотрен вопрос о предоставлении здания для организации отделения гемодиализа на территории нижней больницы (обращение ОсОО «ГемоТек»), и депутаты Кара-Балтинского городского кенеша единогласно приняли решение безвозмездно выделить здание сроком на 20 лет для отделения гемодиализа на территории нижней больницы.

По вопросу распределения 1 миллиона 300 тысяч сомовне решен так как, 16 депутатов проголосовали против, 7 депутатов воздержались.

Депутат из фракции “ЭлАман” Токомбаева Мухаббат Толкуновна, представила список волонтеровна звание почетного гражданина Кара-Балты, которые помогали нуждающимсяво время пандемии и была  поддержана 17 депутатами ГККБ.